İşçi Alacağı Kategorisi

İşçinin Yıllık İzin Ücreti Alacağı

İşçinin Yıllık İzin Ücreti Alacağı

İş Kanunu’nun 56. Maddesinin son fıkrası ve Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince işçinin yıllık ücret iznini kullanılmış olduğunun ispatla yükümlü kişi işverendir. İşveren çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, yıllık izin kayıt belgesini tutmakla zorunlu olup, bu kayıt belgesi “izin belgesi veya kartoteks sistemi” şeklinde olması gerekir. Yani işveren işçinin imzasını taşıyan her türlü yazılı belge ile işçinin kullanmış olduğu izni ispat edebilir. İzin defterinin niteliğini...

daha fazla bilgi edinin
İhtiyati Tedbir Talepli İşçi Alacakları Dava Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Talepli İşçi Alacakları Dava Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Talepli İşçi Alacakları Dava Dilekçesi NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE                                                                                              İhtiyadi Haciz Taleplidir.   DAVACI                      : VEKİLİ                         : DAVALI                       : KONU                         : Fazlaya dair haklarımız ile davalı tarafından ileride sunulacak her türlü belge ve bilgiye karşı delil sunma, tanık dinletme ve beyanlarımız saklı kalması kaydıyla...

daha fazla bilgi edinin
İşçi Alacağı Davasında Müvekkilden Muvafakat Beyanı Örneği

İşçi Alacağı Davasında Müvekkilden Muvafakat Beyanı Örneği

İşçi Alacağı Davasında Müvekkilden Muvafakat Beyanı Örneği TALİMAT Avukatım tarafından; X İş mahkemesinde görülmekte olan X Esas nolu dosyamın X tarihli bilirkişi raporundaki X TL fazla çalışma ücreti,  X TL kıdem tazminatı, X TL ihbar tazminatı, X TL ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti alacağı, X TL hafta tatil alacağı ve yıllık ücretli izin alacağı X TL olmak üzere toplamda X TL arttırılarak ıslahına muvafakat ediyorum. Avukatım tarafımdan bütün ihtimaller üzerinden reddi...

daha fazla bilgi edinin
İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                               :   VEKİLİ                                 : DAVALI                               :   DAVA KONUSU                 :   HARCA ESAS DEĞER      : 350-TL   AÇIKLAMALAR                : Müvekkil; 12.2016 ile 22.02.2019 tarihleri arasında davalı şirkete ait konfeksiyon atölyesinde kesintisiz ve aralıksız sigortalı olarak çalışmıştır. Müvekkilin sigorta kaydı ilk olarak dava...

daha fazla bilgi edinin
İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçes

İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçes

İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ'NE DOSYA NO: (ISLAH EDEN)     DAVACI: VEKİLİ:  DAVALILAR:        VEKİLİ:  TALEP KONUSU   : Dava dilekçemizde talep edilen alacakların, 04.12.2019 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile arttırılarak, davalılardan alınarak müvekkilime ödenmesi hakkındadır....

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.