Kat Mülkiyeti-Apartman Hukuku Avukatlığı Kategorisi

Apartman Yönetimindeki Aykırılıkların Giderilmesi Davası

Apartman Yönetimindeki Aykırılıkların Giderilmesi Davası

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI  :   (T.C: ) VEKİLİ  : DAVALI  :  Apartman Yönetimi Adına Yönetici (T.C: ) - KONU  : Apartman yönetimindeki Kat Mülkiyeti Kanunu'na aykırılıkların tespiti ve giderilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ... adresinde 4948 ada 13 numaralı parsel üzerinde bulunan taşınmazda 10/01/2017'den beri ... kat ... nolu bağımsız bölüm sahibi, kat malikidir.Davalı yönetici, müvekkilimin bu kazanımından önce Kat malikleri kurulunca yönetici...

daha fazla bilgi edinin
Apartman yöneticisinin diğer bağımsız bolum maliklerinden ücret talebi dilekçesi

Apartman yöneticisinin diğer bağımsız bolum maliklerinden ücret talebi dilekçesi

...  SAYIN HAKİMLİĞİNEDAVACI: VEKİLİ:  Adres girilmemişDAVALI: DAVA KONUSU:... döneminde yöneticilik yapan'’nın ... . yöneticilik ücretinin ödenmesi istemidir.   AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil, ...  ilçesi, ...  mahallesi, ... sokakta bulunan; tapuya ...  ada ve ...  parsel numarasıyla kayıtlı ...  no’lu apartmanda ... döneminde yöneticilik yapmıştır. (EK-1- Karar defteri) Yönetici bu apartmanda ... . 2- Davacıya, yöneticilik yaptığı...

daha fazla bilgi edinin
Apartman Yönetim Firmasıyla Sözleşme Yenilememe İhtarnamesi

Apartman Yönetim Firmasıyla Sözleşme Yenilememe İhtarnamesi

İHTARNAME İHTAR EDEN: VEKİLİ: MUHATAP: İHTARIN KONUSU:  Muhatap firma ……… arasında yapılan sözleşmemenin yenilenmemesi; ilgili sözleşmenin tarafımıza ait asli nüshası, …… Apartman Yöneticiliği ile alakalı fatura, makbuz, makbuzlar vb. diğer tüm belge ve bilgi evraklar ve  en geç 20 (yirmi) gün içerisinde tarafımıza teslim edilmesi, açılan dava ve icra takip dosyaları hakkında 20 (yirmi) gün içerisinde tarafımıza bilgi verilmesini, görev yaptığınız döneme ilişkin yapmış olduğunuz bazı işlemler...

daha fazla bilgi edinin
Apartman Aidatı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Apartman Aidatı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALI: KONU : ... İcra Müdürlüğü’nün 2018/XXXXX E. Sayılı dosyaya yapılmış İtirazın İptali ile Takibin Devamına ve Davalının %20 İcra İnkâr Tazminatına Mahkûm Edilmesine Karar Verilmesi Talebidir. TAKİBE KONU İCRA DOSYASI: ... İcra Müdürlüğü’nün ... Esas DAVA DEĞERİ: ......-TL  (Takip çıkışı) AÇIKLAMALAR I-USULE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR; 1-) XXXXXX  XXXXXX XXXXX XXXXXX/XXXXXX adresinde bulunan XXXXX XXXXXX XXXXX’nde...

daha fazla bilgi edinin
Apartman Yönetimi Duyuru Örneği

Apartman Yönetimi Duyuru Örneği

-ÖNEMLİ DUYURU- BAZI DAİRELERDE TUVALET VE BANYODAKİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DAİRE İÇLERİNE PİS SU SIZINTISI OLMAKTAYDI. BUGÜN GELEN USTA TARAFINDAN SORUN ÇÖZÜLDÜ ANCAK DEĞİŞEN BORULARDAN FAYANS PARÇALARI,KUM TOPRAK, DEMİR PARÇALARI,TAŞ PARÇALARI ÇIKTI. BAZI DEMİR PARÇALARI BORUYA SAPLANDIĞINDAN DOLAYI ATILAN TUVALET KAĞITLARI DEMİR PARÇALARINA TAKILARAK BORUDA TIKANMAYA YOL AÇMIŞ. BORUDAKİ KIRILAN DELİKLERDEN DE DAİRE İÇLERİNE PİS SU SIZINTISI OLMUŞTUR. TUVALET VE BANYO BOŞLUĞUNDAKİ HASARLI...

daha fazla bilgi edinin
Apartman yöneticisine ihtarname

Apartman yöneticisine ihtarname

ADANA ... NOTERLİĞİNE İHTARNAME İHTAR EDEN: MUHATAP: KONU: ... APARTMAN YÖNETİM KURULU DEFTERİNİN BELEDİYE RUHSAT ŞLERİ İÇİN TARAFIMA VERİLMESİ TARZINDA YAZ AÇIKLAMALAR DAHA ÖNCE DEFAATEN TALEP ETMİŞ OLMAMA RAĞMEN …. BELEDİYESİ TARAFINDAN  …  ADRESTEKİ İŞYERİME RUHSAT VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN APARTMAN YÖNETİM KURULU DEFTERİ TARAFIMA VERİLMEMİŞTİR.İŞ BU YÜZDEN ---- TARİHTE DÜKKANIM ---- NUMARALI TUTATAKLA ZABITALAR TARAFINDAN MÜHÜRLENMİŞTİR.İŞ BU İHTARNAMENİN TEBLİĞ İLE BİRLİKTE AYNI İŞ GÜNÜ...

