İcra Hukuku

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Avukatlık Sözleşmesi Kaynaklı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne İhtiyati Haciz Taleplidir. Davacılar : Vekil : Davalı : Harca Esas Değer : Konu :…

26 Temmuz 2021

Hapishaneden Çıkan Borçluya Yeniden Ödeme Emri Gönderilmesi

ADANA 3. İCRA DAİRESİ DOSYA NO : 2020/14 ESAS Alacaklı vekili geldi. Yukarıda esas sayısı yazılı 04.11.2020 tarihinde açmış olduğumuz…

19 Temmuz 2021

Konkordato Çekişmeli Alacak Davası

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE (İhtiyati Tedbir Taleplidir.) DAVACI/ALACAKLI : Adalet AŞ. (Mersis No: 1938) VEKİLİ : DAVALI/BORÇLU : Hakyemez AŞ.…

13 Temmuz 2021

Teminat Senedinin İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE (Tedbir Taleplidir) İCRA DOSYA NO : DAVACI : ADRESİ : VEKİLİ : ADRES…

13 Temmuz 2021

Menfi tespit ve çek iptali dilekçe örneği

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA DEĞERİ :…

9 Temmuz 2021

89-3 Borçlu Ekleme Talebi

ADANA 1. İCRA DAİRESİ MASRAF UYAPTAN YATIRILDI KONU : Üçüncü Şahıslara dosya hesabı yapılarak, 89/3. Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Talebi Aşağıda…

7 Temmuz 2021

İcra Alacak Kalemlerinin Güncellenmesi Talebi

ADANA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : BORÇLU : VEKİLİ : ALACAKLI: VEKİLİ : AÇIKLAMA : Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası…

7 Temmuz 2021

Aşkın Haciz Şikayetine Cevap Dilekçesi

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİNE DAVAYA CEVAP VEREN DAVALI: VEKİLİ : DAVACI- ŞİKAYET EDEN (BORÇLU): VEKİLİ : KONU : Dava dilekçesine…

4 Temmuz 2021

Hisseli Taşınmazın Satışının Ne Suretle Yapılacağının Sorulması Talebi

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : BORÇLU : MURİS : AÇIKLAMALAR : Borçlunun murisinden kalan ve intikal yapılmamış .. İli ……

4 Temmuz 2021

İhalesi Yapılan Hacizli Taşınmazın Kira Bedelinin İhale Alıcısına Ödenmesi Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE DOSYA NO : TALEPTE BULUNAN İHALE ALICISI : VEKİLİ : KONU : İCRA DOSYA NO : KONU…

4 Temmuz 2021

İmzaya İtiraz Dava Dilekçesi

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'ne, İCRA DOSYASI : DAVACI: VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : KONU : Takibe, İmzaya ve…

4 Temmuz 2021

Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı

Adana İflas Dairesi Dosya No: BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLÂNI Müflisin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi: Yukarıda adı yazılı…

4 Temmuz 2021

Ödeme Şartının İhlali Şikayet Dilekçesi

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: Adana İcra Müdürlüğü 13 Esas ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : VEKİLİ : ŞÜPHELİ (BORÇLU) :…

30 Haziran 2021

Menfi Tespit Davasında Davacı Yönünden Beyan Dilekçesi

ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : KONU : Beyanlarımızın sunulmasından…

30 Haziran 2021

İcra Takibinde Borçlunun Yurtdışı Adresine Tebligat Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE Dosya No: KONU : T.C. Vatandaşı olup Mernis adresi Yurtdışı olan Borçluya Ödeme Emrinin Büyükelçilik/ Konsolosluk aracılığıyla…

26 Haziran 2021

İstihkak İddiasını 7 Gün İçerisinde Defetmeyen Alacaklının Haczinin Düşürülmesi Talebi

ADANA İCRA DAİRESİ DOSYA NO : Yukarıda esası belirtilen icra dosyasında üçüncü kişiler ……vekiliyim. İcra dosyasının borçlusu …….. müvekkile ait…

17 Haziran 2021

Çek bedelinin ödenmesi nedeniyle açılacak menfi tespit davası

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Çek Bedelinin ödenmesi sebebiyle müvekkil şirketin borçlu…

17 Haziran 2021

Alacaklıya Haber Vermeden Yapılan Ödeme Nedeniyle Alacaklı İcra Vekalet Ücretine Hak Kazanır

Davayı kaybettiniz ve borcunuz olan tutarı alacaklıya haber vermeden alacaklının hesabına mı yatırdınız? Böyle bir durumda alacaklı sizden önce davranıp…

14 Haziran 2021

İcra Takibine Yapılan Zamanaşımı İtirazına Cevap

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZE ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : İCRA DOSYA NO…

10 Haziran 2021

Hacizli Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : KONU : Taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR:…

10 Haziran 2021

Kefillere Karşı İhtiyati Haciz Talebi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE İHTİYATİ HACİZ TALEP EDEN : VEKİLİ : DAVALI/ BORÇLULAR : KONU : Yukarıda belirtilen borçlular hakkında;…

10 Haziran 2021

Temlikname Sözleşmesi Örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, ... Stadyumu Kuşadası adresinde mukim ... GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (Temlik Eden) ile diğer taraftan…

7 Haziran 2021

Tespit Neticesinde Açılan İlamsız İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE İCRA DOSYA NO : ALACAKLI/DAVACI : VEKİLİ : BORÇLU/DAVALI : DAVA DEĞERİ : 100 TL…

7 Haziran 2021

Borcun Ödenmesi Nedeniyle İcra Takibinin Geri Bırakılması Talebi

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE BORÇLU : VEKİLİ : ALACAKLI : KONU : Borcun Ödenmesi Nedeniyle İcra Takibinin Geri Bırakılması…

7 Haziran 2021