DİLEKÇELER Kategorisi

İtirazın İptali Davasına Cevaba Cevap Dilekçesi

İtirazın İptali Davasına Cevaba Cevap Dilekçesi

X HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE   DOSYA NO:……   BEYANDA BULUNAN VE CEVABA CEVAP VEREN DAVACI                               : .   VEKİLİ                                 : .   DAVALILAR                       :   . KONUSU : Dosyaya beyanlarımız ve davalılardan …………. dosyaya sunduğu ……….. tarihli cevap dilekçesine karşı cevaplarımızdır.   BEYANLARIMIZ               : Dava dilekçemizde belirtilen ve yukarıda ismi geçen davalılardan ……………………….. hissesi oranındaki sorumlu olduğu miktarları   DAVA...

daha fazla bilgi edinin
Adli Kontrol İzin Dilekçesi

Adli Kontrol İzin Dilekçesi

(tarih) Adli Kontrol İzin Dilekçesi ADANA ( ) ASLİYE/AĞIR CEZA MAHKEMESİNE; Mahkemenizin X esas sayılı yargılama dosyası üzerinden, hakkımda X tarih ve X sayılı kararı ile CMK ‘nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı tesis edilmiştir. Söz konusu karar gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne kadar gerekli müracaatlar yapılmış ve imza atma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ancak; X sebeplerden dolayı X tarihleri arasında izinli sayılmamı,...

daha fazla bilgi edinin
Avukatı Azil Dilekçesi

Avukatı Azil Dilekçesi

Avukatı Azil Dilekçesi ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   DOSYA NO   :  ALACAKLI    :  VEKİLLERİ    :  BORÇLU       :  KONU            : Avukatlarımı dosyadan azletme talebimdir. AÇIKLAMALAR Yukarıda bilgileri yazılı dosyada alacaklı sıfatı ile bulunmaktayım. Dosyamda vekil olarak bulunan Av. X’i dosyamdan azlediyorum. Avukatlarımın dosyadan kayıtlarının...

daha fazla bilgi edinin
Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi Örneği

Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi Örneği

Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi Örneği  ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE   DAVACI                                :             VEKİLİ                                  : Adana İsim Değiştirme Avukatı Saim İNCEKAŞ                                                    DAVALI                                : …..Nüfus İdaresi Müdürlüğü   KONU                                    : Haklı nedenle ad tashihi talebidir.   İZAHAT                                :. Malumunuz olduğu...

daha fazla bilgi edinin
2-B Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi

2-B Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi

2-B Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Sunulmak Üzere BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ …… HUKUK DAİRESİNE   TEMYİZ YOLUNA BAŞVURAN DAVALILAR           :   1-      .......... ....................... (TC Kimlik No: .................)        Adres: ........................................... 2-      .......... ....................... (TC Kimlik No: .................)        Adres: ........................................... VEKİLİ                     :...

daha fazla bilgi edinin
Özel Hastane Doktor Sözleşmesi Örneği

Özel Hastane Doktor Sözleşmesi Örneği

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİM HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve SÖZLEŞME olarak adlandırılır. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda İşbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır. MADDE 1. TARAFLAR Hastane : Özel T…….G A.Ş Doktor : …………………………………………………………………........ İşbu sözleşme, bir taraftan …………………………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren ……………………………………… ( bundan böyle Hastane...

daha fazla bilgi edinin
Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz Dilekçesi Örneği Temyiz Dilekçesi Örneği YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE Gönderilmek Üzere İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİ'NE   B.A.M. Dosya No            :  TEMYİZ EDEN MAĞDUR/KATILAN   :    VEKİLİ                           : Avukat Saim İNCEKAŞ - Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA SANIK                             :    DİĞER KATILAN         :  DİĞER KATILAN         : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı...

daha fazla bilgi edinin
Kardeşin Evde Huzursuzluk Yaratması Nedeniyle Tedbir Talebi

Kardeşin Evde Huzursuzluk Yaratması Nedeniyle Tedbir Talebi

 ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ŞİKAYETÇİ VEKİLİ  Avukat Saim İNCEKAŞ KARŞI TARAF KONU       4320 Sayılı Ailesinin Korunmasına Dair Kanun Gereğince Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebi AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilimiz ile karşı taraf kardeş olup belirtilen adreste anneleri ve diğer kardeşleri ile birlikte yaşamaktadırlar. 2- Davalı taraf müvekkilimin abisi olup kendisinin alkol ve kumar alışkanlığı vardır. Davalı müvekkilimin maaşını her ay zorla elinden...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.