Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Şu kategoriyi inceliyorsunuz:

Teknik anlamda hukuk problemleri parçalara ayırma sanatıdır. Çözümsüz problem yoktur, bileşenlerine ayrılmamış problem vardır. İyi ifade edilmiş bir problem, yarı yarıya çözülmüş demektir. En nihayetinde insanların yanılgısı, karşılaştıkları sorunları tam olarak açıklamadan önce, çözümleri istemeleridir.

İçerikler

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Savunma Dilekçesi

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE Dosya No: YAZILI SAVUNMA SUNAN SANIK: MÜDAFİİ: KONU: Yazılı savunmalarımızın sunulması hk. AÇIKLAMALAR Her ne kadar müvekkil sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçu nedeniyle kamu davası açılmış ise de muhakeme şartı oluşmadığından...

Basit Yargılama Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: BEYANDA BULUNAN MAĞDUR: VEKİLİ: KONU: Basit Yargılama usulü gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.                                          AÇIKLAMALAR 1-) Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, mağdur olan...

Bylock Suçlaması Savunma Dilekçesi

Bylock Suçlaması Savunma Dilekçesi X AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NO:  SANIK:  KONU: ESASA KARŞI SAVUNMA AÇIKLAMA: Bana yöneltilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Hakkım da isnat edilen hiçbir eylem olmadığı gibi iddia edilen hususlar....

Haksız Tutuklama Tazminat Dava Dilekçesi

Haksız Tutuklama Tazminat Dava Dilekçesi T.C. ADANA X AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DAVACI        : VEKİLİ          : DAVALI        : T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Devlet Mah. Dikmen Cad. No:12 06420 Çankaya / ANKARA KONU            : Haksız tutuklama nedeni ile...

Davanın Reddi ve Süre Tutum Talepli Dilekçe

Davanın Reddi ve Süre Tutum Talepli Dilekçe X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak üzere, X MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN(DAVALI): VEKİLİ: KARŞI TARAF (DAVACI):   VEKİLİ:   KONU: X Mahkemesi’nin X tarih ve X Esas sayılı kararının...

Karşılıksız Çek Cezası Sanık İstinaf Dilekçesi

Karşılıksız Çek Cezası Sanık Yönünden İstinaf Dilekçesi    X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE   Gönderilmek Üzere   X İCRA CEZA  MAHKEMESİ'NE   DOSYA NO:                           İSTİNAF YOLUNA              BAŞVURAN SANIK: VEKİLİ: MÜŞTEKİ: VEKİLİ: KONU:...

Asliye Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi

Asliye Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi X NÖBETÇİ  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ARACILIĞIYLA X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE   DOSYA NO                           :    KATILMA TALEBİNDE BULUNAN                           :  VEKİLİ                                 : ...

Ceza Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Ceza Kanun Yararına Bozma Dilekçesi ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE                                           GÖNDERİLMEK ÜZERE                                   CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA                   (Kanun Yararına Bozma İstemidir) İstemde...

Haksız Gözaltı Nedeniyle Tazminat Talebi Dilekçesi

Haksız Gözaltı Nedeniyle Tazminat Talebi X AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Gönderilmek Üzere X CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU'NA   Davacı                        Vekili                        :                          Davalı                        : Maliye...

Ceza Davasına Beyan Dilekçesi

Ceza Davasına Beyan Dilekçesi 1 X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO:  …. / ….. Esas SANIK :  Ad Soyad MÜŞTEKİ:  Ad Soyad SUÇ : Silahla Kasten Yaralama KONU : Beyanlarımın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR : Olay günü aracımla … caddesinde seyir halinde iken kırmızı...

blank

♦ Bu kategori ile ilgili kanunlar:

blank 

♦ İlgili diğer kategoriler:

blank

♠ Kanun Keşfet:

blank

♠ Kategori Keşfet:

Çalışma Müzik Listesi: Tıklayınız.

error: