İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana
Avukat Saim İncekaş gönderi thumbnail

27 Eki: Haciz Mahallinden Mal Kaçırma Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA                                                                                                       ŞİKAYETÇİ               :  ADINA VEKALETEN   : Avukat Saim İNCEKAŞ -Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş…