Category Archives: MAKALELER

YAŞ KÜÇÜLTME DAVASI

4

YAŞ DÜZELTME DAVASI: Aranacak Hususlar: 1-Aile nüfus kayıt tablosu nüfus müdürlüğünden istenir. 2-Doğum belgesi getirtilecek, hastanede doğmuş ise dava reddedilecektir. 3-Okula başlama kayıtları getirtilir ve gerekirse askere başlama tarihi Askerlik şubesinden sorulur, Genellikle orta ve ileri yaşta ki davacıların açmış olduğu davalarda , sağlık kurulundan gelen rapor (40-45 yaşları civarında…) şeklinde geldiği için örneğin nüfusta […]

Continue Reading...

ISLAH İSTEMİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI

0

ISLAH İSTEMİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI 1-DAVACI TARAFIN ISLAH YOLU İLE DAVA DEĞERİNİ ARTTIRDIĞI ALACAK KALEMLERİ ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞTIR.               Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma, ikramiye, hafta tatili, genel tatil ücreti alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen Fazla çalışma, hafta tatili ve genel […]

Continue Reading...

HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI(TBK)

0

TBK 72 işbu zamanaşımını düzenlemektedir; Madde 72 – Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören […]

Continue Reading...

HAKSIZ FİİLDEN MEYDANA GELEN DAVALARDA YETKİ

0

HAKSIZ FİİLDEN MEYDANA GELEN DAVALARDA YETKİ 6100 sayılı HMK’da haksız fiilden doğan yetki şu şekilde belirlenmiştir. Haksız fiilden doğan davalarda yetki MADDE 16- (1) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Haksız fiilden doğan davalarda seçimlik hak […]

Continue Reading...

İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

0

İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMEMESİ İÇİN USULEN YAPILACAK İŞLEMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER   1-İşveren taraf olarak siz veya işçiniz tarafından öncelikle ‘iş sözleşmesinin karşılıklı feshi’ne dair bir sözleşme yapılmasını içeren açıklama yapılmalıdır.(İCAP)Akabinde diğer tarafın ise açık bir şekilde bu beyanı ‘kabul‘ niteliği taşıyan beyanı ile sözleşme kurulmuş sayılır.(İKALE)      ÖNEMLİ […]

Continue Reading...

DERNEK TASFİYESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLER

0

DERNEK TASFİYESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLER USULEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER SIRASIYLA ŞU ŞEKİLDE OLMALIDIR: 1-Genel Kurul Toplantısı MK Madde 78 (aşşağıda madde metni yer almakta) uyarınca gerekli çoğunluklarla toplanmalıdır.Toplantı gündemi derneğin tasfiyesi olacaktır.EK(Dernek Tasfiye Kurul Kararı.doc) ‘ta genel kurul toplantı zaptının nasıl olması gerektiğine dair bir örnek hazırladım sizin için.Bu zapttaki şekilde genel kurul toplantısı seyir […]

Continue Reading...

RAPORLU İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ

0

RAPORLU İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN BİLDİRİMSİZ VE DERHAL FESİH EDİLMESİ A- İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEKSİZİN FESİH 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin “Ahlak ve İyiniyet Kurullarına Uymayan Haller ve Benzerleri” başlığını taşıyan 2. bendinde, işverene, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal tazminatsız olarak fesih etme halleri sayılmaktadır. Bu fesih nedenlerinin gerçekleşmesi halinde, işverenin fesih yetkisini […]

Continue Reading...

DERNEK KAPATMA / TASFİYESİ

0

DERNEK KAPATMA / TASFİYESİ Derneklerin Sona Ermesi Kapanması Kapatılması ve Tasfiye İşlemleri Tüzel kişiliklerin nasıl ve ne şekilde sona ereceği, o tüzel kişiliğin ilk defa ihdasına ilişkin hükümleri koyan yasal metinlerde tarif edilmiştir. Türk Kanunu Medenisi Derneklere ahkâm-ı şahsiye dairesinde bakmış, gerek mülga 743 Sayılı kanun, gerekse yürürlükte olan 4721 sayılı kanunda hem kuruluş hem […]

Continue Reading...

İŞ HUKUKUNDA HAKLI FESİH SÜRELERİ

0

İŞ HUKUKUNDA HAKLI FESİH SÜRELERİ Feshe bağlı olan haklar olan kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağı bakımından önem arz eden feshin sebepleri,  4857 sayılı İş Kanununda işçi ve işveren açısından açıkça bahsedilmiştir. İşçi veya işveren açısından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, bu fesih hakkını kullanma süreleri sınırsız olmamakla birlikte, İş Kanununun 26. maddesinde […]

Continue Reading...

KAYIP KAÇAK BEDELİ

0

KAYIP KAÇAK BEDELİ Kayıp kaçak bedeli ile ilgili birçok uyuşmazlık bulunmakta, ancak şuanki durumda kayıp kaçak bedelinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla bu husus Anayasa Mahkemesi’nde tartışılmaktadır.Şahsi görüşüm ise şöyledir: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BİR HUKUK DEVLETİ İSE BAŞKASININ İŞLEDİĞİ BİR HIRSIZLIK SUÇUNDAN SUÇ İŞLEMEYEN DÜRÜST VATANDAŞ SORUMLU TUTULAMAZ.BU SEBEPLE YASA MADDESİ AÇIKÇA ANAYASA’YA AYKIRI OLUP ANAYASA […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden