Şuanda KANUNLAR kategorisi sayfasındasınız.

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

FSEK 42/A. Madde

FSEK 42/A. Madde Meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitine ilişkin esaslar: Madde 42/A – (Ek madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 13) Bu Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen amaçlarla hakların idaresini sağlamak üzere kurulan meslek birlikleri; 1. Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığa bildirmek ve ilgili kişilere açık bu bildirimi […]

DEVAMINI_OKU

FSEK 42. Madde

FSEK 42. Madde IV – Hükümete tanınan yetkiler: 1. Meslek birliklerinin kurulması: Madde 42 – (Değişik madde: 01.11.1983 – 2936 S.Kanun/Madde 7)  (Değişik 1. fıkra: 21.02.2001 – 4630 S.Kanun/Madde 21)  Eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri ile bu Kanunun 52 nci maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak […]

DEVAMINI_OKU

FSEK 41. Madde

FSEK 41. Madde Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar: Madde 41 – (Değişik madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 11 Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden […]

DEVAMINI_OKU

FSEK 40. Madde

FSEK 40. Madde Kopye ve teşhir: Madde 40 – Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vasıtalarla yayımlama caizdir. Bu salahiyet mimarlık eserlerinde yalnız dış şekle munhasırdır. Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten menedici bir kayıt konulmuş olmadıkça […]

DEVAMINI_OKU

FSEK 39. Madde

FSEK 39. Madde 2. Bestekarlara tanınan haklar: MÜLGA !!!

DEVAMINI_OKU

FSEK 38. Madde

FSEK 38. Madde II – Hususi menfaat mülahazasiyle: 1. Şahsen kullanma: Madde 38 – (Değişik madde: 07.06.1995 – 4110 S.Kanun/Madde 14)  Bütün fikir ve sanat eserlerinin,  kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz. (Mülga 2. fıkra: 21.02.2001 […]

DEVAMINI_OKU

FSEK 37. Madde

FSEK 37. Madde 7. Haber: Madde 37 – (Değişik madde: 21.02.2001 – 4630 S.Kanun/Madde 19)  Haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük hadiselere bağlı olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalara alınması mümkündür. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ve televizyon gibi araçlarla yayınlanması serbesttir. […]

DEVAMINI_OKU

FSEK 36. Madde

FSEK 36. Madde Gazete münderecatı: Madde 36 – Basın Kanununun 15 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın veya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas olunabilir. Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mahfuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete […]

DEVAMINI_OKU

FSEK 35. Madde

FSEK 35. Madde 5. İktibas serbestisi: Madde 35 – Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir: 1. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması; 2 – Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması; 3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve […]

DEVAMINI_OKU

FSEK 34. Madde

FSEK 34. Madde 4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler: Madde 34 – (Değişik 1. fıkra: 07.06.1995 – 4110 S.Kanun/Madde 13) Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde iktisablar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler vücuda […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 9 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567...Son »
İletişim
error: Silence is golden