Medeni Hukuk

Türk Medeni Hukuk Kanunu’na dayalı davalar, uyuşmazlıklar, bilgi ve makaleler

Boşanma Davasında Nafakaya İtiraz Dilekçesi

ADANA ... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE DOSYA NO : KONU : Müvekkilin son ay bordrosunun ve buna ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır. Yukarıda…

21 Ekim 2020

Boşanma Davasına Derdestlik İtirazı

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVALI : VEKİLİ   : DAVACI : VEKİLİ   : KONU   :Davaya cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.…

21 Ekim 2020

Nafakada Faize İlişkin Hüküm Yoksa Faiz Nasıl İstenir?

Bu yazımızda Yargıtay kararı çerçevesinde biriken nafakada faiz hesabının nasıl yapılacağını ve boşanma kararının daha önce kesinleşmesi durumunda yan nitelikteki…

12 Ekim 2020

Nafaka Artırım Sonrası İcra Dosyasına Ek Talepte Bulunmak

Nafaka artırım veya azaltım sonrasında hali hazırda açılmış olan icra takibine ek bir talepte bulunabilir miyim? Gelin bu sorunuzun cevabınızı ele…

12 Ekim 2020

Tedbir nafakası ara kararına itiraz dilekçesi örneği

ADANA ... AİLE MAHKEMESİ’ NE DOSYA NO                                            : 2020/ E.   ARA KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI                                  : VEKİLİ: DAVALI: D.KONUSU                                            …

4 Ekim 2020

Terekenin tespiti ve mirasın taksimi dava dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: KONU: Terekenin tespiti ve taksiminden ibarettir. AÇIKLAMALAR: Müvekkil ekte sunduğumuz mirasçılık belgesinde…

1 Ekim 2020

Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Yurtdışında bir boşanma kararı aldırdınız ve bu kararın Türkiye'de de geçerliği olmasını mı istiyorsunuz? Evet, günümüzde Türkiye'de yaptıkları evlilik ardından…

30 Eylül 2020

Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi dava dilekçesi

Kişisel İlişkiyi Yeniden Düzenlemek Çocukla velayet sahibi olmayan eş arasında kişisel ilişki kurulur. Kurulan kişisel ilişkinin hangi tarihlerde ve zaman…

29 Eylül 2020

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davalı Bilgilerinin Yanlış Olması Nedeniyle Sorumluluk

Ortaklığın giderilmesi davasında davacı tarafından davalıya ait bilgiler yanlış bildirilir ve bu yanlış bilgiler çerçevesinde işlem yapılırsa davalının uğrayacağı zarar…

23 Eylül 2020

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Islah

Ortaklığın giderilmesi davasında ıslah yoluyla davaya yeni konu dahil edilebilir mi? Bu sorunun cevabını Yüksek Mahkemenin kaleminden şu şekilde açıklayabiliriz:…

23 Eylül 2020

Çekişmeli Boşanma Davasına Nasıl Cevap Verilir?

Tarafınıza karşı bir çekişmeli boşanma davası mı açıldı? Bu durumda eşinizin açtığı çekişmeli boşanma davasına dair tebligat mahkeme tarafından size…

16 Eylül 2020

Boşanmada Eşya İadesi Davasına Cevap Nasıl Verilir?

Boşanmada Eşya İadesi Davasına Cevap Dilekçesi ADANA ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE (AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE) DOSYA NO: DAVALI: VEKİLİ: Avukat…

16 Eylül 2020

Ortaklığın Giderilmesi Davası(İzale-i Şuyu)

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir, Nasıl Açılır? Ortaklığın giderilmesi davası genellikle mirasçılar arasında mal paylaşımı girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine paylaşma görüşmelerinde…

2 Eylül 2020

Reddi Mirastan Sonra Açılan İcra Takibine İtiraz

Reddi Mirastan Sonra Açılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                            İL/İLÇE ADI DOSYA NO                 : 2020/…….ESAS BORCA…

30 Ağustos 2020

Terekeye Kayyım Atanması Dilekçesi

Terekeye Kayyım Atanması Dilekçesi

27 Ağustos 2020

Miras Payının Devri Sözleşmesi

Miras Payının Devri Sözleşmesi

27 Ağustos 2020

Katkı Payı ve Katılma Alacağı Dava Dilekçesi

Katkı Payı ve Katılma Alacağı Dava Dilekçesi

24 Ağustos 2020

Mirasbırakanın Soyadı Tapuda Yanlış Gözüküyorsa Ne Yapılabilir?

Mirasbırakanın Soyadı Tapuda Yanlış Gözüküyorsa Ne Yapılabilir

15 Ağustos 2020

İştirak Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini 3. Kişi Talep Edebilir Mi?

İştirak Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini 3. Kişi Talep Edebilir Mi? İştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesini sadece mirasçı sıfatına…

11 Ağustos 2020

Nafakaya İtirazın Kaldırılması Sonrasında Nafaka Ceza Davası

Nafakaya İtirazın Kaldırılması Sonrasında Nafaka Ceza Davası

5 Ağustos 2020

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Muvazza Nedeniyle İptali

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Muvazza Nedeniyle İptali

4 Ağustos 2020

Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi

Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi Dair Gönderilecek Metin ZİRAAT BANKASI ............ ŞUBESİ'NE Annem ..................... tarihinde vefat etmiştir.…

19 Temmuz 2020

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

18 Temmuz 2020

Velayetin Değiştirilmesi Davasını Kabul Dilekçesi

Velayetin Değiştirilmesi Davasını Kabul Dilekçesi

12 Temmuz 2020