Şuanda Ceza Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Kamu Davasının Açılması Ne Demektir?

Kamu Davasının Açılması Kamu davasını açma görevi C.savcısına aittir. Soruşturmanın sonunda toplanan deliller suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, C.savcısı bir iddianame düzenleyerek yetkili ve görevli mahkemeye verir. İddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle kamu davası açılmış, kovuşturma evresine geçilmiş olur. C.savcısı suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaşmış ise iddianame düzenleyerek yetkili ve görev­li mahkemeye vermek zorundadır. […]

DEVAMINI_OKU

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi C.Savcısı, soruşturma sonunda yeterli şüpheye ulaşmış olmasına rağmen şartlar oluştuğunda kamu da­vasının açılmasının ertelenmesine karar verebilir. Suç hakkında yeterli şüpheye ulaşılmış, hatta kuvvetli şüp­heye ulaşılmış olmasına rağmen kamu davası açılmayabilir. Bu kararı verme yetkisi C.savcısınındır. Bu kurumla önemsiz suçlardan failin sanık konumuna sokulması engellenmeye, mahkemelerin iş yükü azaltılmaya çalışılmıştır. C.savcısı kural […]

DEVAMINI_OKU

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Demek?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Demek? C.savcısının kontrolünde tamamlanan soruşturma evresinin sonunda, C.savcısı fiille ilgili olarak bir değer­lendirme yapmak, bir sonuç çıkarmak zorundadır. C.savcısı sonuç olarak; kamu davasının açılması, kamu da­vasının açılmasının ertelenmesi veya kamu davasının açılmaması yönünde karar verir. C.savcısı uzlaşma ve önödemeye tabi suçlarda uzlaşma ve önödeme teklifinde bulunur. C.Savcısı önödemeye ve […]

DEVAMINI_OKU

SORUŞTURMA NEDİR? SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

SORUŞTURMA İŞLEMLERİ Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen ev­reye soruşturma evresi denir. İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye kovuş­turma evresi denir. Kanunumuz gereksiz yere dava açılmasını engellemek, davanın daha önceden hazırlanarak sıhhatli ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla C.savcısının soruşturma yapmasını zorunlu tutmuştur. Sav­cının amacı fiil ve fail […]

DEVAMINI_OKU

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT Koruma tedbirleri kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan tedbirlerdir. Bunların uygulanması sırasın­da kişilerin maddi ya da manevi yönden zarar görmeleri mümkündür. Oluşan bu zararların istenmesinin mümkün  olduğu Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Tazminat İstenebilecek Haller Ceza Muhakemesi Kanunu koruma tedbirlerinin usulsüz uygulanması sonucu kişilerin maddi ve manevi tazminat talebine sahip olduğu halleri tek […]

DEVAMINI_OKU

CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

SORUŞTURMA AŞAMASINDA CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?                                                  m.161   Maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilke Cumhuriyet savcısının, 160 nci maddede belirtilen amaca ulaşmak üzere her türlü araştırmayı yapabilmesidir. Bu amaçla Cumhuriyet savcısı, 160 nci maddede gösterilen sonuçlara varmak amacı ile bütün memurlardan ve kamu hizmeti yapmakla görevli olanlardan her türlü bilgiyi isteyebilecektir. Cumhuriyet savcısı, […]

DEVAMINI_OKU

ADLİ KOLLUK NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

ADLİ KOLLUK KİME DENİR? VE GÖREVLERİ NELERDİR? m.164/1-2-3         164, 165, 166, 167 ve 168. maddelerde adli kolluğa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan kanımca en önemlisi kolluk amir ve memurlarının adli görevleri yapanları savcının emri altında çalışacak olmasıdır. Bunu sağlamlaştıran en önemli düzenleme ise C. Savcısının görev ve yetkilerini düzenleyen 161. maddedeki kurallardır. Bu kurallardan […]

DEVAMINI_OKU

İDDİANAMEDE NELERİN BULUNMASI GEREKİR?

madde CMUK nun 163. maddesine paralel bir düzenleme getirmiştir. Düzenlenecek iddianamede; a) Şüphelinin kimliği, b) Müdafii, c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi, e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği, g) Şikâyetin yapıldığı tarih, h) Yüklenen suç […]

DEVAMINI_OKU

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR KİMLERE GÖNDERİLİR?

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR KİMLERE GÖNDERİLİR? CMK- m.172/1   Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir. CUMHURİYET SAVCISININ KARARINA İTİRAZ CMK- m.173 Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı […]

DEVAMINI_OKU

İDDİANAMENİN İADESİ

İDDİANAMENİN İADESİ HANGİ SÜREDE VE HANGİ SEBEPLERLE OLABİLİR? CMK-m.173/1     CMK ile getirilen en önemli düzenlemelerden birisi de İDDİANAMENİN İADESİDİR. 174. maddede yer alan bu düzenlemeye göre; Mahkeme, iddianame ve soruşturma evrakının kendisine verildiği tarihten itibaren YEDİ GÜN İÇİNDE, soruşturma evresine ilişkin BÜTÜN BELGELERİ inceledikten sonra; a)İddianamenin 170. maddede yer alan unsurları içirmediğini, b)Ön […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 5 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.12345
İletişim
error: Silence is golden