Şuanda İcra Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi T.C. ANTALYA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                    :   VEKİLİ                      :   DAVALILAR             :   KONU                                    : Kıymet takdir raporuna karşı itirazlarımızdan ibarettir.  AÇIKLAMALAR Müvekkil Bankanın … Şubesi ile davalılardan … arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca davalıya kredi açılmış ve kullandırılmıştır. Davalı krediyi geri ödeyemediği için sözleşmenin müvekkil […]

DEVAMINI_OKU

İflas Ertleme Müdahale – İtiraz Dilekçesi

İflas Ertleme Müdahale Dilekçesi                                                                                                                ……………………………….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE                                                                                                                           Dosya No………… E.   MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN ——————————————: …………………………………..   V E K İ L İ ——————————————:  ………………………………….   İFLASININ ERTELENMESİNİ TALEP EDEN […]

DEVAMINI_OKU

İcradan PTT Akıbet Sorma Dilekçesi

İcradan PTT Akıbet Sorma Dilekçesi                   T.C               İZMİR ……..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : ……. E.               Alacaklı                     : …….. Vekili                         : …….   Borçlu                        : ……..                                  .   Borç Miktarı             : ……………                       Yukarıda dosya numarası bildirilen Müdürlüğünüz dosya […]

DEVAMINI_OKU

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi                                                                                                       […]

DEVAMINI_OKU

Şirketin İhyası Davası Dilekçesi

Şirketin İhyası Davası Dilekçesi      (   )  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE     DAVACI                   :                         : VEKİLİ                      : Av.                                    :   DAVALI                    : 1……….. Ticaret Sicil Müdürlüğü                                    :                                    :   KONU                       : Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereği re’sen terkin ve tasfiye edilen …………… A.Ş.     isimli şirketin ihyası talebinden ibarettir. […]

DEVAMINI_OKU

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz       KARTAL NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ne   Gönderilmek Üzere   KARTAL 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ’ne                                                                                                          06.06.2012   DOSYA NO              : Kartal 3. İcra Ceza Mahkemesi 2012/ E.   SANIK                       :   VEKİLİ                      : Av.   MÜŞTEKİ                 :                   […]

DEVAMINI_OKU

Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği

Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği T.C ………..                                                                                                İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                     DOSYA NO:2012/  Esas          ……………….. ADANA  ALACAKLI                           : …… VEKİLİ                                   : ………… BORÇLU                              : ……… BORÇ MİKTARI                 : ………… TL                    İlgi sayılı yazımız ile borçlunun almakta olduğu maaşı üzerine haciz konulması istenilmiş olmasına rağmen bu güne kadar her hangi bir kesintinin yapılmadığı […]

DEVAMINI_OKU

Bakiye Borç Muhtırası – Borç Ödeme Muhtırası

Bakiye Borç Muhtırası – Borç Ödeme Muhtırası T.C. ADANA ……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……….E.             Alacaklı vekili geldi. Yukarıda numarası yazılı olan dosyada, borçlu şirket aleyhine başlattığımız icra takibi kesinleşmiş olup, dosyada kapak hesabı yapılarak, çıkarılacak borç tutarının ödenmesi için borçlu şirketin adresine muhtıra gönderilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim. 19.11.2017             […]

DEVAMINI_OKU

İcra Memurunu – Müdürünü Şikayet Dilekçesi – Muameleyi Şikayet

İcra Memurunu – Müdürünü Şikayet Dilekçesi ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE                                                                                         […]

DEVAMINI_OKU

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi ADANA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA   DOSYA NO                                      : 2018/…… D.İş   TEMİNATIN İADESİNİ TALEP EDEN DAVACI               :   VEKİLİ                                            : Av. Saim İNCEKAŞ   DAVALILAR                                 :   KONU                                               : Teminatın iadesi talebidir. […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 4 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.1234
İletişim
error: Silence is golden