Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İdare Hukuku Avukatlığı

İdari Para Cezalarına İtiraz, Sulh Ceza Mahkemesi Avukatı, Kamulaştırma, Kamulaştırma Alacağı Davaları, İdare Hukuku

İdare mahkemesi ara kararına cevap dilekçesi

ADANA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALI: KONU: 24/11/2020 tarihli ara kararın yerine getirilmesi hakkındadır. AÇIKLAMALAR 1-)…

28 Kasım 2020

Maske cezasına itiraz dilekçesi

ADANA SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE İTİRAZ EDEN: TALEP KONUSU: ... Valiliği il emniyet müdürlüğünün ... TL meblağlı  idari para cezası tutanağının…

27 Kasım 2020

Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi

İdarenin savunmasının alınmaksızın Yürütmeyi Durdurma Taleplidir Adana Nöbetçi İdare Mahkemesi Yargıçlığına Davacı: Davalı: Belediye Başkanlığı Dayanak belge: ... Belediye Başkanlığı ……

23 Kasım 2020

İdari para cezası iadesi dilekçe örneği

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ADANA … VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA TALEP EDEN: Vekili: TALEP KONUSU: Dosya numarası ………. D.İş olan ...…

19 Kasım 2020

Askerliğin memuriyetten sayılması dilekçe örneği

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Duruşma ve Yürütme Durdurma İstemlidir. DAVACI        :   VEKİLLERİ  : DAVALI         : ... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI…

12 Kasım 2020

Ödenmeyen emeklilik ikramiyesi dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DAVACI       : EMEKLİ SANDIĞI SİCİL : VEKİLİ        : DAVALI      :SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -ANKARA ZIMNİ…

6 Kasım 2020

Riskli Yapı Kararının İptali Davası

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA       -Yürütmenin Durdurulması Taleplidir -Duruşma İstemlidir.  DAVACI: DAVALI: ... Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü…

1 Kasım 2020

Emeklilik Başvuru Dilekçesi

T.C. SOSYAL  GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ANKARA ……… T.C. kimlik numarası ve…

5 Ekim 2020

Kadrosuzluktan terfi etmez kararına itiraz

Kadrosuzluk gerekçesiyle terfi ettirilememek idare hukukunun ilgilendiren uyuşmazlık çeşitlerinden birisidir. Hukuka aykırı olduğu tespit edilen bu karara itiraz edilebilir. Adana…

29 Eylül 2020

Ohal red kararına itiraz dilekçesi örneği

Ohal red kararına itiraz süreci detaylı ele alınması gereken hassas bir süreçtir. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda komisyonun verdiği…

26 Eylül 2020

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari Gözetim Kararına İtiraz

10 Eylül 2020

Otopark Bedelinin İptali Dava Dilekçesi

Otopark Bedelinin İptali Dava Dilekçesi

8 Eylül 2020

EPDK İdari Para Cezasına İtiraz

EPDK İdari Para Cezasına İtiraz

8 Eylül 2020

Sokağa Çıkmama Yasağına Uymama Para Cezasına İtiraz

Sokağa Çıkmama Yasağına Uymama Para Cezasına İtiraz

8 Eylül 2020

Trafik Ceza Tutanağına İtiraz Dilekçesi

Trafik Ceza Tutanağına İtiraz Dilekçesi

5 Eylül 2020

Fetö Emniyet Personelinin Göreve İade Davası

Fetö Emniyet Personelinin Göreve İade Davası

1 Eylül 2020

Fetö Askeri Personel Göreve İade Talebi

Fetö Askeri Personel Göreve İade Talebi

1 Eylül 2020

Araç Üzerine Koyulan İkiz Plaka Şerhinin Kaldırılması

Araç Üzerine Koyulan İkiz Plaka Şerhinin Kaldırılması

30 Ağustos 2020

Valiliğe Karşı Kamulaştırma Kararına İtiraz

Valiliğe Karşı Kamulaştırma Kararına İtiraz

30 Ağustos 2020

Proje ve Ruhsat Değişikliğine İtiraz Dilekçesi

Proje ve Ruhsat Değişikliğine İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA TALEP EDEN          :           …

30 Ağustos 2020

Darbe Teşebbüsü Nedeniyle İşe İade Davasının İncelenmemesi Hak İhlali Midir?

Darbe Teşebbüsü Nedeniyle İşe İade Davasının İncelenmemesi Hak İhlali Midir

15 Ağustos 2020

Tayin İşleminin İptali Davası

Tayin İşleminin İptali Davası ve Dilekçesi ADANA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA (YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR)   DAVACI                          :   VEKİLİ                           :  …

10 Ağustos 2020

Kaçak geçiş cezasına itiraz

Kaçak geçiş cezasına itiraz

8 Ağustos 2020