Tebliğler

T.C. Kurum tebliğleri

311 No’lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

311 No'lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

27 Mayıs 2020

Vergi Usul Kanunu 509 No’lu Tebliği ve Word Formatı

Vergi Usul Kanunu 509 No'lu Tebliği ve Word Formatı

26 Mayıs 2020

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yurt dışına yapılacak tebligatlar çoğu zaman tartışma konusu olabilmektedir. Özellikle mahkemede çalışan personelle bu konuda tartışmalar yaşanabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından…

31 Aralık 2019

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Tebliğ No2019/1 Resmi Gazete No30961 Resmi Gazete Tarihi27.11.2019 KurumKültür ve Turizm Bakanlığı…

2 Aralık 2019

İşkolu Tespit Kararı – 2019/148

İşkolu Tespit Kararı Karar No2019/148 Resmi Gazete No30961 Resmi Gazete Tarihi27.11.2019 KurumAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşyeri: YESAŞ Yenişehir…

1 Aralık 2019

İşkolu Tespit Kararı – 2019/149

İşkolu Tespit Kararı Karar No2019/149 Resmi Gazete No30961 Resmi Gazete Tarihi27.11.2019 KurumAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşyeri: Gönen Ovası…

1 Aralık 2019

İşkolu Tespit Kararı – 2019/150

İşkolu Tespit Kararı Karar No 2019/150 Resmi Gazete No 30961 Resmi Gazete Tarihi 27.11.2019 Kurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler…

1 Aralık 2019

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2019/8 Resmi Gazete No 30962 Resmi Gazete Tarihi 28.11.2019…

1 Aralık 2019

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği

29.11.2019 tarihinde Resmi Gazetede aşağıda yer alan tebliğ yayımlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi…

1 Aralık 2019