Şuanda MAKALELER kategorisi sayfasındasınız.

Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Durumunda Yapılacaklar

Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Durumunda Yapılacaklar Görevsizlik kararı dosya üzerinden de verilebilir. Mahkeme görevsizlik kararında görevli mahkemeyi bildirmeli ve dava dosyasının görevli mahkeme­ye gönderilmesine karar vermelidir. Dava dosyasının kendiliğinden görevli mahkemeye göndermez. Görevsizlik kararı üzerine yeniden harç yatırılmasına gerek yoktur. Zaten ilk davanın devamı olması bunu gerektirir. Gönderme masrafları ve gönderilen mahkemenin tebliğ giderleri avanstan […]

DEVAMINI_OKU

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar? Basit uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuşlardır. Basit yargılama usulü uygulanır. Çekişmesiz yargı işleri ile m. 4’e göre sulh hukuk mahkemesinin görevine giren işlere bakar. Kiralanan taşınmazların İİK’na göre ilamsız tahliyesine ilişkin hükümler ayrık kalmak ve kira iliş­kisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar […]

DEVAMINI_OKU

Asliye Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

Asliye Mahkemesi Nedir? İşin yoğun olduğu yerlerde birden fazla kurulabilir. Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlı­ğına ilişkin davalar asliye hukuk mahkemesinde görülür.  Sulh hukuk mahkemesi ile özel mahkemelerin görevine girmeyen davalara asliye hukuk mahkeme­sinde bakılır. Harcın hesaplanabilmesi için dava dilekçesinde değer gösterilir. Eğer değer gösterilmemiş ise hakim davacıya süre […]

DEVAMINI_OKU

Adli Yargı Nedir?

Adli Yargı Nedir? Adli yargı şu türdeki dava ve uyuşmazlıkları kapsar: Ceza yargısı, Medeni yargı, Kamulaştırma bedeline itiraz davaları İmar Kanunu’na göre açılan bedelin indirilmesi davası Sular Kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Orman sınırlamasına itiraz davaları Olağanüstü Hal Kanunu İcra ve İflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları Tapu sicilinin tutulmasından doğan […]

DEVAMINI_OKU

Askeri Yargı Nedir?

Askeri Yargı Nedir? AYİM ve Askeri Yargıtay olmak üzere askeri yargı ikili bir ayak üzerine oturtulmuştur. Bura­da uyuşmazlık daha çok AYİM le idare mahkemeleri; Askeri Yargıtay’la Adliye ceza mahkemeleri arasında çı­kar. Bu mahkemeler askeri hizmet ve asker kişilere ilişkin olarak ortaya çıkan idare ve ceza davalarına bakar. AYİM’in alt derece mahkemesi yoktur. Bu tür uyuşmazlıkların […]

DEVAMINI_OKU

Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku Medeni usul hukuku, yargılama hukuku içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Amacı, sübjektif hakların gerçekleşmesini sağlamak ve hukuki barışın korunmasıdır. Ayrıca medeni usul hukukunda maddi gerçeğin tespit edilmesi amaçlanır. Medeni usul hukuku, şekli bir hukuk dalıdır (sıkı şekil kurallarına bağlı). Şekil kuralları, tarafların belli işlem­leri belli şekilde ve belli süreler içinde yapmasını […]

DEVAMINI_OKU

ADLİ TATİL 2018 Ne Zaman Başlıyor?

ADLİ TATİL 2018 Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler 20 Temmuzdan 31 Ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ara verilen faaliyetlere bir eylülde başlanır. (CMK m. 331/1). Adli tatilde acil işler devam edebilir. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek […]

DEVAMINI_OKU

Yargılamanın Yenilenmesi Ne Demektir?

Yargılamanın Yenilenmesi Ne Demektir? Ceza mahkemelerinden verilip kesinleşmiş kararlarda sanığın lehine veya aleyhine yapılan hataların dü­zeltilmesi için getirilmiş kanun yoluna yargılamanın yenilenmesi denir. Hükümler kesinleştikten sonra maddi anlamda kesin hükme ulaşılır. Fakat mahkemelerin kesinleşmiş ka­rarlarının yanlış olduğu sonradan anlaşılabilir. Bu durumda ilgililer yargılamanın yenilenmesi yoluna başvu­rulabilir Kimler Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusunda Bulunabilir? Kanun yoluna başvurma hakkına […]

DEVAMINI_OKU

Kanun Yararına Bozma Ne Demektir?

Kanun Yararına Bozma Ne Demektir? Kanun yararına bozma, hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinder geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde bulunan hukuka aykırılıkları gidermek amacıyla getirilmiş bir kanun yoludur. Kanun yararına bozma başvurusu kesinleşmiş kararlar hakkında olabilir. Bu nedenle kanun yararına bozma olağanüstü kanun yoludur. Bu kanun yolunun amacı kesinleşen kararlardaki hukuka […]

DEVAMINI_OKU

TEMYİZ NEDİR? HUKUKTA TEMYİZ SÜRECİ

TEMYİZ NEDİR? HUKUKTA TEMYİZ SÜRECİ İstinaf üzerine verilen bölge adliye mahkemesi kararlarını hukuki yönden denetlemek amacıyla başvurulabilen olağan kanun yoluna temyiz denir. Temyiz, kural olarak bölge adliye mahkemelerinin son kararlarında­ki hataları denetlemek, hukuka aykırılıkları gidererek, ülkede içtihat birliğini sağlamak amacıyla kabul edilmiş bir kanun yoludur. Sadece hukuka aykırılık denetimi yapıldığı için temyiz, “hukuki derece” kanun […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 22 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567...1020...Son »
İletişim
error: Silence is golden