Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yönergeler

T.C. Kanun uygulama yönergeleri

Kayıp Şahıslar Yönergesi

Kayıp Şahıslar Yönergesi KAYIP ŞAHISLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin…

10 Şubat 2020

Adana Barosu CMK İç Yönergesi

Adana Barosu CMK İç Yönergesi

21 Haziran 2019