Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

MEVZUAT

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

5187 Sayılı Basın Kanunu

Kanun No. 5187Kabul Tarihi : 9.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını…

4 Kasım 2020

Tebligat Kanunu Yönetmeliği

Tebligat Kanunu Yönetmeliği

9 Temmuz 2020

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

1 Haziran 2020

7338 Sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

7338 Sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

30 Mayıs 2020

311 No’lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

311 No'lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

27 Mayıs 2020

Vergi Usul Kanunu 509 No’lu Tebliği ve Word Formatı

Vergi Usul Kanunu 509 No'lu Tebliği ve Word Formatı

26 Mayıs 2020

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) Kanunu

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) Kanunu

5 Mayıs 2020

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

4 Mayıs 2020

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4 Mayıs 2020

Hukuk Muhakemeleri Kanunu-6100 Sayılı HMK

Hukuk Muhakemeleri Kanunu-6100 Sayılı HMK

27 Nisan 2020

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

27 Nisan 2020

TCK – Türk Ceza Kanunu

TCK - Türk Ceza Kanunu

11 Mart 2020

CMK – Ceza Muhakemeleri Kanunu

CMK - Ceza Muhakemeleri Kanunu Mevzuat No:5271Kabul Tarihi:04.12.2004Resmi Gazete No:25673Resmi Gazete Tarihi:17.12.2004 BİRİNCİ KİTAP : Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM :…

11 Mart 2020

Türk Borçlar Kanunu – 6098 Sayılı

Türk Borçlar Kanunu Mevzuat No6098Kabul Tarihi11.01.2011Resmi Gazete No27836Resmi Gazete Tarihi04.02.2011 BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM : Borç İlişkisinin…

1 Mart 2020

Kayıp Şahıslar Yönergesi

Kayıp Şahıslar Yönergesi KAYIP ŞAHISLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin…

10 Şubat 2020

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yurt dışına yapılacak tebligatlar çoğu zaman tartışma konusu olabilmektedir. Özellikle mahkemede çalışan personelle bu konuda tartışmalar yaşanabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından…

31 Aralık 2019

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)

İcra ve İflas Kanunu Mevzuat No: 2004Kabul Tarihi: 09.06.1932Resmi Gazete No:2128Resmi Gazete Tarihi:19.06.1932 BİRİNCİ BAP: Teşkilat ve muhtelif hükümler İcra…

30 Aralık 2019

3194 Sayılı İmar Kanunu

İmar Kanunu [mkb-tip]Mevzuat No:3194 Kabul Tarihi:03.05.1985 Resmi Gazete No:18749 Resmi Gazete Tarihi:09.05.1985[/mkb-tip] BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç: Madde 1 -…

12 Aralık 2019

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Tebliğ No2019/1 Resmi Gazete No30961 Resmi Gazete Tarihi27.11.2019 KurumKültür ve Turizm Bakanlığı…

2 Aralık 2019

İşkolu Tespit Kararı – 2019/148

İşkolu Tespit Kararı Karar No2019/148 Resmi Gazete No30961 Resmi Gazete Tarihi27.11.2019 KurumAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşyeri: YESAŞ Yenişehir…

1 Aralık 2019

İşkolu Tespit Kararı – 2019/149

İşkolu Tespit Kararı Karar No2019/149 Resmi Gazete No30961 Resmi Gazete Tarihi27.11.2019 KurumAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşyeri: Gönen Ovası…

1 Aralık 2019

İşkolu Tespit Kararı – 2019/150

İşkolu Tespit Kararı Karar No 2019/150 Resmi Gazete No 30961 Resmi Gazete Tarihi 27.11.2019 Kurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler…

1 Aralık 2019

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2019/8 Resmi Gazete No 30962 Resmi Gazete Tarihi 28.11.2019…

1 Aralık 2019

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği

29.11.2019 tarihinde Resmi Gazetede aşağıda yer alan tebliğ yayımlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi…

1 Aralık 2019