Category Archives: DİLEKÇELER

Hukuk Dilekçeleri

İş Mahkemesi Temyiz Dilekçesi -2018

0

İş Mahkemesi Temyiz Dilekçesi                 TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR                                                                                               YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere          BAKIRKÖY . İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE           DOSYA NO                                      TEMYİZ EDEN DAVALI                :   VEKİLİ                                              :   DAVACI                                            : VEKİLİ                                              : KONU                                               : Bakırköy 4. İş Mahkemesi’ni. sayılı kararının temyizen bozulması talebidir.   AÇIKLAMALAR                              :               Davacı tarafından […]

Continue Reading...

Adli Yardım Talebinin Reddine İtiraz Dilekçe Örneği -2018

0

Adli Yardım Talebinin Reddine İtiraz Dilekçe Örneği AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DİYARBAKIR   Dosya No                   :   (Karar İtiraz Eden) DAVACI                    :   VEKİLİ                      :   DAVALI                    :   KONUSU : ……………… tarihli Adli yardım talebinin reddine ilişkin karara itirazımız hakkındadır.   TEBLİĞ TARİHİ     :   AÇIKLAMALAR     :               Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas numaralı […]

Continue Reading...

Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği

0

Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği   ……………..2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                        DAVALI            :  VEKİLİ             : DAVACI            :                 KONU    : Dava dilekçesine  cevaplarımızın sunumudur.   AÇIKLAMALAR: Sayın bilirkişinin de raporda belirttiği üzere hizmette de ayıp bulunmadığı açıktır. Bilirkişi raporuna bu yönüyle katılmaktayız ve bu yönüyle bilirkişi raporunun […]

Continue Reading...

Rücu Davası Dilekçe Örneği -2018

0

Rücu Davası Dilekçe Örneği ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   Davacı                                   :   Vekili                         :                                          Davalı                        :   Konu                          :  2.669,00. YTL’ lık sigorta rücu tazminatının, ödeme tarihi olan    (06/03/2007) tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi  ile    birlikte davalılardan tahsili istemini içerir dava dilekçesidir. Açıklamalar               :   Davalı ……….. KTK […]

Continue Reading...

Duruşmaya Girmemek İçin Mazeret Dilekçesi Örneği -2018

0

Duruşmaya Girmemek İçin Mazeret Dilekçesi Örneği RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MUHTEREM HÂKİMLİĞİNE;   DOSYA NO  : 2017/941  E.   YUKARIDA DOSYA NO İLE BELİRTTİĞİMİZ DAVANIN 25.03.2014 SAAT 11.38’DEKİ DURUŞMASINA AYNI GÜN İSTANBUL BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2012/457 E SAYILI, İSTANBUL ANADOLU 20.SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2013/430 E SAYILI VE İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE TİCARET […]

Continue Reading...

Tapu Taşınmaz Haciz Müzekkere Örneği

0

Tapu Taşınmaz Haciz Müzekkere Örneği                  T.C             ADANA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/   ÇUKUROVA  TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                     ADANA     ALACAKLI :   VEKİLİ :   BORÇLU :   TAPU KAYDI :     BORÇ MİKTARI   :                                               Yukarıda yazılı alacağın […]

Continue Reading...

Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Dilekçe Örneği -2018

0

Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Dilekçe Örneği                                         ONUNCU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                KONYA         DOSYA NO : 2012/395 E.       Yukarıda numarası bulunan dosyada borçlu X’a ait olan 42 N 4063 plakalı vasıta; 30.12.2003 tarihli Konya 4.Noterliğinin 44612 yevmiyesi ile müvekkilim X’na satış yapılmıştır.     Dosyanızdan hacizli olan bu vasıtanın daha önce satışı […]

Continue Reading...

İİK 150-c Şerhinin Kaldırılması Müzekkeresi

0

İİK 150-c Şerhinin Kaldırılması Müzekkeresi T.C. SİNCAN İCRAMÜDÜRLÜĞÜ  SAYI :  . TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                   […]

Continue Reading...

Fazla Mesai Ücreti Talepli Dava Dilekçesi -2018

0

Fazla Mesai Ücreti Talepli Dava Dilekçesi   ……… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;   DAVACI        : VEKİLİ          :   DAVALI        :     KONUSU       : Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere                            1.500.000.000-TL Fazla çalışma ücreti alacağının dava tarihinden itibaren                           İşleyecek en yüksek banka mevduat faizi […]

Continue Reading...

Haczin Üçüncü Şahıslara Tebliğ Kağıdına İtiraz Dilekçesi

0

Haczin Üçüncü Şahıslara Tebliğ Kağıdına İtiraz Dilekçesi       KADIKÖY 1. İCRA MÜDRLÜĞÜ’NE   DOSYA NO : …………….. Esas     Alacaklısı …………, borçlusu ………….. olan, numarası yukarıda yazılı dosyadan gönderilen 20 örnek ihbarname 21.01.2013 gn tebellüğ olunmuştur. Müvekkilimin dosya borçlusu ………………..’a herhangi bir yasal borcu bulunmamaktadır.  Gönderilen “ haczin üçüncü şahıslara tebliğ kağıdı” […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden