Şuanda İcra Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

İcrada Tatil ve Talik Halleri – Borçlunun Hastalığı ve Özürü

İcrada Tatil ve Talik Halleri – Borçlunun Hastalığı ve Özürü Borçlunun yakınlarından birinin ölümü; yakınlardan maksat sadece eşi ile kan ve sıhrîyet itibariyle alt ve üstsoyudur. Bu durumda ölüm günü dahil 3 gün icra takip işlemi yapılamaz. Bizzat borçlunun ölümü: Bu durumda eğer mirasçılar açıkça mirası kabul etmişlerse 3 gün; açıkça kabul veya ret etmemişlerse […]

DEVAMINI_OKU

İcra Mahkemesi Ne demektir? Görevleri Nelerdir?

İcra Mahkemesi Ne demektir? Görevleri Nelerdir? İcra mahkemesi (eski adı, “icra tetkik mercii”), icra-iflas dairelerini denetlemek ve icra-iflas hukukundan do­ğan bazı işlere bakmak üzere oluşturulmuş, özel görevli, tek hakimli, bir ilk derece mahkemesidir. İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır. Bu nedenle icra mahkemelerinde dava ve işler adli tatilde […]

DEVAMINI_OKU

İcra Dairesi Nedir? İcra Dairesinin Görevleri Nelerdir?

İcra Dairesi Nedir? İcra Dairesinin Görevleri Nelerdir? İcra dairesi, İcra ve İflas Kanununu (İİK) birinci derecede uygulamakla görevli ve icra teşkilatının en önem­li organı konumunda bulunan asıl icra organıdır. İcra dairesi, icra mahkemesi hâkiminin daimi gözetimi ile denetimi altında ise de, icra mahkemesine bağ­lı bir organ değildir. İcra dairesi bağımsız olup, her daire veya makam […]

DEVAMINI_OKU

İcra Hukuku Nedir? İcra Takibi Nedir?

İcra Hukuku Nedir? İcra Takibi Nedir? Toplumsal hayatta borçlular, borçlarını kural olarak, kendi rızaları ile yerine getirirler. Ancak her toplumda, borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen borçluların bulunduğu da bir gerçektir. İlkel toplumlarda, işte bu gi­bi borçlulara karşı, alacaklı, alacağını kendisi alma yoluna gitmekteydi. Ancak bu durum, çoğunlukla alacaklı­nın ölçüyü kaçırmasına neden olmaktaydı. Devlet denilen yapılanmanın ortaya […]

DEVAMINI_OKU

İCRA TAKİPTEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ – 2018

İcra Takipten Vazgeçme Dilekçesi -2018      ADANA 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO          :2017/  E. ALACAKLI            : VEKİLİ   :Av. Yukarıda esası belirtilen dosya alacağı takibinden vazgeçiyoruz.İşbu dosyanın işlemden   kaldırılmasını, dayanak belge olan 300,00 TL Miktarlı 25/01/2017 Tanzim Tarihli,25/06/2017 Vade Tarihli Senedin tarafımıza iadesini talep ederim.20.07.2017                                                                                                                                                                                   Alacaklı Vekili                                                                                                                                  Av. ………………………….                                         […]

DEVAMINI_OKU

BORCUN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ, BORCUN NAKLİ NASIL YAPILIR?

  BORCUN NAKLİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme; (1) XXXXXXX (“Alacaklı”) (2) XXXXXXX (“Borçlu”) Adresi          :            Vergi Dairesi:  Vergi Dairesi Hesap No     :  ve (3) (Satıcılar) i) XXXXX TC No: Hisse Oranı : Adres:   ii) XXXXX TC No: Hisse Oranı: Adres:     arasında XX.XX.2016 tarihinde XXXXde düzenlenmiştir. Sözleşmenin taraflarından Alacaklı XXXXX; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  için yukarıda […]

DEVAMINI_OKU

TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI ÖRNEĞİ

Örnek No: 25* T.C. ADANA İCRA DAİRESİ ……. ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, […]

DEVAMINI_OKU

DOSYA MASRAFI İADESİ, DOSYA MASRAFI NEDİR? DİLEKÇE

ADANA NÖBETÇİ   (     )  TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE     DAVACI                    :…           VEKİLİ                      :Av. Saim İNCEKAŞ DAVALI                    :… DAVA DEĞERİ        :……….(Fazlaya İlişkin Hak ve Alacaklarımız Saklı Kalmak Kaydı ile Şimdilik) KONU                        :Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile ……. TL Dosya Masrafının Ticari Faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi istemi […]

DEVAMINI_OKU

İCRA TAKİBİ ÖNCESİ İDAREYE BAŞVURU ZORUNLULUĞU

5.İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE İZMİR DOSYA NO                : DAVALI                     : VEKİLİ                      :  Av. Saim İNCEKAŞ DAVACI                     : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI        KONU                        : İcra takibinin iptali talebine ilişkin cevaplarımızdır. AÇIKLAMALAR       :         Davacı( borçlu) aleyhine ……… İcra Müdürlüğü …….. Sayılı dosyası ile başlatmış olduğumuz icra takibinin  iptali talebiyle Mahkemenize başvurulmuştur. Davacı (borçlu) dilekçesinde, tarafımızca yapılan müracaatta T.C. […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 4 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.1234
İletişim
error: Silence is golden