daha fazla bilgi edinin
Apartman yönetim kurulu kararının iptali dava dilekçesi

Apartman yönetim kurulu kararının iptali dava dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: DAVA KONUSU: Davalıların yönetici ve yönetim kurulu kadrosunda bulundukları dönemde zimmetlerinde olan paraların açıklanması ve Kat Mülkiyeti Yasasının 33, 35, 36 ve 39. maddesi gereğince cezalandırılması ve 21.05.2016 tarihli yönetim kurulu kararlarının iptal edilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR 1. Müvekkilim, Balıkesir İli, … 38 Numarada bulunan, Tapuda Balıkesir İli …. 1 Nolu Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazda A Blok Zemin Kat...

daha fazla bilgi edinin
Apartmanda Evcil Hayvan Besleyen Kat Malikine İhtarname

Apartmanda Evcil Hayvan Besleyen Kat Malikine İhtarname

İHTARNAME KEŞİDECİ: VEKİLİ: MUHATAP: İHTAR KONUSU: Kat Mülkiyeti Yasası’na muhalefet eden malik muhatap hakkında cezai ve hukuki dava yollarına başvurulacağı ihtarıdır.   AÇIKLAMALAR 1- ... 2 Numaralı meskende malik olarak ikamet etmektesiniz. Apartmanda bulunduğunuz süre boyunca ve müvekkil apartman yönetimi tarafından sözlü olarak defaten uyarılmanıza  rağmen Kat mülkiyeti yasasına aykırı uygulamalarınız tespit edilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununa göre düzenlenen, apartman yönetim planında;...

daha fazla bilgi edinin
Apartman yönetimi adına ihtarname örneği

Apartman yönetimi adına ihtarname örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN: (... Apartmanı Yönetimi Adına) MUHATAP: ... (….. Apartmanı Yönetimi Adına) İHTARIN KONUSU: Bina bakım ve onarımı ile otopark yapımı nedeni ile kazı çalışmaları sırasında öğrenmiş olduğumuz bahçemizden geçen tuvalet gider borularınızın kapatılması ve usulsüz imar edilen sınır duvarının yıkılması hakkında. AÇIKLAMALAR Kat maliklerimizce oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda bina bakım ve onarımı ile otopark yapım çalışmaları nedeniyle kazı çalışmalarına başlanılmış olup,...

daha fazla bilgi edinin
Apartman Aidat Ödenmesine İlişkin Duyuru

Apartman Aidat Ödenmesine İlişkin Duyuru

SİTE SAKİNLERİNİN DİKKATİNE 03.01.2021 Aidatların zamanında ödenmemiş olması sebebiyle zorunlu giderlerde dahi ödeme sıkıntıları çıkmaktadır. Uzun süredir sözlü ve/veya yazılı bu hususu dile getirmiş olmamıza rağmen aidat ödemeleri düzenli yapılmamaktadır.Geciken aidat bedellerine herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın kanuni faiz işletileceği,Yine Kat Mülkiyeti Kanunu 20/1-c,2 maddesi uyarınca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın aylık %5 gecikme zammı uygulanacaktır.MADDE...

daha fazla bilgi edinin
Apartman İhtiyaçlarında Vekaletsiz Tasarruf Yapılabilir Mi?

Apartman İhtiyaçlarında Vekaletsiz Tasarruf Yapılabilir Mi?

Apartman İhtiyaçlarında Vekaletsiz Tasarruf Yapılabilir Mi? sorusunu cevapladık bu yazımızda. Yargıtay vekaletsiz tasarrufu durumun yorumlanmasına göre kabul etmiştir: Özet: Apartmanın; ısınma, genel su, benzeri gereksinimlerini (ihtiyaçlarının) giderilmesi gibi zorunlu durumlarda, yönetime uygun toplantı yapılsa bile, kat sahiplerinden bir veya bir kaçının bu gereksinimleri gidermeleri vekâletsiz tasarruf hükümlerine bağlıdır. Koşuları var ise hak sahipleri bu giderlerden sorumlu...

daha fazla bilgi edinin
Yönetici Nasıl Seçilir, Kimler Yönetici Olabilir?

Yönetici Nasıl Seçilir, Kimler Yönetici Olabilir?

Apartman ve sitelerde en önemli görevlerden birisi apartman yöneticiliğidir. Apartman ve sitelerde kat maliklerinin oluşturduğu kurul karar vermeye yetkilidir. Büyük sitelerde tüm kat maliklerinin aynı anda toplanmasının zorluğu nedeniyle toplu yapı temsilciliği mevcuttur. Bu sistem de aynı parlamento mantığındadır. Karar veren bu organlar dışında pek tabiidir ki yönetim ve denetim organları bulunuyor. Apartmanlarda yönetim 1 veya 3 kişiden oluşur. Tabii yönetimin kaç kişi olacağı yönetim...

daha fazla bilgi edinin