Şuanda İcra Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Maaş Haczine İştirak

Maaş Haczine İştirak Nedir? 2018 Bir alacaklının belirli bir mal üzerine koydurmuş olduğu hacze, belirli şartlarla başka bir alacaklının da ka­tılmasına, hacze iştirak denilir. Hacze iştirak, iki çeşittir. Bunlar, adi (takipli) iştirak ve imtiyazlı (takipsiz) iştirak. Hacze adi iştirak , başka bir alacaklının da önceden konulmuş hacze katılabilmesi için, bir takip yapmış olması ve kendisine […]

DEVAMINI_OKU

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir? Bazı mal ve haklarının tamamının haczedilemeyeceği  bizzat İİK m.82 hükmünde düzenlenmiştir. Bu­na göre: Devlet malları haczedilemez. Örneğin kamu binaları, belediye otobüsleri, köyün orta malları, il özel ida­resinin malları gibi. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebil­mesi için gerekli olan her tür eşya haczedilemez. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan […]

DEVAMINI_OKU

Kefalet Harcı Talebi Dilekçesi

Kefalet Harcı Talebi Dilekçesi               T.C         MARMARİS 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ    DOSYA NO:2012/1693                                          VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                 MARMARİS                 Yukarıda numarası yazılı takip dosyamızdan icra kefilliği üzerine alınması gereken %o8,25 den damga resmi bedeli olan 8.TL yazımız ekinde gönderilmiş olup , alındı makbuzunun müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi rica olunur.10.04.2012                                                                                                           2.İcra Müdür […]

DEVAMINI_OKU

Araç Haczi Talebi Dilekçesi

Araç Haczi Talebi Dilekçesi         T.C.         KADIKÖY … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: … … …Esas                   Alacaklı vekili geldi. “Borçlu aleyhine başlatılan kesinleşmiş icra takibi neticesinde  -Borçlunun Uyap sisteminden tespit edilecek Taşınmazlarının haciz için bağlı bulundukları Tapu Sicil Müdürlüklerine tezkere yazılmasına  – yine uyaptan adına kayıtlı araç çıkması halinde kayden haczine […]

DEVAMINI_OKU

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi T.C. ANTALYA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                    :   VEKİLİ                      :   DAVALILAR             :   KONU                                    : Kıymet takdir raporuna karşı itirazlarımızdan ibarettir.  AÇIKLAMALAR Müvekkil Bankanın … Şubesi ile davalılardan … arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca davalıya kredi açılmış ve kullandırılmıştır. Davalı krediyi geri ödeyemediği için sözleşmenin müvekkil […]

DEVAMINI_OKU

İflas Ertleme Müdahale – İtiraz Dilekçesi

İflas Ertleme Müdahale Dilekçesi                                                                                                                ……………………………….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE                                                                                                                           Dosya No………… E.   MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN ——————————————: …………………………………..   V E K İ L İ ——————————————:  ………………………………….   İFLASININ ERTELENMESİNİ TALEP EDEN […]

DEVAMINI_OKU

İcradan PTT Akıbet Sorma Dilekçesi

İcradan PTT Akıbet Sorma Dilekçesi                   T.C               İZMİR ……..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : ……. E.               Alacaklı                     : …….. Vekili                         : …….   Borçlu                        : ……..                                  .   Borç Miktarı             : ……………                       Yukarıda dosya numarası bildirilen Müdürlüğünüz dosya […]

DEVAMINI_OKU

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi                                                                                                       […]

DEVAMINI_OKU

Şirketin İhyası Davası Dilekçesi

Şirketin İhyası Davası Dilekçesi      (   )  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE     DAVACI                   :                         : VEKİLİ                      : Av.                                    :   DAVALI                    : 1……….. Ticaret Sicil Müdürlüğü                                    :                                    :   KONU                       : Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereği re’sen terkin ve tasfiye edilen …………… A.Ş.     isimli şirketin ihyası talebinden ibarettir. […]

DEVAMINI_OKU

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz       KARTAL NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ne   Gönderilmek Üzere   KARTAL 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ’ne                                                                                                          06.06.2012   DOSYA NO              : Kartal 3. İcra Ceza Mahkemesi 2012/ E.   SANIK                       :   VEKİLİ                      : Av.   MÜŞTEKİ                 :                   […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 4 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.1234
İletişim
error: Silence is golden