Category Archives: Ceza Hukuku Avukatlığı

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Beraat Kararı Nedir?

0

Beraat Kararı Nedir? Mahkeme kovuşturma evresinde aşağıda belirtilen beş durumda beraat kararı verir (CMK m.223/2). Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması. – Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin […]

Continue Reading...

Mahkeme Kararı (Hükmü) Nasıl Verilir?

0

Mahkeme Kararı (Hükmü) Nasıl Verilir? Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra son kararın verilmesi evresine geçilir. Son karar yargılama makamının önüne getirilen uyuşmazlığı doğrudan çözen karardır. Kanun koyucu son kararlara “hüküm” adı­nı vermiştir (CMK m.223/1). Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen fiil ve fail hakkında verilebilir. Davasız yargılama olmaz ilkesi gereği, hâkim ancak hakkında dava açılmış fiil […]

Continue Reading...

Ceza Mahkemesinde Duruşma Nasıl Yapılır?

0

Ceza Mahkemesinde Duruşma Nasıl Yapılır? Duruşmayı mahkeme başkanı veya hâkim yönetir (CMK m.189/1). Hâkim, ilk önce duruşmaya çağrılmış kişilerin gelip gelmediğini kontrol eder. Hâkim öncelikle duruşmada mutlaka bulunması gereken kişileri tespit eder. Bazı kimseler bulunmadan duruşmaya başlanmaz, başlanmışsa devam edilemez. Duruşmada bazı kimselerin bulunması şarttır. Duruşmada mutlaka bulunması gereken kişilerden birisi ol­madan duruşma yapılamaz (CMK […]

Continue Reading...

KOVUŞTURMA NE DEMEKTİR? -DURUŞMA EVRESİ

0

KOVUŞTURMA EVRESİ Ceza muhakemesinin ikinci evresi kovuşturmadır. Kovuşturmanın amacı C.savcısınca gündeme getirilmiş suç isnadı konusundaki uyuşmazlığı kolektif olarak son karara bağlamaktır. Mahkemenin iddianameyi kabu­lüyle, kamu davası açılmış olur. Kovuşturma evresi başlar. Kanunumuza göre kovuşturma evresi; duruşma hazırlığı, duruşma, hüküm verme ve kanun yolları aşama­sından oluşur. DURUŞMA HAZIRLIĞI EVRESİ İddianamenin kabulü ile başlayıp duruşmanın başlamasına kadar […]

Continue Reading...

İDDİANAMENİN İADESİ NEDİR?

0

İDDİANAMENİN İADESİ Ceza Muhakemesi Kanunu gerekli araştırmalar yapılmadan dava açılmasını ve bu şekilde mahkemenin de­lil araştırma faaliyeti ile ilgili gereksiz yere zaman kaybetmesini önlemek, duruşmaların mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını temin etmek amacıyla, yetkili ve görevli mahkemece iddianamenin C.başsavcılığına iade edilmesi kurumuna yer vermiştir. İddianameyi alan mahkeme onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin belgeleri […]

Continue Reading...

ARA MUHAKEME EVRESİ NE DEMEKTİR?

0

İDDİANAMEYİ ALAN MAHKEMENİN HAREKET TARZI (ARA MUHAKEME EVRESİ) İddianamenin yetkili ve görevli mahkemeye sunulmasıyla kamu davası açılmaz. Mahkemenin açıkça veya zımnen sunulan iddianameyi kabulü ile kamu davası açılmış olur. Bu aşamaya ara muhakeme aşaması denir. Ara muhakeme aşaması soruşturma evresine dahildir. Mahkeme yukarıda belirtilen şartları taşımayan iddianameyi iade eder. Mahkemeye iddianamenin iadesi konusunda takdir hakkı […]

Continue Reading...

Kamu Davasının Açılması Ne Demektir?

0

Kamu Davasının Açılması Kamu davasını açma görevi C.savcısına aittir. Soruşturmanın sonunda toplanan deliller suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, C.savcısı bir iddianame düzenleyerek yetkili ve görevli mahkemeye verir. İddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle kamu davası açılmış, kovuşturma evresine geçilmiş olur. C.savcısı suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaşmış ise iddianame düzenleyerek yetkili ve görev­li mahkemeye vermek zorundadır. […]

Continue Reading...

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

0

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi C.Savcısı, soruşturma sonunda yeterli şüpheye ulaşmış olmasına rağmen şartlar oluştuğunda kamu da­vasının açılmasının ertelenmesine karar verebilir. Suç hakkında yeterli şüpheye ulaşılmış, hatta kuvvetli şüp­heye ulaşılmış olmasına rağmen kamu davası açılmayabilir. Bu kararı verme yetkisi C.savcısınındır. Bu kurumla önemsiz suçlardan failin sanık konumuna sokulması engellenmeye, mahkemelerin iş yükü azaltılmaya çalışılmıştır. C.savcısı kural […]

Continue Reading...

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Demek?

0

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Demek? C.savcısının kontrolünde tamamlanan soruşturma evresinin sonunda, C.savcısı fiille ilgili olarak bir değer­lendirme yapmak, bir sonuç çıkarmak zorundadır. C.savcısı sonuç olarak; kamu davasının açılması, kamu da­vasının açılmasının ertelenmesi veya kamu davasının açılmaması yönünde karar verir. C.savcısı uzlaşma ve önödemeye tabi suçlarda uzlaşma ve önödeme teklifinde bulunur. C.Savcısı önödemeye ve […]

Continue Reading...

SORUŞTURMA NEDİR? SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

0

SORUŞTURMA İŞLEMLERİ Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen ev­reye soruşturma evresi denir. İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye kovuş­turma evresi denir. Kanunumuz gereksiz yere dava açılmasını engellemek, davanın daha önceden hazırlanarak sıhhatli ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla C.savcısının soruşturma yapmasını zorunlu tutmuştur. Sav­cının amacı fiil ve fail […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden