Şuanda MAKALELER kategorisi sayfasındasınız.

CEZA YARGILAMASINDA DELİLLER

CEZA YARGILAMASINDA DELİLLER Ceza muhakemesinde geçmişte yaşanan olayın araştırıldığı faaliyete hizmet eden araçlara delil denir. Me­deni yargılamadan farklı olarak ceza muhakemesinde delil sınırlaması yoktur. Her şey delil olabilir. Muhakeme hukukunda delil serbestîsi vardır. Hâkim tarafların ileri sürdükleri delillerle bağlı de­ğildir. Re’sen kendisi delil toplayabilir. Yargıcın tarafların ileri sürdükleri delillere inanıp inanmaması hâkimin delilleri takdir etmesi […]

DEVAMINI_OKU

MAHKEME SÜRELERİNE UYAMAMA NEDENİ İLE ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ

MAHKEME SÜRELERİNE UYAMAMA NEDENİ İLE ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ Kişini iradesi dışında bir süreyi kaçırması durumunda, süreyi kaçırmasını, meydana gelmemiş sayarak  önceki duruma dönülmesine eski hale getirme denir. Kişinin iradesi dışında kaçırmış olduğu süreler yönünden eski hale getirme isteminde bulunulması mümkündür.                              […]

DEVAMINI_OKU

MUHAKEMEDE YER ALAN SÜRE TÜRLERİ NELERDİR?

Muhakemede yer alan süre türleri Süreler, işlemin yapılması yönünden; düşürücü, koruyucu ve düzenleyici süreler olmak üzere üç baş­lık altında incelenebilir: Düşürücü süre, bir işlemin yapılabileceği son zamanı gösteren suredir. Örnek:Temyiz, istinaf yedi günlük düşürücü süreye tabidir. Bu süre bittikten sonra temyiz veya istinaf yoluna başvurulamaz. Koruyucu süre; bir işlemin yapılamayacağı zamanı gösteren süredir. Başka bir […]

DEVAMINI_OKU

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ Hakim ve mahkeme tarafından verilen kararlar ilgili tarafların yüzüne karşı açıklanır. İlgili taraf isterse hakim mahkeme kararının bir örneğini kendisine verir. ( CMK. m 35/1) Kanun yoluna başvurulabilecek hakim veya veya mahkeme kararları hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ edilir. Koruma tedbirlerine ilişkin kararlarda bu kural uygulanmaz. Kararın muhatabı olan taraf, tutuklu veya […]

DEVAMINI_OKU

İLAMSIZ TAKİP ÖDEME EMRİ ÖRNEĞİ

İLAMSIZ TAKİP ÖDEME EMRİ ÖRNEĞİ   T.C.                                                                                                                                  Örnek No:7* …………………. İcra Dairesi Dosya No : ……………………   İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1-Alacaklı   ve   varsa  kanuni temsilcisinin ve          …………………………………………………………..    vekilinin  adı  soyadı, vergi  kimlik   numarası       …………………………………………………………..    ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı        …………………………………………………………..    ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği             …………………………………………………………..    […]

DEVAMINI_OKU

İFTİRA SUÇU VE CEZASI NEDİR?

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz. İFTİRA SUÇU VE CEZASI NEDİR? Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir […]

DEVAMINI_OKU

ZİMMET NEDİR VE CEZASI

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz. ZİMMET NEDİR VE CEZASI Zimmet, kamu görevlisinin kamu malı sayılan eşyalar veya korumakla yükümlü olduğu eşyalar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunmasıdır. Zimmet suçu ile sadece kamu […]

DEVAMINI_OKU

İSTİNAF NEDİR, İSTİNAF MAHKEMELERİ VE İSTİNAF KANUN YOLU -2018

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her dava süreci kendisine özerk bir nitelik taşır. İSTİNAF NEDİR, İSTİNAF MAHKEMELERİ VE İSTİNAF KANUN YOLU İlk derece mahkeme kararlarının taleplerle belirlenen sınırlar çerçevesinde gerekiyorsa »ikinci kez yeniden görüşülüp bir karar verilmesini sağlayan olağan bir kanun yoludur.« 07.10.2004 gün ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge […]

DEVAMINI_OKU

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz. 18 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLA CİNSEL İLİŞKİNİN CEZASI Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını tamamlamış çocuk ile cinsel ilişkide bulunan kişi ‘ reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan sorumlu olur. […]

DEVAMINI_OKU

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz. CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 22 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112...20...Son »
İletişim
error: Silence is golden