İşçi Alacağı

İşçi Alacağı Davası

İşçinin Yıllık İzin Ücreti Alacağı

İş Kanunu’nun 56. Maddesinin son fıkrası ve Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince işçinin yıllık ücret iznini kullanılmış olduğunun ispatla yükümlü kişi…

20 Eylül 2020

Apartman Görevlisinin İşçi Alacakları Nedeniyle Yönetime İhtarnamesi

Apartman Görevlisinin İşçi Alacakları Nedeniyle Yönetime İhtarnamesi

19 Haziran 2020

İcra Dosyasında İşçi Alacağı Ödeme Emri Bilirkişi Raporuna Beyan

İcra Dosyasında İşçi Alacağı Ödeme Emri Bilirkişi Raporuna Beyan

19 Haziran 2020

Avukat İbraname Örneği (İşçi Müvekkil)

Avukat İbraname Örneği (İşçi Müvekkil)

16 Mayıs 2020

İşçi Alacağı Şablon Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Şablon Dava Dilekçesi

13 Mayıs 2020

İşçi Alacağı Kısmi Dava Sonrası Ek Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Kısmi Dava Sonrası Ek Dava Dilekçesi

4 Mayıs 2020

İşveren Açısından Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İşveren Açısından Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

17 Nisan 2020

İhtiyati Tedbir Talepli İşçi Alacakları Dava Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Talepli İşçi Alacakları Dava Dilekçesi NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE                                                                                              İhtiyadi Haciz Taleplidir.   DAVACI                      : VEKİLİ                        …

4 Mart 2020

İşçi Alacağı Davasında Müvekkilden Muvafakat Beyanı Örneği

İşçi Alacağı Davasında Müvekkilden Muvafakat Beyanı Örneği TALİMAT Avukatım tarafından; X İş mahkemesinde görülmekte olan X Esas nolu dosyamın X…

4 Mart 2020

İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                               :   VEKİLİ                                 : DAVALI                               :  …

29 Şubat 2020

İşçi Alacağı Davasına Cevap Dilekçesi

İşçi Alacağı Davasına Cevap Dilekçesi X İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE                           Dosya No: 2019/557 Esas   DAVALI                   :       (Mersis No:)…

18 Şubat 2020

İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçes

İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ'NE…

14 Şubat 2020