Şuanda MAKALELER kategorisi sayfasındasınız.

KOCANIN GİZLİ SES KAYDI ALMASI GEÇERLİ SAYILDI

Kocanın Gizli Ses Kaydı Geçerli Sayıldı! Yargıtay, aldatıldığından şüphelendiği için eşinin haberi olmaksızın eve ses kayıt cihazı yerleştirerek ortam dinlemesi yapan ve elde ettiği ses kayıtları sonrası eşi hakkında boşanma davası açarak tazminat talep eden kocayı haklı buldu. Yargıtay, verdiği emsal kararda, yasadışı yollarla elde edilen delilin, delil kabul edileceğine hükmetti. Mahkeme, yasadışı yollarla elde […]

DEVAMINI_OKU

KARŞILIKSIZ ÇEK VE ADLİ PARA CEZASI

KARŞILIKSIZ ÇEK VE ADLİ PARA CEZASI Bilindiği üzere 5941 sayılı Yasa’da yapılan değişiklik sonucu karşılıksız çıkan bir çeke karşı hamilin şikayeti sonucu adli para cezası yaptırımı getirildi.Öncelikle söylememiz gerekir ki karşılıksız çıkan çek tutarı ne kadar olursa olsun, adli para cezasının ödenmemesi sonucu hapis cezasının maksimum süresi 3 yıl olabilicektir.Yani milyonlarca lira değerinde bir karşılıksız […]

DEVAMINI_OKU

YAŞ KÜÇÜLTME DAVASI

YAŞ DÜZELTME DAVASI: Aranacak Hususlar: 1-Aile nüfus kayıt tablosu nüfus müdürlüğünden istenir. 2-Doğum belgesi getirtilecek, hastanede doğmuş ise dava reddedilecektir. 3-Okula başlama kayıtları getirtilir ve gerekirse askere başlama tarihi Askerlik şubesinden sorulur, Genellikle orta ve ileri yaşta ki davacıların açmış olduğu davalarda , sağlık kurulundan gelen rapor (40-45 yaşları civarında…) şeklinde geldiği için örneğin nüfusta […]

DEVAMINI_OKU

ISLAH İSTEMİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI

ISLAH İSTEMİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI 1-DAVACI TARAFIN ISLAH YOLU İLE DAVA DEĞERİNİ ARTTIRDIĞI ALACAK KALEMLERİ ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞTIR.               Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma, ikramiye, hafta tatili, genel tatil ücreti alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen Fazla çalışma, hafta tatili ve genel […]

DEVAMINI_OKU

HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI(TBK)

TBK 72 işbu zamanaşımını düzenlemektedir; Madde 72 – Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören […]

DEVAMINI_OKU

HAKSIZ FİİLDEN MEYDANA GELEN DAVALARDA YETKİ

HAKSIZ FİİLDEN MEYDANA GELEN DAVALARDA YETKİ 6100 sayılı HMK’da haksız fiilden doğan yetki şu şekilde belirlenmiştir. Haksız fiilden doğan davalarda yetki MADDE 16- (1) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Haksız fiilden doğan davalarda seçimlik hak […]

DEVAMINI_OKU

İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMEMESİ İÇİN USULEN YAPILACAK İŞLEMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER   1-İşveren taraf olarak siz veya işçiniz tarafından öncelikle ‘iş sözleşmesinin karşılıklı feshi’ne dair bir sözleşme yapılmasını içeren açıklama yapılmalıdır.(İCAP)Akabinde diğer tarafın ise açık bir şekilde bu beyanı ‘kabul‘ niteliği taşıyan beyanı ile sözleşme kurulmuş sayılır.(İKALE)      ÖNEMLİ […]

DEVAMINI_OKU

DERNEK TASFİYESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLER

DERNEK TASFİYESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLER USULEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER SIRASIYLA ŞU ŞEKİLDE OLMALIDIR: 1-Genel Kurul Toplantısı MK Madde 78 (aşşağıda madde metni yer almakta) uyarınca gerekli çoğunluklarla toplanmalıdır.Toplantı gündemi derneğin tasfiyesi olacaktır.EK(Dernek Tasfiye Kurul Kararı.doc) ‘ta genel kurul toplantı zaptının nasıl olması gerektiğine dair bir örnek hazırladım sizin için.Bu zapttaki şekilde genel kurul toplantısı seyir […]

DEVAMINI_OKU

RAPORLU İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ

RAPORLU İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN BİLDİRİMSİZ VE DERHAL FESİH EDİLMESİ A- İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEKSİZİN FESİH 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin “Ahlak ve İyiniyet Kurullarına Uymayan Haller ve Benzerleri” başlığını taşıyan 2. bendinde, işverene, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal tazminatsız olarak fesih etme halleri sayılmaktadır. Bu fesih nedenlerinin gerçekleşmesi halinde, işverenin fesih yetkisini […]

DEVAMINI_OKU

DERNEK KAPATMA / TASFİYESİ

DERNEK KAPATMA / TASFİYESİ Derneklerin Sona Ermesi Kapanması Kapatılması ve Tasfiye İşlemleri Tüzel kişiliklerin nasıl ve ne şekilde sona ereceği, o tüzel kişiliğin ilk defa ihdasına ilişkin hükümleri koyan yasal metinlerde tarif edilmiştir. Türk Kanunu Medenisi Derneklere ahkâm-ı şahsiye dairesinde bakmış, gerek mülga 743 Sayılı kanun, gerekse yürürlükte olan 4721 sayılı kanunda hem kuruluş hem […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 21 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1718192021
İletişim
error: Silence is golden