Şuanda İcra Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek Borçlunun, borçlu olmadığı veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirme­sine, ödeme emrine itiraz denir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse takip durur ve bu itiraz giderilmediği süre­ce takibe devam edilemez. Borçlunun ödeme emrine itirazı daha çok maddi hukuka ilişkin sebeplere dayanır. Örneğin, borcun ödendiği, borcun zamanaşımına […]

DEVAMINI_OKU

Haciz Nasıl Yapılır?

Haciz Nasıl Yapılır? Genel haciz yolu; alacağı rehinle teminat altına alınmamış olan ve bir kambiyo senedine de bağlı olmayan herkesin başvurabileceği ilamsız icra yoludur. Bu takip yoluna başvurabilmek için alacağın bir mahkeme ilamına ve bir belgeye (senede) bağlı olması da­hi gerekmez. Genel Haciz Yolu İle Takibin Konusu Genel haciz yolu ile haciz nasıl yapılır? İlamsız icranın […]

DEVAMINI_OKU

İlamsız İcra Ne Demektir?

İlamsız İcra Ne Demektir? İcra hukukunun temelinin ilamsız icra olduğu söylenebilir. İlamsız icra, bir mahkeme kararına dayanmak zorunda olmayan icra çeşidi olarak nitelendirilebilir. Bu takip çeşidinde, alacaklı önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmeye mecbur olmaksızın, doğru­dan icra takibi başlatabilir. Hatta ilamsız icrada alacaklının, icra takibi yapmak için elinde herhangi bir belge veya senet […]

DEVAMINI_OKU

İcra Harç ve Giderleri

İcra Harç ve Giderleri İcra takibi esnasında yapılan giderin tamamına icra harç ve giderleri denilir. İcra iflas hukukunda harçlar da, Harçlar Kanununa göre belirlenir. İcra giderleri, icra harçlarından ve asgari ücret tarifesine göre hesaplanan vekalet ücretinden oluşur. İcra giderlerine kural olarak takipte haksız çıkan taraf katlanır. Ancak, cezaevleri harcı, takibi kazansa da kaybetse de daima […]

DEVAMINI_OKU

İcra Mahkemesinde Şikayet

İcra Mahkemesinde Şikayet Şikayet icra-iflas hukukunun temel konularından birisi olup, bütün takiplerde ve takibin bütün aşamaların­da ortaya çıkabilecek (başvurulabilecek) bir icra hukuku kurumudur. Şikayet, icra-iflas organlarının (genellikle icra müdürünün), icra-iflas hukukuna aykırı olarak yaptıkları işlemlerin düzeltilmesini veya iptal edilmesini sağ­layan kendine özgü bir yoldur. Şikayet, icra hukuku kurallarına aykırılık nedenine dayanır; maddi hukuk kurallarına aykırılık […]

DEVAMINI_OKU

İcra Takibinde Borçlu Ölür İse

İcra Takibinde Borçlu Ölür İse PARA BORÇLARINDA Müteselsil sorumluluk olduğu için alacaklı, mirasçılardan birine veya birkaçına yahut hepsine karşı takibe devam edebilir. Bu nedenle mirasçılar İHTİYARİ TAKİP ARKADAŞI olurlar PARA BORCU  DIŞINDAKİ BORÇLARDA Bu halde takibe bütün mirasçılara karşı birlikte devam edilir. Bu nedenle mirasçılar MECBURİ TAKİP ARKADAŞI olurlar.

DEVAMINI_OKU

İcrada Tatil ve Talik Halleri – Borçlunun Hastalığı ve Özürü

İcrada Tatil ve Talik Halleri – Borçlunun Hastalığı ve Özürü Borçlunun yakınlarından birinin ölümü; yakınlardan maksat sadece eşi ile kan ve sıhrîyet itibariyle alt ve üstsoyudur. Bu durumda ölüm günü dahil 3 gün icra takip işlemi yapılamaz. Bizzat borçlunun ölümü: Bu durumda eğer mirasçılar açıkça mirası kabul etmişlerse 3 gün; açıkça kabul veya ret etmemişlerse […]

DEVAMINI_OKU

İcra Mahkemesi Ne demektir? Görevleri Nelerdir?

İcra Mahkemesi Ne demektir? Görevleri Nelerdir? İcra mahkemesi (eski adı, “icra tetkik mercii”), icra-iflas dairelerini denetlemek ve icra-iflas hukukundan do­ğan bazı işlere bakmak üzere oluşturulmuş, özel görevli, tek hakimli, bir ilk derece mahkemesidir. İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır. Bu nedenle icra mahkemelerinde dava ve işler adli tatilde […]

DEVAMINI_OKU

İcra Dairesi Nedir? İcra Dairesinin Görevleri Nelerdir?

İcra Dairesi Nedir? İcra Dairesinin Görevleri Nelerdir? İcra dairesi, İcra ve İflas Kanununu (İİK) birinci derecede uygulamakla görevli ve icra teşkilatının en önem­li organı konumunda bulunan asıl icra organıdır. İcra dairesi, icra mahkemesi hâkiminin daimi gözetimi ile denetimi altında ise de, icra mahkemesine bağ­lı bir organ değildir. İcra dairesi bağımsız olup, her daire veya makam […]

DEVAMINI_OKU

İcra Hukuku Nedir? İcra Takibi Nedir?

İcra Hukuku Nedir? İcra Takibi Nedir? Toplumsal hayatta borçlular, borçlarını kural olarak, kendi rızaları ile yerine getirirler. Ancak her toplumda, borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen borçluların bulunduğu da bir gerçektir. İlkel toplumlarda, işte bu gi­bi borçlulara karşı, alacaklı, alacağını kendisi alma yoluna gitmekteydi. Ancak bu durum, çoğunlukla alacaklı­nın ölçüyü kaçırmasına neden olmaktaydı. Devlet denilen yapılanmanın ortaya […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 4 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.1234
İletişim
error: Silence is golden