Devlet-Resmi İşler

Devlet-Resmi İşler

Noterde Hangi İşlemlerde Resim Zorunludur?

İşlemlere fotoğraf yapıştırılması: Madde 93 - Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. a - Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren…

23 Eylül 2019

VEKALET NASIL VERİLİR?

VEKALET NASIL VERİLİR? Noter, vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın bilgilerini ve kimliklerini alır. Daha sonra vekalet…

23 Mart 2019