Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yönetmelikler

Kanunların uygulanmasını sağlayan yönetmelikler.

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete No28727 Resmi Gazete Tarihi03.08.2013 KurumSosyal Güvenlik KurumuKurumSağlık Bakanlığı BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve…

21 Ağustos 2019

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği Resmi Gazete No23420 Resmi Gazete Tarihi01.08.1998 KurumSağlık Bakanlığı BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler…

21 Ağustos 2019

TBB Meslek Kuralları

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Kabul Tarihi:26.01.1971 Kurum: Türkiye Barolar Birliği TBB’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul…

1 Haziran 2019

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Noterlik Kanunu Yönetmeliği Resmi Gazete No: 15645 Resmi Gazete Tarihi: 13.07.1976 Kurum: Adalet Bakanlığı BİRİNCİ KISIM : Başlangıç Konu ve…

24 Mart 2019

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Resmi Gazete No: 30473 Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2018 Kurum: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…

20 Ocak 2019

Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği

Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği                                …

30 Ağustos 2018

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete No 26716 Resmi Gazete Tarihi 30.11.2007 Kurum…

5 Ağustos 2018