İdare Hukuku Kategorisi

Ehliyet Cezasına İtiraz Dilekçesi

ADANA SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN: VEKİLİ: DAVALI:  ... Jandarma Trafik Tim Komutanlığı İŞLEM TARİHİ: KONU: Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve 1339.00 TL para cezası kesilmesine ilişkin işlemine itiraz istemidir. AÇIKLAMALAR: 1-) 23/01/2021...

daha fazla bilgi edinin

Gemi Adamı Cüzdanının İadesi Talebi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DENİZ VE İÇSULAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINA TALEP EDEN: VEKİL: KONU: Müvekkilin gemi adamı cüzdanının 7075 sayılı kanundaki değişiklik gereği iadesi talebimiz hakkındadır. AÇIKLAMALAR: Müvekkil Kıyı Emniyeti Genel...

daha fazla bilgi edinin

Disiplin Cezasının İptali Dava Dilekçesi

DURUŞMA ve YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA DAVACI              :  DAVALI               : Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı TEBLİĞ TARİHİ : TALEP KONUSU  : ... Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının ... tarih ve ......

daha fazla bilgi edinin

Göreve İade İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İLGİLİ DAVA DAİRESİ'NE Sunulmak Üzere ADANA ... İDARE MAHKEMESİ'NE DOSYA NO: İST. KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: VEKİLİ: KONU: ... İdare Mahkemesi'nin ... Tarih ve ... K. Numaralı Kararının İstinaf İncelemesi Yapılarak...

daha fazla bilgi edinin

Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi

İdarenin savunmasının alınmaksızın Yürütmeyi Durdurma Taleplidir Adana Nöbetçi İdare Mahkemesi Yargıçlığına Davacı: Davalı: Belediye Başkanlığı Dayanak belge: ... Belediye Başkanlığı … tarih … sayılı encümen kararını içeren belge Tebliğ tarihi.: Konu: ilgili encümen...

daha fazla bilgi edinin

Riskli Yapı Kararının İptali Davası

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA       -Yürütmenin Durdurulması Taleplidir -Duruşma İstemlidir.  DAVACI: DAVALI: ... Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü DAVANIN KONUSU:  Davalı idare ... adresindeki taşınmaz için verilen 6306 sayılı kanundan...

daha fazla bilgi edinin

Emeklilik Başvuru Dilekçesi

T.C. SOSYAL  GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ANKARA ……… T.C. kimlik numarası ve …………Emekli sicil numarası ile 5434 sayılı Kanuna göre görev yapmakta iken gerekli hizmet yılımı tamamladıktan...

daha fazla bilgi edinin

Proje ve Ruhsat Değişikliğine İtiraz Dilekçesi

Proje ve Ruhsat Değişikliğine İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA TALEP EDEN          :            VEKİLLERİ             : MUHATAP               : KONU                       : Şikayet dilekçemizden ibarettir. AÇIKLAMALAR     : Müvekkil ile...

daha fazla bilgi edinin

Tayin İşleminin İptali Davası

Tayin İşleminin İptali Davası ve Dilekçesi ADANA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA (YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR)   DAVACI                          :   VEKİLİ                           :   DAVALI                          :   Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim...

daha fazla bilgi edinin
error: