İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana
İpoteğin Fekki Dava Dilekçesii

23 Haz: İpoteğin Fekki Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                            DAVACI         : VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana . DAVALILAR …

Yetki Belgesi ile Talep Edilen Veraset İlamı Dilekçe Örneği

20 Haz: Yetki Belgesi ile Talep Edilen Veraset İlamı Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE TALEPTE BULUNAN DAVACI                                               :                                VEKİLİ                                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ DAVA KONUSU                                : Veraset belgesi…