Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İcra Hukuku

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması

ADANA NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ'NE İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ İCRA DOSYA NO:  ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DAVACI : DAVALI : KONU   :  İİK…

27 Kasım 2020

Mirasın Hükmen Reddinin İcraya Bildirilmesi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO               : …/ … E. Yukarıda esas numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasından müvekkillerimize borçlu sıfatıyla ödeme…

27 Kasım 2020

İşyeri haciz talebi dilekçesi

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: Dosyamız borcundan dolayı borçlu/lar adına yürütülen icra takibi kesinleşmiş olup; Yukarıda adı ve soyadı…

27 Kasım 2020

Kayyuma Dosya Bakiye Alacağı Nasıl Sorulur?

… PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. KAYYIM HEYETİ SN.MALİ MÜŞAVİR … Dosya No        : ALACAKLI       : VEKİLİ           :…

22 Kasım 2020

Kefil Olmak İçin Eşin İzni Dilekçesi

KEFALET SÖZLEŞMESİ (EŞİN RIZA BEYANI) [1] ...’nin (lehine kefalet verilen borçlunun adı, soyadı ya da unvanı)  ... Bankası’dan kullandığı/kullanacağı kredilerden…

19 Kasım 2020

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası ile Artış Nasıl Yapılır?

KEFALET SÖZLEŞMESİ TUTARINDA ARTIŞ (EŞİN RIZA BEYANI)[1] ... (lehine kefalet verilen borçlunun adı, soyadı ya da unvanı) lehine eşim ...'nın…

19 Kasım 2020

Fatura ihtarname örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN: VEKİLİ: MUHATAP: İHTAR KONUSU    :  Fatura Bedelinin ödenmesi. AÇIKLAMA: Müvekkilim yüklenici, muhatap ise iş sahibi olup, aralarında…

19 Kasım 2020

Kimlik Bilgisi Vermeyen Bankaya Tekit Yazısı

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO: ALACAKLI VEKİLİ: BORÇLU: KONU: Borçlunun TC Kimlik Nolarının İş Bankası Genel Müdürlüğünden İhtaren ve…

10 Kasım 2020

İİK 78 haciz müzekkeresi örneği

T.C. İCRA DAİRESİ 2020/.... ESAS                                   DAĞITIMLIDIR ALACAKLI: VEKİLİ: BORÇLULAR: BORÇ MİKTARI : ................ TL Yukarıda açık bilgileri yazılı borçluların kurumunuzda…

8 Kasım 2020

3. Şahıstaki Alacağın Dosyaya Aktarılması Talebi

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE İCRA DOSYA NO : ................. Esas KONU: 3. şahıstaki bakiye alacağın dosyaya aktarılması talebidir. AÇIKLAMALAR :            …

14 Ekim 2020

Satış Şeklinin Tayin Edilmesi Talebi

İcra dosyasında taşınmazın satışının gerçekleştirilmesi sırasında satışın ne şekilde yapılması gerektiğinin belirlenmesi için "satış şeklinin tayini" talep edilmelidir. Avukat Saim…

13 Ekim 2020

Çek İadesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN           : MUHATAP                :  Adres                           : KONUSU                    : ../../…. tarihli sözleşmeye istinaden muhataba tarafımca verilen çeklerin, sözleşmenin bozulması…

13 Ekim 2020

Nafaka Artırım Sonrası İcra Dosyasına Ek Talepte Bulunmak

Nafaka artırım veya azaltım sonrasında hali hazırda açılmış olan icra takibine ek bir talepte bulunabilir miyim? Gelin bu sorunuzun cevabınızı ele…

12 Ekim 2020

Kambiyo Senedinin Geçerli Olduğu Temyiz İtirazı

Tehir-i İcra Taleplidir. YARGITAY (   ). HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Sunulmak Üzere ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO        …

5 Ekim 2020

Harç Mahsubu Dilekçe Örneği

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada mevcut itiraz sebebi ile Isparta Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde…

5 Ekim 2020

İflas Masasından Ödeme Talep Etmek

İflas masasından ödeme nasıl talep edilir? İflas masasından ödeme talep ederken nelere dikkat edilmesi gerekir? Adana'da bulunan icra avukatı Saim…

4 Ekim 2020

Emekli Maaşı Bloke Kaldırma Dilekçesi

Emekli maaşı hesabına koyulan blokenin kaldırılmasına yönelik dilekçe nasıl yazılır? Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından tüm detaylarıyla bu yazımızda ele alındı.…

30 Eylül 2020

Maaş haczine cevap vermeyen işvereni şikayet

İcra takibi esnasında borçlunun çalıştığı iş yeri tespit edilmiş olabilir. Bu durumda alacaklı vekili borçlunun işverenine maaş haczi uygulaması için…

26 Eylül 2020

Mal Beyanında Bulunma Nedeniyle Cezanın Düşürülmesi

Aleyhine icra takibi açılan bir borçlu ilgili icra dairesine "mal beyanında" bulunmalıdır. Aksi taktirde bu durumun cezai sorumluluğu vardır.  Bu…

20 Eylül 2020

Sigorta Şirketinin İcra Takibine İtiraz

Sigorta şirketinin başlattığı icra takibine itiraz nasıl yapılır? Bu yazımızda itirazın içeriğini ve dilekçe örneğini ele aldık. Sigorta Hukuku ve…

20 Eylül 2020

Ticaret Sicil Müdürlüğünden Adres Araştırması Talebi

Bu yazımızda tebligat yapılması için adresi belirlenemeyen borçlu şirketin "Ticaret Sicil Müdürlüğünden" adres araştırmasının nasıl yapılacağını ele aldık. Adana çevresindeki…

16 Eylül 2020

İcra Dairesine Takibin Devamı Talebi

İcra Dairesine Takibin Devamı Talebi

10 Eylül 2020

Boş senet örneği

Boş senet örneği

9 Eylül 2020

Fatura Alacağı Dava Dilekçesi

Fatura Alacağı Dava Dilekçesi

8 Eylül 2020