DİLEKÇELER

Hukuk Dilekçeleri
Gözlem Altına Alınma Kararına İtiraz Dilekçesi

08 Ara: Dava Konusunun Devri Dilekçe Örneği

ADANA 7. Asliye Hukuk Mahkemesi  Sayın Hakimliği’ne Dosya no                             : Temellük alan/Davacı     : Vekili                                      :                                              Temlik Eden/Davacı         :                                               …