Category Archives: DİLEKÇELER

Hukuk Dilekçeleri

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi

0

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi ANKARA ………..SULH CEZA MAHKEMESİNE     TALEP EDEN              : ………………………..   VEKİLİ              : ………………………….   KARŞI TARAF            : www.xxxx.com.tr ADLI  İNTERNET SİTESİ                                                                                                          TALEP                            : 5651 Sayılı Yasanın 9. maddesi gereğince ERİŞİMİN         ENGELLENMESİ kararı verilmesi talebidir.   AÇIKLAMALAR         :   xxxx Gazetesine ait www.xxxxxxx.com.tr adlı […]

Continue Reading...

Alacaktan Feragat Dilekçesi Örneği -2018

0

Alacaktan Feragat Dilekçesi Örneği -2018           TC       KONYA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI:2012/  E.             KONYA İL ÖZEL İDARESİ  MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                             KONYA  İLGİ A)31.10.2018 TARİH VE 2012/ ESAS SAYILI YAZIMIZ                                                                                                             ALACAKLI                  :   VEKİLİ                        :   BORÇLU                   :                                                        BORÇ MİKTARI        : ……………………..(İşleyecek Faiz ve Masraflar Hariç)                                   Yukarıda […]

Continue Reading...

Trafik Kayıtları Üzerine Haciz Dilekçesi

Trafik Kayıtları Üzerine Haciz Dilekçesi     T.C.             KONYA      .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : 20      /               Alacaklı ……….. Vekili Av. ………… geldi. Söz aldı. Beyanında; borçluya gönderilen icra ödeme emri tebliğ edilmiş olup; takip kesinleşmiştir.             Borçlunun gerek takip talebinde ve gerekse dosyamız UYAP İcra takip kayıtlarında mevcut olan TC Kimlik numarası […]

Continue Reading...

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptali İstemi

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptali İstemi … TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA     DAVACI                               :   VEKİLİ                                 :   DAVALI                               : …Yapı Kooperatifi  (tam ünvanı ve tam adresi)   KONU                                   : …Yapı Kooperatifi Yönetim kurulunun  …gün ve …sayılı ortaklıktan çıkarılma kararının iptali talebinden ibarettir.   AÇIKLAMALAR               :   1- Kooperatif Yönetim Kurulu… gün ve… sayılı kararıyla müvekkil davacının aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle kooperatif üyeliğinden ihracına karar […]

Continue Reading...

Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tesisi Dilekçesi

Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tesisi Dilekçesi …….  MAHKEMESİNE       DAVACI                                          :   VEKİLİ                                            :   DAVALI                                           :   KONU                                               : Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması İstemi.   AÇIKLAMALAR                           :   1-)  Müvekkilim, davalıların murisi … ile evliydi.   2-) Müvekkilim, muris ile ölümünden evvel, paylaşma konusu evde birlikte oturmaktaydılar. Davacının ayrıca bir konutu olmadığı için, eski yaşantısını devam ettirebilmek açısından, aynı konutta […]

Continue Reading...

Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dava Dilekçesi

0

Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dava Dilekçesi …….  MAHKEMESİNE     DAVACI                                          :   VEKİLİ                                            :   DAVALI                                           :   KONU                                               : Müvekkilimin Kooperatifin Üyesi ve Ortağı Olduğunun Tespiti ile İhtiyati Tedbir Konulmasına Karar Verilmesi İstemi.   AÇIKLAMALAR                           : 1-)  Müvekkilim …,  davalı kooperatifin üyesi olup, aidat borçlarını da düzenli olarak ödemektedir. Davalı kooperatif, … Noterliğinden …/…/… tarih ve …  yevmiye numaralı bir ihtarname çekerek müvekkilimin … […]

Continue Reading...

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi

0

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi        KOCAELİ 1. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE               DOSYA NO                      :2016/160          BEYAN SUNAN  DAVALI:Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı                 VEKİLİ                              :Av.                                                      […]

Continue Reading...

Elektronik Yazar Kasa Ruhsatnamesi Talep Dilekçesi

0

 Elektronik Yazar Kasa Ruhsatnamesi Talep Dilekçesi SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                          …../…../….   İSTANBUL   Konu   : Elektronik yazar kasa hk. Dairenizin 3857 8284 904 ( Vergi No: x ) sicil no’lu mükellefiyiz. Firmamızın Şube adresi olan ‘’x‘’  adresinde 3100 sayılı kanun gereğince perakende satışlarına başlayacaktır. Durumu bilgilerinize sunar, tarafımıza verilmek üzere ‘’Elektronik Yazar Kasa Ruhsatnamesi’’ […]

Continue Reading...

Nesebin Reddi Dava Dilekçesi Örneği

0

Nesebin Reddi Dava Dilekçesi Örneği ………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE     DAVACI              : A VEKİLİ                 :V DAVALILAR       : 1) B                                  2) C(kayyım)   DAVA KONUSU  :Nesebin reddine karar verilmesi talebidir. OLAYLAR            : 1) Müvekkil ile davalı B 1985 yılında evlenmişler ve evlilikleri esnasında C adlı bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.                                   2) “C” ismi […]

Continue Reading...

Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Dilekçesi

0

Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Dilekçesi ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ  :   Apartman Yöneticiliği VEKİLİ : Av.   ŞÜPHELİ :   SUÇ  : Resmi Evrakta Sahtecilik Kamu Kurumunu  Çıkar Sağlama Amaçlı Dolandırmak SUÇ TARİHİ   : 22/02/2017 AÇIKLAMALAR : 1-) Yukarıda ismi geçen şahıs halen müvekkilem olan x’in maliki ve yöneticisi bulunduğu Tunalı Hilmi Cad. No:73  adresindeki apartmanda 4 nolu […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden