Kanunlar

T.C. Kanunları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

1 Haziran 2020

7338 Sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

7338 Sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

30 Mayıs 2020

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) Kanunu

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) Kanunu

5 Mayıs 2020

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

4 Mayıs 2020

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4 Mayıs 2020

Hukuk Muhakemeleri Kanunu-6100 Sayılı HMK

Hukuk Muhakemeleri Kanunu-6100 Sayılı HMK

27 Nisan 2020

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

27 Nisan 2020

TCK – Türk Ceza Kanunu

TCK - Türk Ceza Kanunu

11 Mart 2020

CMK – Ceza Muhakemeleri Kanunu

CMK - Ceza Muhakemeleri Kanunu Mevzuat No:5271Kabul Tarihi:04.12.2004Resmi Gazete No:25673Resmi Gazete Tarihi:17.12.2004 BİRİNCİ KİTAP : Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM :…

11 Mart 2020

Türk Borçlar Kanunu – 6098 Sayılı

Türk Borçlar Kanunu Mevzuat No6098Kabul Tarihi11.01.2011Resmi Gazete No27836Resmi Gazete Tarihi04.02.2011 BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM : Borç İlişkisinin…

1 Mart 2020

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)

İcra ve İflas Kanunu Mevzuat No: 2004Kabul Tarihi: 09.06.1932Resmi Gazete No:2128Resmi Gazete Tarihi:19.06.1932 BİRİNCİ BAP: Teşkilat ve muhtelif hükümler İcra…

30 Aralık 2019

3194 Sayılı İmar Kanunu

İmar Kanunu [mkb-tip]Mevzuat No:3194 Kabul Tarihi:03.05.1985 Resmi Gazete No:18749 Resmi Gazete Tarihi:09.05.1985[/mkb-tip] BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç: Madde 1 -…

12 Aralık 2019