İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana
Çek Ceza Yetki İtirazı Dilekçesi

18 Şub: Çek Ceza Yetki İtirazı Dilekçesi

Çek Ceza Yetki İtirazı Dilekçesi X .. . İCRA CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO                         :  MÜŞTEKİ                             : VEKİLİ                                   : SANIK                                  …