Kanunlar

T.C. Kanunları

5187 Sayılı Basın Kanunu

Kanun No. 5187Kabul Tarihi : 9.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını…

4 Kasım 2020

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

1 Haziran 2020

7338 Sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

7338 Sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

30 Mayıs 2020

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) Kanunu

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) Kanunu

5 Mayıs 2020

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

4 Mayıs 2020

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4 Mayıs 2020

Hukuk Muhakemeleri Kanunu-6100 Sayılı HMK

Hukuk Muhakemeleri Kanunu-6100 Sayılı HMK

27 Nisan 2020

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

27 Nisan 2020

TCK – 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

TCK - Türk Ceza Kanunu

11 Mart 2020

CMK – Ceza Muhakemeleri Kanunu

CMK - Ceza Muhakemeleri Kanunu Mevzuat No:5271Kabul Tarihi:04.12.2004Resmi Gazete No:25673Resmi Gazete Tarihi:17.12.2004 BİRİNCİ KİTAP : Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM :…

11 Mart 2020

Türk Borçlar Kanunu(TBK) – 6098 Sayılı

Bu sayfada Türk Borçlar Kanunu yani kısaltılmış adıyla TBK'nın başlıklar halinde tam metnini bulacaksınız. Türk Borçlar Kanunu Mevzuat No: 6098Kabul…

1 Mart 2020

İcra ve İflas Kanunu (İİK)

İcra ve iflas kanunu kısaca "İİK" güncel haliyle sizlerle paylaşılmıştır. Kanunda yer alan maddelerin yanında o maddeyle ilgili Yargıtay kararlarını…

30 Aralık 2019

3194 Sayılı İmar Kanunu

İmar Kanunu [mkb-tip]Mevzuat No:3194 Kabul Tarihi:03.05.1985 Resmi Gazete No:18749 Resmi Gazete Tarihi:09.05.1985[/mkb-tip] BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç: Madde 1 -…

12 Aralık 2019

6236 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu

Turist Rehberliği Meslek Kanunu Mevzuat No6326 Kabul Tarihi07.06.2012 Resmi Gazete No28331 Resmi Gazete Tarihi22.06.2012 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar…

20 Ağustos 2019

Tebligat Kanunu (7201 Sayılı Kanun)

Tebligat Kanunu Mevzuat No: 7201 Kabul Tarihi: 11.02.1959 Resmi Gazete No: 10139 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.1959 BİRİNCİ BAP: Umumi Hükümler…

24 Haziran 2019

Tapu Kanunu

Tapu Kanunu Mevzuat No: 2644 Kabul Tarihi: 22.12.1934 Resmi Gazete No: 2892 Resmi Gazete Tarihi: 29.12.1934 Bu Kanunun, 10/04/1944 tarih…

10 Nisan 2019

NOTERLİK KANUNU

Noterlik Kanunu Mevzuat No: 1512 Kabul Tarihi: 18.01.1972 Resmi Gazete No: 14090 Resmi Gazete Tarihi: 05.02.1972 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler…

23 Mart 2019

1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu

Mevzuat No: 1076 Kabul Tarihi: 16.06.1927 Resmi Gazete No: 628 Resmi Gazete Tarihi: 09.07.1927 NOT:  "İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurları…

17 Aralık 2018

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Mevzuat No: 3299 Kabul Tarihi: 03.06.1986…

30 Kasım 2018

5953 Sayılı Basın İş Kanunu

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun Mevzuat No: 5953 Kabul Tarihi: 13.06.1952 Resmi Gazete No: 8140 Resmi…

30 Kasım 2018

854 Sayılı Deniz İş Kanunu

Deniz İş Kanunu Mevzuat No: 854 Kabul Tarihi: 20.04.1967 Resmi Gazete No: 12586 Resmi Gazete Tarihi: 29.04.1967 193 sayılı "Gelir…

29 Kasım 2018

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Mevzuat No: 6356 Kabul Tarihi: 18.10.2012 Resmi Gazete No: 28460 Resmi Gazete Tarihi: 07.11.2012…

29 Kasım 2018

4857 Sayılı İş Kanunu

İş Kanunu Mevzuat No: 4857 Kabul Tarihi: 22.05.2003 Resmi Gazete No: 25134 Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler…

29 Kasım 2018

1111 Sayılı Askerlik Kanunu – 2018 Güncel Değişiklikler Dahil

1111 Sayılı Askerlik Kanunu Mevzuat No: 1111 Kabul Tarihi: 21.06.1927 Resmi Gazete No: 631-635 Resmi Gazete Tarihi: 12.07.1927 İlgili Diğer…

24 Kasım 2018