Category Archives: DİLEKÇELER

Hukuk Dilekçeleri

Kambiyo Senedine İtiraz Dilekçesi -2018

0

Kambiyo Senedine İtiraz Dilekçesi -2018 …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            : KONU                                               : Borca İtirazlarımızın Sunulması. AÇIKLAMALAR  1-) Müvekkilim … yukarıda İcra Takip Dosya numarası verilmiş bulunan dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde öğrenmiştir. 2-) Alacaklı tarafından takibe konu olan borcun kaynağını teşkil eden senet …/…/… tarihli olup zamanaşımına uğramıştır. Kaldı ki müvekkilim söz konusu borcu …/…/… tarihinde zaten ödemiş olmasına […]

Continue Reading...

Görevi Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

0

Görevi Kötüye Kullanma Suç Duyurusu/Şikayet Dilekçesi   …….  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA     YAKINAN                                        :   VEKİLİ                                            :   SANIK                                              :     SUÇ                                                   : Görevi Kötüye Kullanmak   SUÇ TARİHİ                                   : …/…/…   KONU                                               : … İdare Mahkemesi  …/…/… Tarih Ve …/… Sayılı Kararının Uygulanmaması   AÇIKLAMALAR                           :   1-) Müvekkilimin … adresindeki … isimli işyerine  … Belediyesi zabıta ekipleri tarafından … süreyle kapatma cezası ve … TL para cezası […]

Continue Reading...

Tek Başına Evlat Edinme Dilekçesi

0

Tek Başına Evlat Edinme Dilekçesi …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            : KONU                                               : Evlat Edinmeye İzin Verilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR  1-) Müvekkilim eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Müvekkilim ve eşi çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olamamışlardır. 2-) Müvekkilim küçük …’ yi evlat edinmek istemekte ancak  bunun için eşinin de izni aranmaktadır. 3-) Fakat müvekkilimin eşinden …/…/… den bu yana haber alınamamakta ve nerede olduğu bilinmemektedir. […]

Continue Reading...

Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası

0

Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Dava Dilekçesi …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            : KONU                                               : Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitiİstemi. AÇIKLAMALAR   1-) Müvekkilim, … Derneği’nin… no’lu üyesidir. Müvekkilim adı geçen dernek adına toplumsal faaliyetlere katılmıştır. 2-) Müvekkilimin de üyesi bulunduğu dernek Medeni Kanun”un 87.maddesinde sayılan sebeplerden olan … sebebiyle aynı madde gereğince kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır. 3-) Bu durumun yasal olarak da […]

Continue Reading...

Bekleme Süresinin(İddet) Kaldırılması Dilekçe Örneği

0

Bekleme Süresinin(İddet) Kaldırılması Dilekçe Örneği …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Bekleme Süresinin Kısaltılması  İstemi.   AÇIKLAMALAR  1-) Müvekkilim  …/…/… tarihinde …’dan boşanmıştır. Müvekkilim …/…/… tarihinde … ile nişanlanmış ve en yakın zamanda bu kişiyle evlenmek istemektedir. 2-) Müvekkilim hamile değildir ve bunu ispat edeceğiz. Bu nedenle dava açmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 132 ve ilgili mevzuat. […]

Continue Reading...

İstihkak Davası Dilekçesi Örneği

0

İstihkak Davası Dilekçesi Örneği …………….  …..NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE   İCRA DOSYA NO           : …………………. İcra Müdürlüğü 20…/……… E.   DAVACI 3. ŞAHIS          :   VEKİLİ                             :   Av.                                                                                                                                                    DAVALI (ALACAKLI)     :    VEKİLİ                             :   Av.   DAVALI (BORÇLU)        :    VEKİLİ                             :   Av.                                                                                                           KONU                            : İstihkak davasıdır. HARCA ESAS DEĞER   : .. ……,.. TL   AÇIKLAMALAR         […]

Continue Reading...

İmzaya ve Borca İtiraza Karşı Beyan Dilekçesi Örneği

0

İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi Örneği -2018 ……….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE     DOSYA NO                          : ………..   CEVAP VEREN DAVALI(ALACAKLI)       : ……………. VEKİLİ                                 : Av…………. İTİRAZ EDEN DAVACI(BORÇLU)          : ……………. (T.C. Kimlik No:………….)   VEKİLİ                                : Av………………. – KONU                                   :Borca ve imzaya itiraza karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.   AÇIKLAMALAR    1-) Van 2. […]

Continue Reading...

100 Maddeye Yarar Bilgi Talebi Müzekkeresi

0

100 Maddeye Yara Bilgi Talebi Dilekçesi                T.C. 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ            …/…..                                      MAL MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                              KARAPINAR DOSYANIZ NO        : İLGİ                            : Karapınar Tapu Müdürlüğü ……. Tarih Yazısı. ALACAKLI                : VEKİLİ                       : BORÇLU                    :                                     Yukarıda yazılı olan borçlunun dosyamız hacizli g.menkulleri üzerinde müdürlüğünüz dosyası ……. tarih ve …. yevmiye no, …………tarih […]

Continue Reading...

İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi Örneği

0

İkinci Hacize İtiraz Dilekçesi -2018 İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE   ….       DOSYA NO                           : 2013 / … Esas   İTİRAZ EDEN                      : …, TC: …                                                  …   VEKİLİ                                 : Av. …                                                  …   ALACAKLI                           : …, TC: …                                                  …   VEKİLİ                                 : Av. …                                    […]

Continue Reading...

Banka Havalesi Nedeniyle İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Banka Havalesi Nedeniyle İtirazın İptali Dilekçesi VAN (  ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE   DAVACI ALACAKLI           : VEKİLİ                                  :   DAVALI BORÇLU               :                                    KONU                                                 : İtirazın iptali davasıdır. İCRA DOSYASI                    : Van 2. İcra Dairesi  2016/7508 esas ESAS DEĞER : 31.750,75TL (icra dosyasına yatırılan harç miktarı mahsup edilmelidir.) AÇIKLAMALAR    […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden