Category Archives: İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar İhtiyati haciz ile tedbir arasındaki farklar başlıklar halinde şu şekildedir: İhtiyati haciz bir […]

Devamını Okuyun

Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası Eğer borçlunun veya üçüncü bir kişinin malları üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konulmuş ise, […]

Devamını Okuyun

İhtiyati Haciz Nedir?, İhtiyati Haciz Nasıl Talep Edilir?

İhtiyati Haciz Nedir?, İhtiyati Haciz Nasıl Talep Edilir? Tanım: Bir para alacağının güvence altına alınması için mahkeme kararıyla önceden borçlunun […]

Devamını Okuyun

İpotek Alacaklısının Gaip Olması

İpotek Alacaklısının Gaip Olması İpotekle temin edilmiş bir alacağın alacaklısının gaip olması veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten ka­çınması halinde, […]

Devamını Okuyun

Rehin Açığı Belgesi İle Takip

Rehin Açığı Belgesi İle Takip Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, alacağın rehnin satışından elde edilen bedel ile karşılanamaması halinde, […]

Devamını Okuyun

İpotekli Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı

İpotekli Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı Rehinli malın satılarak, bedelinden alacaklının alacağının ödenmesi amacıyla başvurulan yola, rehnin pa­raya çevrilmesi( ipotekli taşınmazın […]

Devamını Okuyun

İlamli İcrada Takibin Durdurulması (Geri Bırakılması)

İlamli İcrada Takibin Durdurulması (Geri Bırakılması) İlamlı icrada icra emrine itiraz edilerek takip durdurulamaz. Ancak bazı merci­lerden icranın geri bırakılması […]

Devamını Okuyun

İlamli İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamli İcra Takibi Nasıl Yapılır? 1)Takip Talebi Aşaması İlamlı icra takibi alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebiyle başlar. Para […]

Devamını Okuyun

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar Bir mahkeme kararının icraya konulabilmesi için kural olarak hükmün kesinleşmiş olması gerekmez. Yani, ilamlar kesinleşmese bile […]

Devamını Okuyun

İlamlı İcra Takibi Ne Demektir?

İlamlı İcra Takibi Ne Demektir? Bir mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için başvurulan takip yoluna ilamlı icra denilir. Para ve […]

Devamını Okuyun
İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.