Kira Hukuku Avukatlığı

Kiraya Veren, Kiracı, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İş Yeri Kira Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Kira Uyuşmazlıkları
Avukat Saim İncekaş gönderi thumbnail

14 May: Eksik Kira Ödemesi İhtarname Örneği

ADANA ( ) NOTERLİĞİ’ NE İHTARNAME İHTAR EDEN                      :                                              İHTAR EDİLEN                  :   KONU                                   :… ile yapılan kira akdinde…