MEVZUAT

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

Tebligat Kanunu Yönetmeliği

Tebligat Kanunu Yönetmeliği

9 Temmuz 2020

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

1 Haziran 2020

7338 Sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

7338 Sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

30 Mayıs 2020

311 No’lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

311 No'lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

27 Mayıs 2020

Vergi Usul Kanunu 509 No’lu Tebliği ve Word Formatı

Vergi Usul Kanunu 509 No'lu Tebliği ve Word Formatı

26 Mayıs 2020

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) Kanunu

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) Kanunu

5 Mayıs 2020

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

4 Mayıs 2020

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4 Mayıs 2020

Hukuk Muhakemeleri Kanunu-6100 Sayılı HMK

Hukuk Muhakemeleri Kanunu-6100 Sayılı HMK

27 Nisan 2020

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

27 Nisan 2020

TCK – Türk Ceza Kanunu

TCK - Türk Ceza Kanunu

11 Mart 2020

CMK – Ceza Muhakemeleri Kanunu

CMK - Ceza Muhakemeleri Kanunu Mevzuat No:5271Kabul Tarihi:04.12.2004Resmi Gazete No:25673Resmi Gazete Tarihi:17.12.2004 BİRİNCİ KİTAP : Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM :…

11 Mart 2020