Category Archives: İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi

İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi T.C GAZİANTEP ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ   İhtiyati Haciz Talebinde Bulunan ALACAKLI    : VEKİLİ           : BORÇLU        […]

Devamını Okuyun

Haczin Kısmen Kaldırılması/Fekki Talebi

Haczin Kısmen Kaldırılması/Fekki Talebi ………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   DOSYA NO               : 2018/ …… KONU                                   : Borçluya ait bazı taşınmazlardaki haczin kaldırılmasına […]

Devamını Okuyun

Birinci Haciz İhbarnamesine Karşı İtiraz

Birinci Haciz İhbarnamesi Sonucuna İtiraz Dilekçesi    İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE     DOSYA NO                         :   İTİRAZ EDEN                      :   […]

Devamını Okuyun

Ödenen Borca Tekrardan Haciz Gelmesine İtiraz Örneği

İsim Soyisim  –  TC:xxx – FİNANSBANK HESAP NO: xxx BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. MEKAN SOK. BALKAYA EVLERİ , C BLOK […]

Devamını Okuyun

Araç Yakalama Talebi Örneği -2018

Araç Yakalama Talebi Örneği -2018                     ERDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE     DOSYA NO               :2018/1381 E.   ALACAKLI             : SS Erdek […]

Devamını Okuyun

Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği

Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği                         […]

Devamını Okuyun

Borçluya Kalan Mirası Sorma Müzekkeresi

             TC          ………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:                          ESAS                             TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                           ……………………..                                                                                                             ALACAKLI               : […]

Devamını Okuyun

Henüz İntikali Gerçekleşmemiş Hissenin Haczi Talebi

Henüz İntikali Gerçekleşmemiş Hissenin Haczi Talebi T.C. İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/……… E. TALEP…..: Alacaklı vekili geldi. Borçlunun vefat eden babası […]

Devamını Okuyun

İcra Hukukunda Yer Alan Terimler

İcra Hukukunda Yer Alan Terimler İcra hukuku literatüründe en çok kullanılan terim ve anlamları bu makalemizde bulabilirsiniz. Alfabetik sıra ile […]

Devamını Okuyun

İflas ve Sonuçları – İflas Hukuku Nedir?

İflas ve Sonuçları – İflas Hukuku Nedir? İflas, bir tacirin, haczedilen bütün mallarının paraya çevrilmesi suretiyle, bilinen bütün alacaklılarının alaca­ğının […]

Devamını Okuyun
İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.