Category Archives: Ceza Hukuku Avukatlığı

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI

0

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI Yargıtay ceza dairelerinin vermiş olduğu kararlar hakkında gidilebilen bir kanun yoludur. Ceza dairelerinin temyiz incelemesi sonucu vermiş olduğu kararlar hakkında bu kanun yoluna başvurmak mümkündür. Ceza dairesinin hangi kararları hakkında bu itiraz yoluna gidilebileceği konusunda kanunda açık düzenleme yok­tur. Kanun koyucu itirazın sebeplerini belirtmemiştir. Daire kararlarında hukuki yanlışlık ve hatalar yapıldığı gerekçesiyle […]

Continue Reading...

CEZA DAVALARINDA YENİDEN YARGILAMA

0

CEZA DAVALARINDA YENİDEN YARGILAMA Bölge adliye mahkemesinin ilgili dairesi, ilk derece mahkemesi hükmünün incelenmesi sonucunda esastar ret ve bozma kararı vermezse, yeniden yargılama yapılmasını kararlaştırır. Daire yeniden yargılama kararı üzerine gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verir. Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu “esastan reddeder” veya “ilk […]

Continue Reading...

MÜSADERE NE DEMEKTİR?

0

MÜSADERE NE DEMEKTİR? Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana ge­len eşya ile suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi ile sağla­nan maddi menfaatler ve bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik ka­zançlar müsadere edilir (TCK m.54, 55). Müsadereye ilişkin kararın […]

Continue Reading...

Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

1

Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir? Uzlaşma mahkemelerin iş yükünün azaltılması, muhakemelerin hızlandırılması amacıyla ceza hukukuna getirilmiş yeni bir kurumdur. Uzlaşma, mahkemelerde yargılama yapmaksızın cezai uyuşmazlıkların sonlandı- rılmasını sağlar. Bu sayede cezai husumetler çok daha çabuk sonlanabilmektedir. Uzlaşma bir ceza muhakemesi kurumudur. Bu nedenle fail ve mağdurun, soruşturma veya kovuşturma sı­rasında uzlaşmış olması “soruşturma ve […]

Continue Reading...

GAİPLER NASIL YARGILANIR?

0

GAİPLER NASIL YARGILANIR? Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getiril­mesi uygun bulunmayan kişiye gaip denir (CMK m.244/1). Gaip sanık hakkında duruşma yapılmaz. Mahkeme sadece, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir (CMK m.244/3). Gaip şüpheli […]

Continue Reading...

KAMU DAVASINA KATILMA

0

KAMU DAVASINA KATILMA Kamu Davasına Katılma, açılmış bulunan bir kamu davasında savcının yanında yer almak, bazı yükümlülükleri üstlenmek, davanın tarafı olmak için yargılamaya dâhil olmaktır. Davaya katılmak zorunlu değildir. Hakkı bulunan kimse davaya katılırsa, kamusal iddia makamı olan C.savcısının yanında bireysel iddia makamını işgal eder. Mağ­dur veya suçtan zarar gören davaya katılırsa haklara sahip olur. […]

Continue Reading...

Davanın Reddi Kararı Nasıl Verilir?

0

Davanın Reddi Kararı Nasıl Verilir? Kovuşturma evresinde iki durumda mahkeme davanın reddine karar verir. Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm bulunması halinde davanın reddine karar verilir. Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden açılmış bir dava bulunması halinde davanın reddine karar ve­rilir (CMK m.223/7). Davanın reddi bir fiilden bir kez yargılama […]

Continue Reading...

Güvenlik Tedbiri Nedir?

0

Güvenlik Tedbiri Nedir? Failin yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine de hükmolunur (CMK m.223/6). Güvenlik tedbirleri daha önceden ceza hukukunda anlatılmıştır. Çocuklar hakkında güvenlik tedbiri, müsadere, sınır dışı etme, iznin iptali güvenlik tedbirleridir. Güvenlik tedbiri kararı, çoğunlukla ceza mahkumiyeti kararı ile birlikte verilir. Fakat […]

Continue Reading...

Mahkumiyet Kararı Ne Demektir?

0

Mahkumiyet Kararı Ne Demektir? Failin yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde mahkûmiyet kararı verilir (CMK m.223/5). Mahkûmiyet hapis veya adli para cezası olabilir. Hakim şüpheyi yenemez sübuta varamazsa “şüpheden sanık faydalanır ilkesi gereği be­raat kararı vermelidir. Mahkeme mahkûmiyet hükmünü gerekçelendirmek zorundadır. Kanun koyucu mahkumiyet hükmünün ta­şıması gereken şartları göstermiştir. İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler. Delillerin […]

Continue Reading...

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Nedir?

0

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Nedir? Mahkeme kovuşturma evresinde aşağıda belirtilen durumlarda ceza verilmesine yer olmadığı kararı verir (CMK m.223/3,4). Sanık hakkında Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici ne­denlerin bulunması, Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden