MEVZUAT

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

İş Mahkemeleri Kanunu

Numarası                             : 7036 Kabul Tarihi                        : 12/10/2017 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 25/10/2017   Sayı : 30221 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5                   Cilt : 59 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler …

Daha fazlasını okuyun »

Sınai Mülkiyet Kanunu

blank

Sinai Mülkiyet Kanunu kısaltılmış haliyle SMK buy azmızda tam metin halinde paylaşılmıştır. Kanun Numarası                        : 6769 Kabul Tarihi                                : 22/12/2016 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih  : 10/1/2017          Sayı : 29944 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5                           Cilt  : 58  BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç …

Daha fazlasını okuyun »

Bilirkişilik Kanunu

blank

Kanun Numarası                      : 6754 Kabul Tarihi                              : 3/11/2016 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih : 24/11/2016      Sayı : 29898 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                        Cilt  : 58  BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların …

Daha fazlasını okuyun »

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

blank

Kanun Numarası                        : 6750 Kabul Tarihi                                : 20/10/2016 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih   : 28/10/2016      Sayı : 29871 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip  : 5                         Cilt  : 58 Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Kanunun amacı; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının …

Daha fazlasını okuyun »

Uluslararası İşgücü Kanunu

blank

Kanun Numarası                      : 6735 Kabul Tarihi                              : 28/7/2016 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 13/8/2016          Sayı : 29800 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                          Cilt  : 57  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma …

Daha fazlasını okuyun »

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

blank

Kanun Numarası                 : 6698 Kabul Tarihi                         : 24/3/2016 Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih: 7/4/2016    Sayı :  29677 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5                            Cilt : 57 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak …

Daha fazlasını okuyun »

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu

blank

Kanun Numarası                       : 6570 Kabul Tarihi                              : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih: 29/11/2014     Sayı :  29190              Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 55  Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat …

Daha fazlasını okuyun »

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

blank

Kanun Numarası                       : 6563 Kabul Tarihi                              : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih: 5/11/2014     Sayı :  29166  Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 55  Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. (2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik …

Daha fazlasını okuyun »

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

blank

Kanun Numarası                  : 6502 Kabul Tarihi                          : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih  : 28/11/2013           Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5                              Cilt : 54  BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını …

Daha fazlasını okuyun »

Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu

blank

Kanun Numarası                          : 6458 Kabul Tarihi                                  : 4/4/2013 Yayımlandığı R.Gazete                 : Tarih: 11/4/2013     Sayı :  28615              Yayımlandığı Düstur                   : Tertip : 5      Cilt : 53 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç (1) MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye …

Daha fazlasını okuyun »

Türk Petrol Kanunu

blank

Kanun Numarası                       : 6491 Kabul Tarihi                              : 30/5/2013 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 11/6/2013        Sayı : 28674 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                         Cilt   : 53 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun …

Daha fazlasını okuyun »

Posta Hizmetleri Kanunu

blank

Kanun Numarası                        : 6475 Kabul Tarihi                               : 9/5/2013 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih  : 23/5/2013    Sayı : 28655 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5                     Cilt : 53 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç (1) MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, …

Daha fazlasını okuyun »

Elektrik Piyasası Kanunu

blank

Kanun Numarası                        : 6446 Kabul Tarihi                                : 14/3/2013 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih   : 30/3/2013       Sayı : 28603 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip  : 5                        Cilt  : 53 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu …

Daha fazlasını okuyun »

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

blank

Kanun Numarası                        : 6415 Kabul Tarihi                                : 7/2/2013 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih   : 16/2/2013        Sayı : 28561 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip  : 5                         Cilt  : 53 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanun, terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında; 1999 …

Daha fazlasını okuyun »

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

blank

Kanun Numarası                       : 6413 Kabul Tarihi                               : 31/1/2013 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 16/2/2013   Sayı : 28561 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                    Cilt  : 53  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde etkin bir disiplin sisteminin tesisi, …

Daha fazlasını okuyun »

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu

blank

Kanun Numarası                      : 6361 Kabul Tarihi                             : 21/11/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 13/12/2012         Sayı : 28496 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                            Cilt   : 53  BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren …

Daha fazlasını okuyun »

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

blank

Kanun Numarası                      : 6384 Kabul Tarihi                              : 9/1/2013 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih : 19/1/2013      Sayı : 28533 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                     Cilt : 53  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair esas ve usullerin belirlenmesidir. Kapsam (1) MADDE 2 – (1) Bu Kanun; a) …

Daha fazlasını okuyun »

Sermaye Piyasası Kanunu

blank

Kanun Numarası:  6362 Kabul Tarihi:  6/12/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete:  Tarih: 30/12/2012                             Sayı: 28513 Yayımlandığı Düstur:  Tertip: Cilt: 53  BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak …

Daha fazlasını okuyun »

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

blank

Kanun Numarası                        : 6331 Kabul Tarihi                                : 20/6/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih  : 30/6/2012             Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5                              Cilt  : 52  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi …

Daha fazlasını okuyun »

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

blank

Kanun Numarası                       : 6328 Kabul Tarihi                               : 14/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih: 29/6/2012     Sayı : 28338 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü …

Daha fazlasını okuyun »

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

blank

Kanun Numarası                     : 6325 Kabul Tarihi                            : 7/6/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 22/6/2012       Sayı : 28331 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                       Cilt  : 52  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul …

Daha fazlasını okuyun »

Afet Sigortaları Kanunu

blank

Kanun Numarası                       : 6305 Kabul Tarihi                              : 9/5/2012 Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih: 18/5/2012     Sayı :  28296  Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 52  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak …

Daha fazlasını okuyun »

Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

blank

Kanun Numarası                        : 6279 Kabul Tarihi                               : 22/2/2012 Yayımlandığı R.Gazete             : Tarih: 29/2/2012     Sayı :  28219  Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5  Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin …

Daha fazlasını okuyun »

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

blank

Kanun Numarası                        : 6271 Kabul Tarihi                                : 19/1/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih : 26/1/2012         Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5                        Cilt : 51  BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Cumhurbaşkanı seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere, seçim öncesi, seçim günü …

Daha fazlasını okuyun »