Category Archives: DİLEKÇELER

Hukuk Dilekçeleri

Belediye İşyeri Ruhsat İptali Dilekçesi

0

Belediye İşyeri Ruhsat İptali Dilekçesi  İHTARNAME   KEŞİDECİ:   … Apartman Yöneticiliği   VEKİLİ   :     Av.                           Tel:230 56 35  Fax:232 54 68   MUHATTAP: … Belediye Başkanlığı Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü                         …   OLAY……: 1- Müvekkilim Tunalı Hilmi Cad.No:73 Apartman Yönetimi tarafından, Şube Müdürlüğünüze 05-04-2012 tarih ve 4861 sayılı dilekçesi  ile yöneticisi ve kat maliki […]

Continue Reading...

Bilirkişi Raporuna Beyan ve Islah Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna Beyan ve Islah Dilekçesi SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE                                                                                         […]

Continue Reading...

Rehin Açığı Belgesi Dilekçesi

0

Rehin Açığı Belgesi Örneği                T.C. …….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                         DOSYA NO:                                                                                                                                                                                                                                                        ÖRNEK NO:30                                                                                                                                 MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ   1-Alacaklının adı, soyadı 2-Borçlunun adı, soyadı 3-Alacağın miktarı 4-Rehnedilenin takdir edilen kıymeti 5-Takdir edilen kıymete göre açık kalan miktar           İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflas Kanununun 150/f maddesi […]

Continue Reading...

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

0

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnek -1 ANKARA 15 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE                                      Dosya no: 2017/166   B.K. RAPORUNA BEYAN SUNAN DAVACI                 :   VEKİLİ                                  : Av.   DAVALI                                :   VEKİLİ                                 :Av.   KONUSU : 08.10.2018 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunumundan ibarettir. AÇIKLAMALAR                 :   08.10.2018 tarihli bilirkişi raporu eksik olup hükme […]

Continue Reading...

İstihkak İddiasının Reddi Davası Dilekçe Örneği

0

İstihkak İddiasının Reddi Davası Dilekçe Örneği Örnek -1    İSTANBUL 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   DOSYA NO                           ALACAKLI                          :  VEKİLİ                                 : ADRES                                 :    Adres antette.   BORÇLU                               :   ADRES                                  :     3.ŞAHIS                                :   ADRES                                  : Borçlu ile Aynı Adres KONUSU                              : 3. kişi’nin  istihkak iddialarının reddi ile […]

Continue Reading...

Kıymet Takdir Raporunun Tebliği Dilekçesi

0

Kıymet Takdir Raporunun Tebliği Dilekçesi              T.C.            AYDIN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:     İLGİLİLER :           1-) ASLI BORÇLU :         Esas sayısı belirtilen borçlunun  ipotekli taşınmazının kıymet takdiri yapılmıştır.Söz konusu kıymet takdir raporu taşınmazlardaki ilgili kişilere tebliğ edilmesini müvekkilimiz adına saygı ile talep ederiz.                                                                                                                                                                                                   […]

Continue Reading...

Rehin Açığı Belgesi Örneği

0

Rehin Açığı Belgesi Örneği               T.C.                                                                                          Örnek No:31* İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA […]

Continue Reading...

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Dilekçesi

0

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Dilekçesi …….  HUKUK MAHKEMESİNE   DAVACI                                          :   VEKİLİ                                            :   DAVALI                                           :   KONU                                               : … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam  … TL Tazminat İstemi   AÇIKLAMALAR                           :   1-) Müvekkilim kamuya mal olmuş herkes tarafından sevilip sayılan bir ses sanatçısıdır. 2-) Davalı şahıs fiziki olarak kendisini müvekkilime benzetmiş ve müvekkilimin adını kullanarak yurtiçi […]

Continue Reading...

Kira Sözleşmesinin Devamının Çekilmez Hale Gelmesi Dava Dilekçesi

0

Kira Sözleşmesinin Devamının Çekilmez Hale Gelmesi Dava Dilekçesi …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            : KONU                                               : Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde Sözleşmenin Feshi İle Kiralananın Tahliyesi İstemi. AÇIKLAMALAR  1-) Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL. kira ödemektedir. 2-) Davalıyla müvekkilim arasında yapılan kira […]

Continue Reading...

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

0

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA                                                                                                                       DAVACI                                : VEKİLİ                                  : DAVALI                                : KONU                                    : Karşılıksız Çek Keşide Etmek SUÇ TARİHİ             : AÇIKLAMALAR                 : 1-) Sanık oto tamircisi olan müvekkilime  … bankasına ait  …nolu hesap için alınmış  … seri nolu  … tarihli ve  … bedelli çeki vermiştir. 2-) Çek yasal süresi içerisinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılığı çıkmamıştır.  3-) Sanığı defalarca arayan ve uyaran müvekkilim sonuç alamamıştır. Bu nedenle […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden