Tehdit

Tehdit Suçu

Hakaret ve Tehdit Suç Duyurusu

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SORUŞTURMA NO: BEYANDA BULUNAN MÜŞTEKİ: VEKİLİ: ŞÜPHELİLER: KONU: Müşteki asilin vermiş olduğu şikayet dilekçesindeki eksik hususlar ve delillerimizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR: Sayın Savcılığınızın yukarıda soruşturma numarası yazılı olan dosyasında müvekkil olan asilin Cumhuriyet Savcılığınıza kendi hazırlayarak vermiş olduğu dilekçedeki hususlar eksik olup müvekkil elinde bulunan delilleri de Sayın …

Daha fazlasını okuyun »

Tehdit Savunma Dilekçesi

blank

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO                          : ŞÜPHELİ                              : MÜDAFİİ                             : Av. MAĞDUR                            : VEKİLİ                                 : SUÇ                                       : TCK 106/1 KONU                                   : Esasa ilişkin yazılı savunmalarımız hakkında. AÇIKLAMALAR Yukarıda numarası yazılı dosyada müvekkil hakkında, TCK 106/1 maddesi uyarınca TEHDİT suçu için iddianame düzenlenmiş olup mahkemenizce bu iddianame kabul edilerek kovuşturma …

Daha fazlasını okuyun »

Ölümle Tehdit Savunma Dilekçesi

blank

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO: SAVUNMA SUN. SANIK: VEKİLİ: ŞİKAYETÇİ: VEKİLİ: KONUSU: Davaya karşı yazılı savunmalarımızın sunulması ve Müvekkilim Ahmet’in beraatına karar verilmesi talebidir. SAVUNMALARIMIZ: Müvekkilim hakkında Adana C.Başsavcılığının 2020/19 no’lu  iddianamesi ile kamu davası açılmış ve iddia makamı esas hakkındaki mütalaasında müvekkilim için TCK 106/2.a, 43/1, 53  …

Daha fazlasını okuyun »

Tehdit Ne Demektir? Tehdit Suçu ve Cezası | Türk Ceza Kanunu

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Tehdit Ne Demektir? Tehdit Suçu ve Cezası Tehdit suçunun oluşması için fiilin, mağdurun güvenlik duygusunu, iç huzurunu etkileyici, onu endişeye, korkuya sevk etmeye elverişli olması gerekir . Mağdurun iç huzurunun bozulması, onun serbestçe karar vermesini veya verdiği kararlara göre hareket edebilmesini tehlikeye sokar. Kısaca tehdit “mağdurun karar veya hareket hürriyetini …

Daha fazlasını okuyun »