Category Archives: KANUNLAR

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

696 Sayılı KHK

24 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30280 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN […]

Devamını Okuyun

8965 Sayılı Türk Ceza Kanunu

8965 Sayılı Türk Ceza Kanunu   TÜRK CEZA KANUNU (1)                      Kanun Numarası            : 5237                      Kabul Tarihi                   : 26/9/2004 […]

Devamını Okuyun

FSEK 75. Madde

FSEK 75. Madde Soruşturma ve kovuşturma: Madde 75 – (Değişik madde: 23.01.2008 – 5728 S.K/Madde 140)  71 ve 72 nci maddelerde sayılan […]

Devamını Okuyun

FSEK 73. Madde

FSEK 73. Madde Diğer suçlar: Bu Madde MÜLGA edilmiştir.

Devamını Okuyun

FSEK 72. Madde

FSEK 72. Madde Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri: FSEK Madde 72 – (Değişik madde: 23.01.2008 – 5728 S.K/Madde 139) Bir […]

Devamını Okuyun

FSEK 71. Madde

FSEK 71. Madde Ceza davaları: Suçlar:  Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz: FSEK Madde 71 – (Değişik madde: 23.01.2008 – 5728 S.K/Madde […]

Devamını Okuyun

FSEK 70. Madde

FSEK 70. Madde Tazminat davası: Madde 70 – (Değişik 1. fıkra: 07.06.1995 – 4110 S.Kanun/Madde 22) Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi […]

Devamını Okuyun

FSEK 69. Madde

FSEK 69. Madde Tecavüzün men’i davası: Madde 69 – Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün […]

Devamını Okuyun

FSEK 68. Madde

FSEK 68. Madde Mali haklara tecavüz halinde: Madde 68 – (Değişik madde: 23.01.2008 – 5728 S.K/Madde 137)  Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları […]

Devamını Okuyun

FSEK 67. Madde

FSEK 67. Madde Manevi haklara tecavüz halinde: Madde 67 – Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak […]

Devamını Okuyun
İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.