İş Hukuku Kategorisi

İşçi devamsızlık ihtarname örneği

İşçi devamsızlık ihtarname örneği

İHTARNAME KEŞİDECİ     : VEKİLİ          : ADRES           : MUHATAP    : ADRES           : KONU            : Devamsızlık mazeretinizi bildirerek iş başı yapmanızın aksi halde İş Akdinizin İş Kanunun 25/II- g bendi uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak haklı nedenle feshedileceğinin ihtar edilmesi hakkındadır. AÇIKLAMALAR Sayın Muhatap; 1-) Müvekkil şirketimiz olan ... Elektrik İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Şirketi...

daha fazla bilgi edinin
İşe İade Davasına Cevap Dilekçesi

İşe İade Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA 6. İŞ MAHKEMESİNE Dosya Numarası :  Duruşma Tarihi :  CEVAP VEREN DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: VEKİLLERİ: KONU: Davaya İlişkin Cevaplarımızın ve İtirazlarımızın Sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Davacı taraf iş akdinin işverence haksız bir şekilde feshedildiğini, bunun sonucunda da feshin geçersizliği ile işe iade talebinin kabulü ile işe başlatma tazminatı, boşta geçen süre tazminatı ve diğer tazminatları talep ve dava etmiştir. Söz konusu bu talepler hukuka ve usule aykırılık teşkil ettiğinden...

daha fazla bilgi edinin
İşe İade Başvuru Dilekçesi

İşe İade Başvuru Dilekçesi

ADANA ... NOTERLİĞİ’ NE İHTAR EDEN: VEKİLİ: MUHATAP: KONUSU: İş Kanunu’nun 21/5 maddesi uyarınca, müvekkilin işe başvuru beyanının bildirilmesi ile işe iadesi ve 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen süreye ilişkin tazminatın ödenmesi, işe iade edilmediği takdirde 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminatının ödenmesi ihbar ve ihtarıdır.   AÇIKLAMALAR ... İş Mahkemesi’nin ... sayılı ilamı ile müvekkil ...’ın işe iadesine, işe başlatılması halinde 4 aylık ücretinin ödenmesine, işe başlatılmaması...

daha fazla bilgi edinin
İşyeri Personel Gizlilik Sözleşmesi

İşyeri Personel Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR Bir tarafta ... adresinde mukim ...TİC. A.Ş. Bu sözleşmede kısaca “...”  olarak anılacaktır. Diğer tarafta ... adreslerinde mukim ... bu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ “olarak anılacaktır. 2.SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu; taraflar arasındaki iş ilişkisi ile ilgili olarak, SKT tarafından  MÜŞTERİ’ye teslim edilen tüm bilgi ve belgelerin, ürün resmi, belge, yazılım, veri, know-how, bilgi, prototip, şirket bilgileri  SKT’nin onayı alınmadıkça herhangi...

daha fazla bilgi edinin
İş mahkemesi bedel artırım dilekçesi

İş mahkemesi bedel artırım dilekçesi

ADANA ... İŞ MAHKEMESİ’NE; DOSYA NO: DAVACI: VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ DAVALI: VEKİLİ:                                  ARTTIRILAN DEĞER  :  29.182,23 TL KONU: Dava  dilekçesinde    talep    edilen    alacakların   bilirkişi    raporu doğrultusunda, dava değerinin 29.182,23  TL daha arttırılarak, toplam 29.482,23 TL nin hükmen tahsiline karar verilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimiz adına mahkemenizde xxxxxx. sayılı dosya ile belirsiz alacak ve tespit davası açmıştık. Dava...

daha fazla bilgi edinin
Hizmet Tespit Davasına Cevap Dilekçesi

Hizmet Tespit Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA İŞ MAHKEMESİNE DOSYA NO: DAVAYA CEVAP VEREN DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: KONUSU: 1 GÜNLÜK HİZMET  tespit davası olarak açılan davaya karşı cevaplarımızdır. AÇIKLAMALAR: Davacı tarafça müvekkil kurum aleyhine açılan dava haksız ve asılsız olup reddi gerekmektedir. Şöyle ki; 1-) Davacı vekili müvekkilinin  ………….. Orman İşletme Müdürlüğü ……. Bölgesi Şefliğinde 1975-1977 yılları arasında çalıştığını fakat 01.01.1977 yılından itibaren hizmet kaydının tespitini istemiştir. 2-) Bir...

daha fazla bilgi edinin
Maluliyet Tespiti Dava Dilekçesi

Maluliyet Tespiti Dava Dilekçesi

Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır ve dava dilekçesi nasıl hazırlanır? Bu yazımızda Adana Avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından sizlerle paylaşıldı. Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır? NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Davacı            : Vekili              : Davalılar        : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konu              : Müvekkil şirketin çalışanı davalı ... iş kazası sebebiyle oluşan maluliyet oranının Yüksek Sağlık Kurulu’nca tespiti talebini içerir dilekçemizdir. Açıklamalar :...

daha fazla bilgi edinin
İşçi İbraname Örneği

İşçi İbraname Örneği

İşverenle işçinin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırması ardından uygulamada "ibraname" düzenlenerek her iki tarafın da birbirinden herhangi bir alacağının kalmadığı tespit edilir. Bu sayede taraflar ileride işçi alacakları nedeniyle dava açmayacaklarını da taahhüt etmiş olurlar. İBRANAME Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen işyerinde çalıştığım süre zarfında hak kazandığım, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, agi ,gece mesaisi normal ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel...

daha fazla bilgi edinin
Hizmet Tespit Davasına Cevap Dilekçesi

Hizmet Tespit Davasına Cevap Dilekçesi

Hizmet tespit davasına ne şekilde cevap verilmesi gerektiğini bu yazımızda ele aldık. Av. Saim İNCEKAŞ'ın katkılarıyla hazırlanan bu yazıda hizmet tespit davasına cevap dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, ne gibi itiraz ve savunmalar öne sürüleceği ele alınmıştır. ADANA ... İŞ MAHKEMESİ'NE DOSYA NO  : DAVALI        : VEKİLİ           : DAVACI         : VEKİLİ             D.KONUSU    :Beyanlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Halde çalışan hamallar, sabit bir işyerine bağlı olmamakla birlikte,...

daha fazla bilgi edinin
Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Dilekçesi

Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Dilekçesi

... ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE 31.08.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi iki (2) ay daha, 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İşyerimiz kısa çalışmaya devam etmektedir. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinden iki ay daha faydalanmak istiyoruz. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 14/09/2020            ...

daha fazla bilgi edinin
İşçinin Yıllık İzin Ücreti Alacağı

İşçinin Yıllık İzin Ücreti Alacağı

İş Kanunu’nun 56. Maddesinin son fıkrası ve Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince işçinin yıllık ücret iznini kullanılmış olduğunun ispatla yükümlü kişi işverendir. İşveren çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, yıllık izin kayıt belgesini tutmakla zorunlu olup, bu kayıt belgesi “izin belgesi veya kartoteks sistemi” şeklinde olması gerekir. Yani işveren işçinin imzasını taşıyan her türlü yazılı belge ile işçinin kullanmış olduğu izni ispat edebilir. İzin defterinin niteliğini...

daha fazla bilgi edinin