İş Hukuku

İş Hukuku ve İş Mahkemesi Avukatlığına dair kanun temelli makale ve paylaşımlar.

İşçi İbraname Örneği

İşverenle işçinin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırması ardından uygulamada "ibraname" düzenlenerek her iki tarafın da birbirinden herhangi bir alacağının kalmadığı…

1 Ekim 2020

Hizmet Tespit Davasına Cevap Dilekçesi

Hizmet tespit davasına ne şekilde cevap verilmesi gerektiğini bu yazımızda ele aldık. Av. Saim İNCEKAŞ'ın katkılarıyla hazırlanan bu yazıda hizmet…

29 Eylül 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Dilekçesi

... ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE 31.08.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kısa Çalışma Ödeneğinin…

20 Eylül 2020

İşçinin Yıllık İzin Ücreti Alacağı

İş Kanunu’nun 56. Maddesinin son fıkrası ve Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince işçinin yıllık ücret iznini kullanılmış olduğunun ispatla yükümlü kişi…

20 Eylül 2020

İş Mahkemesine SGK’ya Başvuru Yapıldığını Bildirir Beyan

İş Mahkemesine SGK'ya Başvuru Yapıldığını Bildirir Beyan

9 Eylül 2020

İşe İade Edilmemenin Gerekçesi Nasıl Sorulur?

İşe İade Edilmemenin Gerekçesini Sormak

5 Eylül 2020

Meslek Hastalığı Davası Bilirkişi Raporuna Beyan

Meslek Hastalığı Bilirkişi Raporuna Beyan

31 Ağustos 2020

Meslek Hastalığı Dava Dilekçesi

Meslek Hastalığı Dava Dilekçesi

24 Ağustos 2020

İş Kazası Maluliyet Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Kazası Maluliyet Başvurusu Nasıl Yapılır

24 Ağustos 2020

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi Dilekçesi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi Dilekçesi

24 Ağustos 2020

Darbe Teşebbüsü Nedeniyle İşe İade Davasının İncelenmemesi Hak İhlali Midir?

Darbe Teşebbüsü Nedeniyle İşe İade Davasının İncelenmemesi Hak İhlali Midir

15 Ağustos 2020

İhbar Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi

İhbar Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi Örneği ADANA ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA NO                          : İHBAR OLUNAN                :                                                                                                                VEKİLİ                                  …

10 Ağustos 2020

İşe İade İhtarname Örneği

İşe İade İhtarname Örneği

8 Ağustos 2020

İş Davasında İşçiye Sorulacak Sorular

İş Davasında İşçiye Sorulacak Sorular

8 Ağustos 2020

İşçinin Görev Değişikliği Nedeniyle İşten Ayrılması

İşçinin Görev Değişikliği Nedeniyle İşten Ayrılması

5 Ağustos 2020

İkale Sözleşmesi Örneği

İşçi-İşveren İkale Sözleşmesi Örneği

1 Ağustos 2020

İşçi Devamsızlık İhtarname Örneği

İşçi Devamsızlık İhtarname Örneği

20 Temmuz 2020

İş Mahkemesi İşveren Cevap Dilekçesi

İş Mahkemesi İşveren Cevap Dilekçesi

4 Temmuz 2020

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Dilekçesi

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

30 Haziran 2020

Arabulucu davacı işçi adına işverenden puantaj ve iş sözleşmesini talep edebilir mi?

Arabulucu davacı işçi adına işverenden puantaj ve iş sözleşmesini talep edebilir mi

26 Haziran 2020

Öncelikle İşçi Alacağı mı Yoksa Hizmet Tespiti Mi Açmalıyım?

Öncelikle İşçi Alacağı mı Yoksa Hizmet Tespiti Mi Açmalıyım

26 Haziran 2020

İşe İade Mahkeme Kararı İlamlı İcra mı İlamsız İcra Olarak Mı Açılmalı?

İşe İade Mahkeme Kararı İlamlı İcra mı İlamsız İcra Olarak Mı Açılmalı

26 Haziran 2020

İşçilik Alacağını Dava Açmak Mı İcra Takibine Koymak Mı Daha Mantıklı?

İşçilik Alacağını Dava Açmak Mı İcra Takibine Koymak Mı Daha Mantıklı

26 Haziran 2020

İşçi İcra Edilebilirlik Şerhini İcraya Koyabilir Miyim?

İşçi İcra Edilebilirlik Şerhini İcraya Koyabilir Miyim?

26 Haziran 2020