Kira ve Kiracı Avukatlığı Kategorisi

Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracıya İhtarname Örneği

    İHTARNAME     İHTAR EDEN                                 :     VEKİLİ                                               :   İHTAR EDİLEN                              :                                                  KONU                                               : 30.04.2013 Tarihli Sözleşme uyarınca 15 yıllığına tarafıma kiralanan taşınmazın kiralama süresinin tamamlatılmasına şayet bu durum mümkün değilse 30.04.2028 tarihine kadar olan kiralama bedelinin...

daha fazla bilgi edinin
30 Gün İçinde Ödeme İhtarnamesi

30 Gün İçinde Ödeme İhtarnamesi

ADANA ( 3 ). NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME   KEŞİDECİLER    : VEKİLİ                : Av. MUHATAP          : KONU                 :  Aşağıdaki hususların muhataba duyurulması talebidir. AÇIKLAMA        : Yukarıda muhatap adresi olarak belirtilen mecurun malikleri ve kiralayanları adına, X tarihinden başlayan yeni dönem aylık kirasının X YTL olarak kararlaştırıldığı X Noterliği’nin X tarihli ve X yevmiye sayılı ihtarnamemiz ile tarafınıza bildirilmiştir. X tarihli kira kontratosu Hususi Şartlar md.3’e...

daha fazla bilgi edinin
Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği

Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği

Tahliye İhtarnamesine Cevap -1- İHTARNAMEYE CEVAPTIR İHTARNAMEYE CEVAP VERENLER        : KARŞI TARAF                 : İ.KONUSU                        : ….. Noterliği’nin ……. tarih ve  ……. yevmiye nolu ihtarnameye cevaplarımızdır. AÇIKLAMALAR               :1- Türk Borçlar Kanunu M....

daha fazla bilgi edinin
Ecrimisil ve Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Ecrimisil ve Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                   DAVACI                   : VEKİLLERİ : Avukat Saim İNCEKAŞ DAVALI                   :                                       KONU                       : Fuzuli    işgal   nedeniyle  el   atmanın   önlenmesi  ile fazlaya   ilişkin     talep   ve    dava   hakkımız    saklı    kalmak     kaydıyla ............-TL ecrimisil talebimizi...

daha fazla bilgi edinin
Kiracı Tahliye Davası Dilekçesi

Kiracı Tahliye Davası Dilekçesi

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Kira ödemelerini gecikteren bir kiracı için kaçınılmaz son "tahliye" edilmesidir. Kiracının tahliye edilmesi için izlenebilecek çeşitli yollar bulunmaktadır. İcra veya Sulh Hukuk Mahkemesinde izlenebilecek 2 farklı süreç vardır. İlgili mahkemelere "tahliye davası dilekçesi" sunularak tahliye süreci başlatılır. Mülk sahiplerinin bu uzmanlık gerektiren süreçte kaybedicekleri bir aylık süre dahi çok muhim olduğundan avukat vekilliği ile tahliye...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.