Kira Hukuku Avukatlığı Kategorisi

Tahliye Taahhütnamesi Dava Dilekçesi

Tahliye Taahhütnamesi Dava Dilekçesi

ADANA ... MAHKEMESİNE DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: KONU: İtirazın kaldırılması ile tahliyeye karar verilmesi taleplidir. AÇIKLAMALAR  : 1-) Kiracı  müvekkilime ait olan ve    İli,   İlçesi    Sokak No:    adresinde bulunan dairede       başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile oturmaktadır. 2-) Müvekkilim,    tarihinde kira süresi sona eren ve imzası noterlikçe tasdik edilen tahliye taahhüdüne istinaden kiralananı tahliye etmesi hususunda kiracı aleyhine     İcra Müdürlüğü’nün     Esas sayılı...

daha fazla bilgi edinin
Temerrüt Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

Temerrüt Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

ADANA 2.NOTERLİĞİ'NE KEŞİDECİLER: VEKİL: MUHATAP: KONU: Temerrüt nedeniyle tahliyeye ilişkin ihtardır. İZAHAT: 1) Müvekkillere ait olan ... adresindeki adlı restoranı ... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile işletmektesiniz. 2) Restorana ait yıllık kira bedelini bugüne kadar ödememiş bulunuyorsunuz. 3 )Ödememiş olduğunuz yıllık kira bedelinin, bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde ''akdin feshi ile temerrüt nedeniyle tahliye davası''...

daha fazla bilgi edinin

Kira Sözleşmesini Yazılı Vekaletnamesi Olmayan Vekil İmzalayabilir Mi?

"Kira Sözleşmesini Yazılı Vekaletnamesi Olmayan Vekil İmzalayabilir Mi" sorusunun cevabını bu yazımızda sizler için açıkladık. Yargıtay kira sözleşmesinin yazılı vekaletnamesi bulunmayan vekil tarafından da imzalanabileceğini kabul etmiştir. Yargıtay'ın bu konuya dair açıklaması şu şekildedir: Özet: Kira sözleşmesini düzenleyen vekil, vekâletin şekle bağlı olmadığıBorçlar Kanununun 386'ncı ve müteakip maddelerinde açıklandığı gibi; vekâlet akdi özel bir şekle bağlı değildir. Binaenaleyh,...

daha fazla bilgi edinin
İşyeri Kira Sözleşmesi

İşyeri Kira Sözleşmesi

Bu yazımızda çeşitli işkollarından işyeri kira sözleşmelerini sizlerle paylaştık. Kira sözleşmesinin detaylı ve öngörülü olması gerekir ki ileride çıkacak herhangi bir uyuşmazlığı çözümleyici bir niteliği olsun. Aşağıda yer alan kira sözleşmeleri Av. Saim İNCEKAŞ tarafından kiracı ve kiralayanın istekleri göz önünde bulundurularak duruma özel şekilde ele hazırlanmıştır. Sözleşmeler hukukunun ebedi ve elzem bir alan olduğu aşikar. Bu alanda yapılan bugünkü birikim ve katkılar insanoğlunun...

daha fazla bilgi edinin
Kira artırım dava dilekçesi

Kira artırım dava dilekçesi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI    : VEKİLİ     : DAVALI    : KONU       : Kira bedelinin değişen ekonomik koşullara uyarlanmasıistemimizden ibarettir. DAVA DEĞERİ          : 2.250,00 TL AÇIKLAMALAR 1-) Müvekkil maliki bulunduğu  mesken olarak kullanmak üzere 10.03.2014 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi yapılmış söz konusu sözleşme her yıl...

daha fazla bilgi edinin
İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği

T.C. ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACILAR        : VEKİL: DAVALI: DAVA: Gereksinim sebebiyle kiralananın tahliyesi (TBK 350/1) HARCA ESAS DEĞER: 8.000,00-TL (Bir yıllık kira bedeli) AÇIKLAMALAR  : 1-) Mülkiyeti davacı müvekkillere ait olan ... bağımsız bölümde bulunan taşınmaz iş yerini davacı müvekkillerim davalı tarafa … tarihinde 1(bir) yıllığına kiralamış olup, söz konusu kira dönemi … tarihinde sona ermiştir. (Kira sözleşmesi fotokopisi...

daha fazla bilgi edinin
Depozito Alacağı Davasına Cevap

Depozito Alacağı Davasına Cevap

Haksız bir şekilde verdiği depozitoyu geri isteyen kiracının açtığı "depozito alacağı" davası esasen bir sebepsiz zenginleşme iddiasıdır. Böyle bir davaya nasıl cevap verileceği ve diğer hususlar yazımızda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınmıştır. ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO                              : CEVAP VEREN (DAVALI)   :   VEKİLİ                                     : KARŞI TARAF (DAVACI)    : VEKİLİ                                     : KONUSU : Davaya...

daha fazla bilgi edinin
Tahliye Taahhütnamesi Davasına Karşı Savunma

Tahliye Taahhütnamesi Davasına Karşı Savunma

Tahliye taahhütnamesi öne sürülerek açılan tahliye davasında nasıl savunma yapılır? Savunma veya itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır? Av. Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazımızda kira hukuku alanına giren "tahliye taahhütnamesi" davasına karşı savunma ve itiraz süreci incelendi. ADANA ... SULH HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: DAVALI: VEKİLİ: DAVACI:      VEKİLİ: KONU: Dava dilekçesine karşı cevap ve delillerimizin sunulması hakk. AÇIKLAMALAR    :Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı...

daha fazla bilgi edinin
İşyeri Kirasının Düşürülmesi Sözleşmesi

İşyeri Kirasının Düşürülmesi Sözleşmesi

Bazı durumlarda kira sözleşmesinin bedelinin düşürülmesi talep edilebilir. Bu durumda taraflar ek bir protokol yani sözleşme yaparak kiranın düşürülmesi hususunu imza altına alırlar. Sözleşme Örneği PROTOKOL Kiraya veren ... arasında düzenlenen ... başlangıç tarihli kira sözleşmesi kapsamında; aylık ... TL olan kira bedeli yol üzerinde yapılan alt geçit çalışmaları sebebi ile kiralanan yerin önü kapalı olduğu için sadece bir kira dönemi boyunca geçerli olmak üzere ... TL ‘ye düşürülmüştür. ......

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.