Medeni Hukuk Kategorisi

Tapu iptali ve tenkis davası dilekçe örneği

Tapu iptali ve tenkis davası dilekçe örneği

ADANA ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE İhtiyati Tedbir Taleplidir DAVACILAR : VEKİLİ: DAVALI: DAVA: Davalı adına kayıtlı taşınmazların; a- Muris muvazaası sebebiyle müvekkillerimin paylarına intikal eden kısmı bakımından TAPUSUNUN İPTALİ ile bu kısmın müvekkiller adına TESCİLİ, b- (a) şıkkında belirtilen talep mümkün olmadığı takdirde, MİRASTA İADE VE DENKLEŞTİRMENİN YAPILMASI için davalı adına kayıtlı taşınmazların TEREKEYE İADESİ, c- (a ve b) şıkkında belirtilen istemin kabulü mümkün olmadığı...

daha fazla bilgi edinin
Tapu aile konutu şerhi dilekçesi

Tapu aile konutu şerhi dilekçesi

ADANA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE AİLE KONUTU ŞERHİ  KOYDURMAK İSTEYEN:  ADRESİ: KONU: Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.  AÇIKLAMALAR 1. Tapuda ... kayıtlı bulunan taşınmaz eşi ... adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir. 2. Medeni Kanunun madde 194/3 “.... Aile konutu olarak özgülenen...

daha fazla bilgi edinin

Boşanma Davası Kesinleşmedikçe Aile Konutunun Niteliği Devam Eder

Boşanma Davası Kesinleşmedikçe Aile Konutunun Niteliği Devam Eder. Bu hususu şu şekilde açıklayabiliriz: Olayımızda kesinleşmiş ve boşanma ile sonuçlanmış bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Öyle ise davaya konu konut ortak konuttur ve davacının dava dışı davalının kocasına verdiği onay da geri alınmadığından davalının onay verilen kişiye tebaan kullanımı devam etmektedir ve kullanımın haksız olduğunu söylemek mümkün değildir. Davalı ile dava dışı kocası arasındaki boşanma davasının bulunması...

daha fazla bilgi edinin
Yazlık Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

Yazlık Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

Yazlık Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde 15.07.2006 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL, 04.08.2010 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL ve 15.07.2010 tarihinde yazlık açıklaması ile yatırılan 600,00 TL olmak üzere 1600,00 TL’nin ahlaki ödeme olarak kabulü gerekeceğinden nafaka borcuna mahsup edilemez. Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de anılan yanlışlığın giderilmesi...

daha fazla bilgi edinin
Kira Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

Kira Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

Kira Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde 15.07.2006 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL, 04.08.2010 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL ve 15.07.2010 tarihinde yazlık açıklaması ile yatırılan 600,00 TL olmak üzere 1600,00 TL’nin ahlaki ödeme olarak kabulü gerekeceğinden nafaka borcuna mahsup edilemez. Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de anılan yanlışlığın giderilmesi...

daha fazla bilgi edinin
Muhasebeciniz Aracılığı ile Eşinizin Kredi Borcunu Mu Kapattınız?

Muhasebeciniz Aracılığı ile Eşinizin Kredi Borcunu Mu Kapattınız?

Muhasebeciniz Aracılığı ile Eşinizin Kredi Borcunu Mu Kapattınız? Böyle bir durumda muhasebeciniz sizin adınıza vekaletsiz iş görmüş sayılacaktır. Böyle bir durumda eşinize ait kapattığınız krediyi eşinize dava açarak geri isteyebilirsiniz. Mahkemece, davacı tarafça bankaya ödenen taksitin davalı tarafından bankaya yatırılmak üzere elden verilen para olduğu hususunun yazılı ya da yasal delil ile söz konusu paranın bağış niteliğinde verildiğinin yazılı ya da sözlü delil ile kanıtlanamadığını,...

daha fazla bilgi edinin
Eşe Ait Ödenen Kredi Borçları Geri İade İstenebilir Mi?

Eşe Ait Ödenen Kredi Borçları Geri İade İstenebilir Mi?

Eşe Ait Ödenen Kredi Borçları Geri İade İstenebilir Mi? Evet, eşinizin kredi borçlarını ödediyseniz ödediğiniz bu tutarı eşinize alacak davası açarak geri isteyebilirsiniz. Somut olayda davalı, davacı …’un muhasebecisinin yaptığı ödemeleri davacı …’a elden verdiğini, paranın davacı … tarafından verildiği kabul edilse bile karı-koca ilişkisi yaşadıklarından bağış niteliğinde olduğunu savunmuştur. Bu savunmaya göre ispat yükü davalıya ait olup iddiasını ispatlayamamıştır.(İlgili Yargıtay...

daha fazla bilgi edinin
Boşanma Davasında Müvekkile Sorulacak Sorular

Boşanma Davasında Müvekkile Sorulacak Sorular

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA BİLGİ FORMU TARİH:…./……./ 2021 1. BÖLÜM 1- SİZİN; 1 – Adınız Soyadınız, 2- TC Kimlik Numaranız, 3- İkametgâh adresiniz 2- EŞİNİZİN: 1-Adı Soyadı, 2- TC Kimlik Numarası, 3- Dava tebligatının gönderilebileceği ev adresi 3- VAR İSE ÇOCUK VEYA ÇOCUKLARINIZIN HER BİRİNİN; 1- Adı Soyadı, 2- TC Kimlik numarası, 3- Doğum tarihi, 4- Okuyorlar ise hangi okulda olduğunun belirtilmesi 5- Bu çocuklar için yaptığınız aylık masraf tutarı 4- Evlenme tarihiniz; 2. BÖLÜM BOŞANMAYA NEDEN OLAN...

daha fazla bilgi edinin
Babalık Davası Dilekçe Örneği

Babalık Davası Dilekçe Örneği

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİNE Adli Yardım Taleplidir. DAVACI       : ………- (Yabancı Kimlik No: …….)                     VEKİLİ         : ……….. - Adres DAVALI       : ……………- (T.C. Kimlik No) Adres:……… KONU           : Soybağının tespiti istemidir....

daha fazla bilgi edinin
Evli Olan Kişinin Nişanlanması Haksız Fiil Teşkil Eder

Evli Olan Kişinin Nişanlanması Haksız Fiil Teşkil Eder

Evli olan kişinin bunu gizleyerek ayrıca nişanlanması haksız fiil oluşturur. Bu nedenle açılacak davalarda genel mahkemeler görevlidir. Yargıtay'ın da bu konudaki açıklaması şu şekildedir: Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarında; bu tip durumlarda, eylemin haksız fiil niteliğinde olduğu ve nişan kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanıp, davanın Aile Mahkemesinde değil, genel mahkemelerde (değere göre Asliye veya Sulh Mahkemelerinde) bakılıp sonuçlandırılması gerektiği şeklindedir. Görev kamu...

daha fazla bilgi edinin
Yurtdışında Evli Olan Kişinin Nişanlanması Hukuken Geçersizdir

Yurtdışında Evli Olan Kişinin Nişanlanması Hukuken Geçersizdir

Yurtdışında evli olan kişinin nişanlanması hukuken geçersiz sayılır. Böylece kanunumuzda yer alana nişanlılık ile ilgili kanun maddeleri uygulama alanı bulamaz. Yargıtay da bu görüştedir. Şöyle ki: Dosyadaki tanık ifadelerinde; davacının davalı ile nişanlandığı tarihte, yurtdışında (Avusturalya'da) evli olduğu ifade edilmiştir. Evli bir kişinin nişanlanması söz konusu olamayacağından, yapılan nişan töreni hukuki anlamda bir şey ifade etmez. (İlgili Yargıtay...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.