İdare Hukuku Avukatlığı

İdari Para Cezalarına İtiraz, Sulh Ceza Mahkemesi Avukatı, Kamulaştırma, Kamulaştırma Alacağı Davaları, İdare Hukuku
Soruşturma İzni Verilmesine İtiraz Dilekçesi

13 Oca: Soruşturma İzni Verilmesine İtiraz Dilekçesi

X  NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                                     DAVACI                           :  DAVALI                           :   KONUSU :…