Şuanda İcra Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası

Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası İcra takibi sonunda alacağını tamamen veya kısmen elde edemeyen alacaklılara, icra dairesi tarafından re’sen düzenlenerek verilen belgeye, borç ödemeden aciz belgesi denilir. Bu belge herhangi bir resim ve har­ca tabi değildir. Aciz belgesi bir ispat aracıdır. İl merkezindeki icra dairelerinden birisinde tutulan aciz belgesi siciline tescil edilir. Aciz belgesine […]

DEVAMINI_OKU

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası Sıra cetveline yapılacak olan itirazlar 2 ayrı şekilde yapılır. Bunlar : Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası’dır. Sıra Cetveline Karşı Şikayet Sıra cetvelinin İİK’ya aykırı olarak düzenlendiği iddia edilir. Özellikle bir alacaklı kendisine verilen sıraya itiraz etmek isterse, bu yola başvurur. Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren […]

DEVAMINI_OKU

Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveli Nasıl Yapılır?

Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveli Nasıl Yapılır? Paraların paylaştırılması icra takibinin son aşamasını teşkil eder. Paraların paylaştırılması bir icra takip iş­lemi değildir ve icra müdürü tarafından re’sen yapılır, yani talep gerektirmez. Satış tutarının bütün alacakları karşılamaya yetmeyeceğini tespit eden icra müdürü, re’sen (kendiliğinden) tamamlama hacizleri yapar. İlave haciz ile tamamlama haczini karıştırmamak gerekir. İlave haciz sadece […]

DEVAMINI_OKU

Taşınır ve Taşınmaz Satışı Arasındaki Farklar

Taşınır ve Taşınmaz Satışı Arasındaki Farklar Bu yazımızda taşınır ve taşınmaz satışı arasındaki farkları inceleyeceğiz. Öncelikle taşınır satışını ele alalım: Taşınır Satışı Açık artırma ve pazarlık usulü ile satılabilir Satış talep etme süresi 6 aydır Talepten itibaren 2 ay içinde satış yapıl­malıdır. Mükellefiyetler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. Satış ilanı artırmadan uygun bir süre önce yapılır. […]

DEVAMINI_OKU

Haciz Sırasında Yapılacaklar, Haciz Prosedürü – 2018

Haciz Sırasında Yapılacaklar, Haciz Prosedürü – 2018 Haciz işlemi bir borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının icra takibi açarak borcunu tahsil etme işlemine denir. Haciz işlemi sırasında alacaklının kendisi veya avukatı yanında olur.Bu yazımızda gerek avukatlar için gerekirse borçlular için haciz mahallinde dikkat edilmesi gereken hususları, haciz sırasında yapılması gerekenler eve haciz prosedüründe ince detayları konuşacağız. […]

DEVAMINI_OKU

Maaş Haczi Müzekkeresi ve Talebi – 2018

Maaş Haczi Müzekkeresi ve Talebi – 2018 Aşağıda sırası ile talep olarak icra takip dosyasına sunmanız gereken maaş haczi talebi, ve sonrasında icra müdürlüğünce yazılıp postaya verilmesi gereken maaş haczi müzekkeresi yer almaktadır. ADANA 9 . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE DOSYA NO:2018/…. ESAS Borçlu John Doe ‘nin almakta olduğu maaş veya ücreti ile ikramiye yakacak yardımı, […]

DEVAMINI_OKU

Maaş Haczine İştirak

Maaş Haczine İştirak Nedir? 2018 Bir alacaklının belirli bir mal üzerine koydurmuş olduğu hacze, belirli şartlarla başka bir alacaklının da ka­tılmasına, hacze iştirak denilir. Hacze iştirak, iki çeşittir. Bunlar, adi (takipli) iştirak ve imtiyazlı (takipsiz) iştirak. Hacze adi iştirak , başka bir alacaklının da önceden konulmuş hacze katılabilmesi için, bir takip yapmış olması ve kendisine […]

DEVAMINI_OKU

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir? Bazı mal ve haklarının tamamının haczedilemeyeceği  bizzat İİK m.82 hükmünde düzenlenmiştir. Bu­na göre: Devlet malları haczedilemez. Örneğin kamu binaları, belediye otobüsleri, köyün orta malları, il özel ida­resinin malları gibi. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebil­mesi için gerekli olan her tür eşya haczedilemez. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan […]

DEVAMINI_OKU

Kefalet Harcı Talebi Dilekçesi

Kefalet Harcı Talebi Dilekçesi               T.C         MARMARİS 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ    DOSYA NO:2012/1693                                          VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                 MARMARİS                 Yukarıda numarası yazılı takip dosyamızdan icra kefilliği üzerine alınması gereken %o8,25 den damga resmi bedeli olan 8.TL yazımız ekinde gönderilmiş olup , alındı makbuzunun müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi rica olunur.10.04.2012                                                                                                           2.İcra Müdür […]

DEVAMINI_OKU

Araç Haczi Talebi Dilekçesi

Araç Haczi Talebi Dilekçesi         T.C.         KADIKÖY … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: … … …Esas                   Alacaklı vekili geldi. “Borçlu aleyhine başlatılan kesinleşmiş icra takibi neticesinde  -Borçlunun Uyap sisteminden tespit edilecek Taşınmazlarının haciz için bağlı bulundukları Tapu Sicil Müdürlüklerine tezkere yazılmasına  – yine uyaptan adına kayıtlı araç çıkması halinde kayden haczine […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234
İletişim
error: Silence is golden