Category Archives: Kira Hukuku Avukatlığı

Kiraya Veren, Kiracı, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İş Yeri Kira Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Kira Uyuşmazlıkları

İşyeri Teslim Tutanağı

0

İşyeri Teslim Tutanağı İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI       YAPILACAK OLUNAN İŞ                              : İŞVEREN                                                          :   TAŞERON                                                        :   İŞE BAŞLAMA TARİHİ (YER TESLİMİ)      :   İŞ BİTİM TARİHİ                                              :               İşveren ………………………………… ile taşeron ………………………… arasında imzalanan Taşeronluk Sözleşmesi’ne dayanak ………………………………………….. İşinin yapılacağı yerler ……………………….. tarihinde birlikte gezilerek görülmüş ve işyeri teslimi […]

Continue Reading...

İnşaat Vekaletname Örneği – 2018

0

İnşaat Vekaletname Örneği DÜZENLEME   ŞEKLİNDE GENEL VEKALETNAME                                         Birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere …………….yılı ……ayının ……günü …/…./… Aşağıda mühür ve imzası bulunan …………noteri……..yerine imzaya yetkili……../…..caddesi no…dairemde görev yaparken yanıma gelen ve daimin yukarıdaki adreste mukim bulunduğunu söyleye,şahıs ve kimliği ibraz ettiği …………… vekaleten hareket eden ve gösterdiği …………………………..bana müracatla tarafımdan düzenleme şeklinde […]

Continue Reading...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği 2018

2

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği 2018           DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPMA SÖZLEŞMESİ   TARAFLAR:   Bir tarafta bu sözleşmeye konu parselin maliki ve hissedarı bulunan ……………………………. adresinde mukim …………………………………… (bundan böyle ARSA SAHİBİ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………… adresinde mukim ……………………………………….. (bundan […]

Continue Reading...

Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer , Sonuçları Neledir?

0

Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer , Sonuçları Neledir? 6098 SAYILI KANUN’A GÖRE KİRA BEDELİ VE TESPİTİ 6098 sayılı Kanun’nun 343-345 maddelerinde düzenlenen kira bedeli ve tespitine ilişkin hükümler, konut ve çatılı kiralarına ilişkin düzenlemeler arasında yer aldığı için, diğer türlü kira ilişkilerinde uygulanmaz. KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden