Category Archives: Ceza Hukuku Avukatlığı

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

0

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT Koruma tedbirleri kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan tedbirlerdir. Bunların uygulanması sırasın­da kişilerin maddi ya da manevi yönden zarar görmeleri mümkündür. Oluşan bu zararların istenmesinin mümkün  olduğu Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Tazminat İstenebilecek Haller Ceza Muhakemesi Kanunu koruma tedbirlerinin usulsüz uygulanması sonucu kişilerin maddi ve manevi tazminat talebine sahip olduğu halleri tek […]

Continue Reading...

CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

0

SORUŞTURMA AŞAMASINDA CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?                                                  m.161   Maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilke Cumhuriyet savcısının, 160 nci maddede belirtilen amaca ulaşmak üzere her türlü araştırmayı yapabilmesidir. Bu amaçla Cumhuriyet savcısı, 160 nci maddede gösterilen sonuçlara varmak amacı ile bütün memurlardan ve kamu hizmeti yapmakla görevli olanlardan her türlü bilgiyi isteyebilecektir. Cumhuriyet savcısı, […]

Continue Reading...

ADLİ KOLLUK NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

0

ADLİ KOLLUK KİME DENİR? VE GÖREVLERİ NELERDİR? m.164/1-2-3         164, 165, 166, 167 ve 168. maddelerde adli kolluğa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan kanımca en önemlisi kolluk amir ve memurlarının adli görevleri yapanları savcının emri altında çalışacak olmasıdır. Bunu sağlamlaştıran en önemli düzenleme ise C. Savcısının görev ve yetkilerini düzenleyen 161. maddedeki kurallardır. Bu kurallardan […]

Continue Reading...

İDDİANAMEDE NELERİN BULUNMASI GEREKİR?

0

madde CMUK nun 163. maddesine paralel bir düzenleme getirmiştir. Düzenlenecek iddianamede; a) Şüphelinin kimliği, b) Müdafii, c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi, e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği, g) Şikâyetin yapıldığı tarih, h) Yüklenen suç […]

Continue Reading...

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR KİMLERE GÖNDERİLİR?

0

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR KİMLERE GÖNDERİLİR? CMK- m.172/1   Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir. CUMHURİYET SAVCISININ KARARINA İTİRAZ CMK- m.173 Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı […]

Continue Reading...

İDDİANAMENİN İADESİ

0

İDDİANAMENİN İADESİ HANGİ SÜREDE VE HANGİ SEBEPLERLE OLABİLİR? CMK-m.173/1     CMK ile getirilen en önemli düzenlemelerden birisi de İDDİANAMENİN İADESİDİR. 174. maddede yer alan bu düzenlemeye göre; Mahkeme, iddianame ve soruşturma evrakının kendisine verildiği tarihten itibaren YEDİ GÜN İÇİNDE, soruşturma evresine ilişkin BÜTÜN BELGELERİ inceledikten sonra; a)İddianamenin 170. maddede yer alan unsurları içirmediğini, b)Ön […]

Continue Reading...

AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

2

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYETTE BULUNAN         :            ……..          (T.C. kimlik No: xxxxxxxxxxxxx)                                                                  ……………/ADANA ŞİKAYETTE BULUNAN […]

Continue Reading...

TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ -2018

4

TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ Tutuklama sonucunda kişinin avukatı aracılığı ile tutuklamaya itiraz için Sulh Ceza Hakimliği’ne sunması gereken dilekçenin bir örneği aşağıdadır. Unutmayınız ki her tutuklama kendisine özel değişken somut durumlar sonucu oluşur. Aşağıdaki dilekçe iyi bir örnek olması için somut bir olaya sunulmuş olan dilekçedir. Ancak birebir dilekçenin aynısını sunmanız olayınızla örtüşmeyeceği gibi ileride çeşitli […]

Continue Reading...

ADLİYEDE İFADE VE SORGU NE DEMEKTİR?

0

ADLİYEDE İFADE VE SORGU NE DEMEKTİR? İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI NASIL YAPILIR? CMK m.145/1 1412 sy. Kanunun 132. md.si, dili sadeleştirilerek maddeye aynen alınmıştır. İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır. Çağrılma nedeni açıkça belirtilir. Çağrılan kişi böylece sanık mı, tanık olarak mı çağrıldığını, konunun ne olduğunu öğrenmiş olacaktır. Gelmezse zorla getirileceği […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden