Yönergeler

T.C. Kanun uygulama yönergeleri

Kayıp Şahıslar Yönergesi

Kayıp Şahıslar Yönergesi KAYIP ŞAHISLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin…

10 Şubat 2020

Adana Barosu CMK İç Yönergesi

Adana Barosu CMK İç Yönergesi

21 Haziran 2019