Category Archives: MAKALELER

İhalenin Feshi Davası – Şartları ve Sonuçları

0

İhalenin Feshi Davası Nedir? İhalenin feshi, Kanuna aykırı olarak yapılan bir ihalenin, Kanunda belirtilen sebeplerin bulunması halinde ortadan kaldırılması için başvurulan yoldur. İhalenin feshi genel mahkemelerden dava yolu ile değil, ancak icra mahkemesinden şikayet yolu ile iste­nir. İcra Mahkemesi ihalenin feshi talebi üzerine 20 gün içinde duruşma yapıp, taraflar duruşmaya gelmese­ler de karar vermek zorundadır. […]

Continue Reading...

Adana Avukat Barosu

0

Adana Avukat Barosu Adana Avukat Barosu merkez adliyenin son katında yer almaktadır. Bilindiği üzere serbest avukatlık yapmak isteyen avukatlar bulunduğu il yani adana barosuna kayıtlı olarak çalışabilmektedirler. Avukatların Barosu bir birlik ve dayanışma ortamı sağlamaktadır. bilindiği üzere avukatlık bir direnme ve savaşma mesleğidir. hukukun uygulanabilmesi için bazı zamanlar avukatların birbirlerine destek olması ve birbirlerine kullanması […]

Continue Reading...

Adana Avukat Arayan Şirketler

0

Adana Avukat Arayan Şirketler Adana Avukat arayan şirketler Hukuk mezunu kişinin bir senelik staj eğitimi sonunda avukatlık ruhsatını almasıyla birlikte Eğer serbest avukatlık yapmayı düşünmüyor ise kurum veya şirket avukatlığı arayışı başlar. Avukat arayan şirketler aslında bir hukuk müşaviri arıyordur. bir şirkette avukat olarak çalışmak birçok hukuk alanı hakkında bilgi sahibi olmayı ve asıl olarak […]

Continue Reading...

Adana Avukat Arama

0

Adana Avukat Arama Adana Avukat arama yapabilmeniz için öncelikle bulmak istediğiniz avukatın isim ve soy ismini bilmemiz gerekmektedir. avukatlık mesleğinin yapılabilmesi için söz konusu avukatın bulunduğu il barosuna bağlı olarak çalışması gerekmektedir. bu koşulu sağlamayan bir avukat avukatlık mesleğini yerine getiremez ve kendi ismi ile davaya avukat olarak bakamadım. Dolayısıyla adana’da avukat arama yaparken Ufuk […]

Continue Reading...

Arabuluculuk İlk Oturum-Görüşme Tutanağı -2018

0

Arabuluculuk İlk Oturum-Görüşme Tutanağı -2018 Arabuluculuk ilk oturumda düzenlenmesi gereken tutanak aşağıdaki gibidir. Arabuluculuk Faaliyetinin Başlamasına İlişkin İlk OturumTutanağı Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk sürecinin esasları,süreci ve sonuçları hakkında bilgilendirilmişlerdir. Aralarındaki İŞÇİ ALACAKLARI konusundaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla görüşmelere tarafların birlikte katılımıyla 26/01/2018 tarihinde […]

Continue Reading...

Arabuluculuk Son Tutanak Örneği -2018

2

Arabuluculuk Son Tutanak Örneği -2018 Arabuluculuk kurumu bilindiği üzere İş Kanunu’ndan doğan nedenler ile zorunlu hale gelmiştir. Arabuluculuk son tutanak örneği aşağıdaki gibidir. ARABULUCULUK SON TUTANAĞI  (ANLAŞAMAMA TUTANAĞI) Arabuluculuk Bürosu                  : Adana ArabuluculukBürosu Büro Dosya Numarası                  : 2018/88 Arabuluculuk Numarası              : 2018/88 Arabulucunun                               : Adı ve Soyadı                  […]

Continue Reading...

ARABULUCULUK BAŞVURU DİLEKÇESİ

1

ARABULUCULUK BAŞVURU DİLEKÇESİ İş Kanunu çerçevesinde zorunlu hale gelmiş olan arabuluculuk başvuru dilekçesi örneği aşağıda yer aldığı gibidir:                                                                           […]

Continue Reading...

Stajyerin Avukat Değiştirme Dilekçesi

0

Stajyerin Avukat Değiştirme Dilekçesi   ADANA BAROSU BAŞKANLIĞINA     KONU                       : Gözetiminde stajıma devam ettiğim avukatın değişikliğine ilişkin talep dilekçesidir.     AÇIKLAMALAR      :                             Adana Barosunda “….” staj sicil numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. “……/……/2017” tarihinde başlamış olduğum son altı aylık stajımın kalan bölümüne baromuz avukatlarından ……..’in yanında devam etmek istediğim […]

Continue Reading...

Adanada İdari Davalara Bakan Avukatlar

0

 Tam Yargı Davaları Yönetimsel eylem ve işlemlerden dolayı şahsi hakları direk muhtel olanlar tarafından açılan davalardır. Yönetimsel yargıda tam yargı davası kapsamına giren, idare hukukuna mahsus tazmin telafi ve geri alma davalarından oluşan tazminat davaları, yönetimsel faaliyetlerin hukuka uygunluk denetimi neticesi, alakalıların sübjektif adli vaziyetlerinde ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesini amaçlayan, idarenin hukuk kaideleri içinde […]

Continue Reading...

En Çok Dava Kazanan Avukatlar

0

En Çok Dava Kazanan Avukatlar Küçük Bir Hikaye Öncelikle şu hikayeyi anlatarak başlayalım. Bir vatandaşın sonuçlanmak üzere olan bir davası varmış.Dava vatandaşın aleyhine gerçekleşiyormuş ve sonuçlanmak üzereymiş.Dolayısı ile vatandaş sürekli hayıflanıyor ve insanlara da davasını kaybedeceğinden bahsediyormuş.Tüm süreç içerisinde çevresinden, dostlarından birisi vatandaşa gelerek “her davayı kazanan avukat” tanıdığının olduğunu söylemiş.Bizim vatandaş durur mu hemen mevcut […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden