Yönetmelikler

Kanunların uygulanmasını sağlayan yönetmelikler.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği

Bu yazımızda Türkiye Cumhuriyeti, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğini bölümler, kısımlar ve başlıklar halinde bulabilirsiniz. İcra ve İflas Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca icra ve iflâs daireleri ile icra …

Daha fazlasını okuyun »

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete No28727 Resmi Gazete Tarihi03.08.2013 KurumSosyal Güvenlik KurumuKurumSağlık Bakanlığı BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya …

Daha fazlasını okuyun »

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği Resmi Gazete No23420 Resmi Gazete Tarihi01.08.1998 KurumSağlık Bakanlığı BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1 – Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “hasta hakları”nı somut …

Daha fazlasını okuyun »

TBB Meslek Kuralları

TBB Meslek Kuralları

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Kabul Tarihi:26.01.1971 Kurum: Türkiye Barolar Birliği TBB’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli ve 5 sayılı TBB Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GENEL KURALLAR Madde 1 – Türk avukatları baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve …

Daha fazlasını okuyun »

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Noterlik Kanunu Yönetmeliği Resmi Gazete No: 15645 Resmi Gazete Tarihi: 13.07.1976 Kurum: Adalet Bakanlığı BİRİNCİ KISIM : Başlangıç Konu ve Kapsam: Madde 1 – Bu yönetmelik, 1512 sayılı Noterlik Kanununun düzenlenmesini Yönetmeliğe bıraktığı hususlar ile Kanunun düzenlenmesini Yönetmeliğe bıraktığı hususlar ile kanunun uygulanabilmesi için gerekli olan diğer konuları kapsar (N. K. …

Daha fazlasını okuyun »

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Resmi Gazete No: 30473 Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2018 Kurum: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik, disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, …

Daha fazlasını okuyun »

Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI TBB’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli TBB Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I. Genel Kurallar 1. Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek …

Daha fazlasını okuyun »

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete No 26716 Resmi Gazete Tarihi 30.11.2007 Kurum Başbakanlık BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet …

Daha fazlasını okuyun »