Category Archives: KANUNLAR

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği

0

Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği                                                                                                       […]

Continue Reading...

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

0

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Mevzuat No 3091 Kabul Tarihi 04.12.1984 Resmi Gazete No 18606 Resmi Gazete Tarihi 15.12.1984 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete […]

Continue Reading...

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

0

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete No 26716 Resmi Gazete Tarihi 30.11.2007 Kurum Başbakanlık BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik […]

Continue Reading...

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

0

2393                      FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)           Kanun Numarası                  : 5846              Kabul Tarihi                         : 5/12/1951              Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 13/12/1951   Sayı : 7981              Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 3   Cilt: 33   Sayfa : 49                                                                                                Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız             “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri […]

Continue Reading...

TBB Avukatların Reklam Yasağı Yönetmeliği

1

TBB Avukatların Reklam Yasağı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 21/11/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25296 Türkiye Barolar Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir.(Avukatların Reklam Yasağı Çerçevesi İnceleme) Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve […]

Continue Reading...

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu

1

AVUKATLIK KANUNU               Kanun Numarası                 : 1136             Kabul Tarihi                        : 19/3/1969             Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 7/4/1969   Sayı : 13168             Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 8   Sayfa : 1694                 BİRİNCİ KISIM Avukatlık ve Avukat   […]

Continue Reading...

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanun

1

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Mevzuat No: 5651 Kabul Tarihi: 04.05.2007 Resmi Gazete No: 26530F Resmi Gazete Tarihi: 23.05.2007 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet […]

Continue Reading...

Türk Medeni Kanunu

0

8049 TÜRK MEDENİ KANUNU Kanun Numarası                        : 4721 Kabul Tarihi                               : 22/11/2001 Yayımlandığı Resmî Gazete     : Tarihi  : 8/12/2001         Sayı  : 24607 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip  : 5                          Cilt   : 41   Durumu: 3/12/2001 tarih ve 4722 sayılı “Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 22 nci Maddesi uyarınca; yeni düzenlemeler yapılıncaya […]

Continue Reading...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

0

Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM – I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ KAPSAM: Madde 1 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel […]

Continue Reading...

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

0

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI,DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden