Şuanda İcra Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

İlamli İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamli İcra Takibi Nasıl Yapılır? 1)Takip Talebi Aşaması İlamlı icra takibi alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebiyle başlar. Para alacağına ilişkin ilam­lı icra takiplerinde alacaklının takip talebinde hangi takip yolunu seçtiğini belirtmesi gerekmez. Zira icra emrine rağmen borç ödenmediği takdirde borçlu iflasa tabi kişilerden ise alacaklı borçlunun doğ­rudan doğruya iflasını isteyebilir. Takip talebine ilam […]

DEVAMINI_OKU

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar Bir mahkeme kararının icraya konulabilmesi için kural olarak hükmün kesinleşmiş olması gerekmez. Yani, ilamlar kesinleşmese bile hemen icraya konulabilir. Ancak istisnaî olarak kesinleşmeden icra edilemeyecek ilamlar(kararlar) da bulunmaktadır. Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamlar Şunlardır: Taşınmaza ve buna ilişkin aynî haklara ilişkin ilamlar Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine […]

DEVAMINI_OKU

İlamlı İcra Takibi Ne Demektir?

İlamlı İcra Takibi Ne Demektir? Bir mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için başvurulan takip yoluna ilamlı icra denilir. Para ve teminat dışındaki ala­caklar için öncelikle mahkemede dava açmak zorunludur. Davada elde edilecek ilam ile ise ilamlı icra yoluna başvurulabilir. İlamlı icra yoluna başvurabilmek için, öncelikle alacaklının elinde bir mahkeme ilamı olması gerekir. Mah­keme kararlarının mühürlü ve […]

DEVAMINI_OKU

ÇEK İCRAYA NASIL VERİLİR / KOYULUR?

Çek ve Senette İcra Takibi Nasıl Yapılır? Alacağını tahsil edemeyen kişi elindeki çek veyahut senedi icraya koymak durumunda kalır. Bu duruma hukukta kambiyo senedine dayalı icra takibi başlatmak denir. Alacaklının bu yolla takip yapabilmesi için alacağının mutlaka kambiyo senedine (çek, bono veya poliçe) dayanması gerekir. Alacak hem kambiyo senedine hem de rehne bağlanmış ise, önce […]

DEVAMINI_OKU

Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası

Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası İcra takibi sonunda alacağını tamamen veya kısmen elde edemeyen alacaklılara, icra dairesi tarafından re’sen düzenlenerek verilen belgeye, borç ödemeden aciz belgesi denilir. Bu belge herhangi bir resim ve har­ca tabi değildir. Aciz belgesi bir ispat aracıdır. İl merkezindeki icra dairelerinden birisinde tutulan aciz belgesi siciline tescil edilir. Aciz belgesine […]

DEVAMINI_OKU

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası Sıra cetveline yapılacak olan itirazlar 2 ayrı şekilde yapılır. Bunlar : Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası’dır. Sıra Cetveline Karşı Şikayet Sıra cetvelinin İİK’ya aykırı olarak düzenlendiği iddia edilir. Özellikle bir alacaklı kendisine verilen sıraya itiraz etmek isterse, bu yola başvurur. Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren […]

DEVAMINI_OKU

Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveli Nasıl Yapılır?

Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveli Nasıl Yapılır? Paraların paylaştırılması icra takibinin son aşamasını teşkil eder. Paraların paylaştırılması bir icra takip iş­lemi değildir ve icra müdürü tarafından re’sen yapılır, yani talep gerektirmez. Satış tutarının bütün alacakları karşılamaya yetmeyeceğini tespit eden icra müdürü, re’sen (kendiliğinden) tamamlama hacizleri yapar. İlave haciz ile tamamlama haczini karıştırmamak gerekir. İlave haciz sadece […]

DEVAMINI_OKU

Taşınır ve Taşınmaz Satışı Arasındaki Farklar

Taşınır ve Taşınmaz Satışı Arasındaki Farklar Bu yazımızda taşınır ve taşınmaz satışı arasındaki farkları inceleyeceğiz. Öncelikle taşınır satışını ele alalım: Taşınır Satışı Açık artırma ve pazarlık usulü ile satılabilir Satış talep etme süresi 6 aydır Talepten itibaren 2 ay içinde satış yapıl­malıdır. Mükellefiyetler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. Satış ilanı artırmadan uygun bir süre önce yapılır. […]

DEVAMINI_OKU

Haciz Sırasında Yapılacaklar, Haciz Prosedürü – 2018

Haciz Sırasında Yapılacaklar, Haciz Prosedürü – 2018 Haciz işlemi bir borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının icra takibi açarak borcunu tahsil etme işlemine denir. Haciz işlemi sırasında alacaklının kendisi veya avukatı yanında olur.Bu yazımızda gerek avukatlar için gerekirse borçlular için haciz mahallinde dikkat edilmesi gereken hususları, haciz sırasında yapılması gerekenler eve haciz prosedüründe ince detayları konuşacağız. […]

DEVAMINI_OKU

Maaş Haczi Müzekkeresi ve Talebi – 2018

Maaş Haczi Müzekkeresi ve Talebi – 2018 Aşağıda sırası ile talep olarak icra takip dosyasına sunmanız gereken maaş haczi talebi, ve sonrasında icra müdürlüğünce yazılıp postaya verilmesi gereken maaş haczi müzekkeresi yer almaktadır. ADANA 9 . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE DOSYA NO:2018/…. ESAS Borçlu John Doe ‘nin almakta olduğu maaş veya ücreti ile ikramiye yakacak yardımı, […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234
İletişim
error: Silence is golden