Şuanda İcra Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği

Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği T.C ………..                                                                                                İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                     DOSYA NO:2012/  Esas          ……………….. ADANA  ALACAKLI                           : …… VEKİLİ                                   : ………… BORÇLU                              : ……… BORÇ MİKTARI                 : ………… TL                    İlgi sayılı yazımız ile borçlunun almakta olduğu maaşı üzerine haciz konulması istenilmiş olmasına rağmen bu güne kadar her hangi bir kesintinin yapılmadığı […]

DEVAMINI_OKU

Bakiye Borç Muhtırası – Borç Ödeme Muhtırası

Bakiye Borç Muhtırası – Borç Ödeme Muhtırası T.C. ADANA ……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……….E.             Alacaklı vekili geldi. Yukarıda numarası yazılı olan dosyada, borçlu şirket aleyhine başlattığımız icra takibi kesinleşmiş olup, dosyada kapak hesabı yapılarak, çıkarılacak borç tutarının ödenmesi için borçlu şirketin adresine muhtıra gönderilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim. 19.11.2017             […]

DEVAMINI_OKU

İcra Memurunu – Müdürünü Şikayet Dilekçesi – Muameleyi Şikayet

İcra Memurunu – Müdürünü Şikayet Dilekçesi ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE                                                                                         […]

DEVAMINI_OKU

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi ADANA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA   DOSYA NO                                      : 2018/…… D.İş   TEMİNATIN İADESİNİ TALEP EDEN DAVACI               :   VEKİLİ                                            : Av. Saim İNCEKAŞ   DAVALILAR                                 :   KONU                                               : Teminatın iadesi talebidir. […]

DEVAMINI_OKU

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek Borçlunun, borçlu olmadığı veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirme­sine, ödeme emrine itiraz denir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse takip durur ve bu itiraz giderilmediği süre­ce takibe devam edilemez. Borçlunun ödeme emrine itirazı daha çok maddi hukuka ilişkin sebeplere dayanır. Örneğin, borcun ödendiği, borcun zamanaşımına […]

DEVAMINI_OKU

Haciz Nasıl Yapılır?

Haciz Nasıl Yapılır? Genel haciz yolu; alacağı rehinle teminat altına alınmamış olan ve bir kambiyo senedine de bağlı olmayan herkesin başvurabileceği ilamsız icra yoludur. Bu takip yoluna başvurabilmek için alacağın bir mahkeme ilamına ve bir belgeye (senede) bağlı olması da­hi gerekmez. Genel Haciz Yolu İle Takibin Konusu Genel haciz yolu ile haciz nasıl yapılır? İlamsız icranın […]

DEVAMINI_OKU

İlamsız İcra Ne Demektir?

İlamsız İcra Ne Demektir? İcra hukukunun temelinin ilamsız icra olduğu söylenebilir. İlamsız icra, bir mahkeme kararına dayanmak zorunda olmayan icra çeşidi olarak nitelendirilebilir. Bu takip çeşidinde, alacaklı önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmeye mecbur olmaksızın, doğru­dan icra takibi başlatabilir. Hatta ilamsız icrada alacaklının, icra takibi yapmak için elinde herhangi bir belge veya senet […]

DEVAMINI_OKU

İcra Harç ve Giderleri

İcra Harç ve Giderleri İcra takibi esnasında yapılan giderin tamamına icra harç ve giderleri denilir. İcra iflas hukukunda harçlar da, Harçlar Kanununa göre belirlenir. İcra giderleri, icra harçlarından ve asgari ücret tarifesine göre hesaplanan vekalet ücretinden oluşur. İcra giderlerine kural olarak takipte haksız çıkan taraf katlanır. Ancak, cezaevleri harcı, takibi kazansa da kaybetse de daima […]

DEVAMINI_OKU

İcra Mahkemesinde Şikayet

İcra Mahkemesinde Şikayet Şikayet icra-iflas hukukunun temel konularından birisi olup, bütün takiplerde ve takibin bütün aşamaların­da ortaya çıkabilecek (başvurulabilecek) bir icra hukuku kurumudur. Şikayet, icra-iflas organlarının (genellikle icra müdürünün), icra-iflas hukukuna aykırı olarak yaptıkları işlemlerin düzeltilmesini veya iptal edilmesini sağ­layan kendine özgü bir yoldur. Şikayet, icra hukuku kurallarına aykırılık nedenine dayanır; maddi hukuk kurallarına aykırılık […]

DEVAMINI_OKU

İcra Takibinde Borçlu Ölür İse

İcra Takibinde Borçlu Ölür İse PARA BORÇLARINDA Müteselsil sorumluluk olduğu için alacaklı, mirasçılardan birine veya birkaçına yahut hepsine karşı takibe devam edebilir. Bu nedenle mirasçılar İHTİYARİ TAKİP ARKADAŞI olurlar PARA BORCU  DIŞINDAKİ BORÇLARDA Bu halde takibe bütün mirasçılara karşı birlikte devam edilir. Bu nedenle mirasçılar MECBURİ TAKİP ARKADAŞI olurlar.

DEVAMINI_OKU
Toplam 4 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.1234
İletişim
error: Silence is golden