Şuanda Ceza Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Davanın Reddi Kararı Nasıl Verilir?

Davanın Reddi Kararı Nasıl Verilir? Kovuşturma evresinde iki durumda mahkeme davanın reddine karar verir. Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm bulunması halinde davanın reddine karar verilir. Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden açılmış bir dava bulunması halinde davanın reddine karar ve­rilir (CMK m.223/7). Davanın reddi bir fiilden bir kez yargılama […]

DEVAMINI_OKU

Güvenlik Tedbiri Nedir?

Güvenlik Tedbiri Nedir? Failin yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine de hükmolunur (CMK m.223/6). Güvenlik tedbirleri daha önceden ceza hukukunda anlatılmıştır. Çocuklar hakkında güvenlik tedbiri, müsadere, sınır dışı etme, iznin iptali güvenlik tedbirleridir. Güvenlik tedbiri kararı, çoğunlukla ceza mahkumiyeti kararı ile birlikte verilir. Fakat […]

DEVAMINI_OKU

Mahkumiyet Kararı Ne Demektir?

Mahkumiyet Kararı Ne Demektir? Failin yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde mahkûmiyet kararı verilir (CMK m.223/5). Mahkûmiyet hapis veya adli para cezası olabilir. Hakim şüpheyi yenemez sübuta varamazsa “şüpheden sanık faydalanır ilkesi gereği be­raat kararı vermelidir. Mahkeme mahkûmiyet hükmünü gerekçelendirmek zorundadır. Kanun koyucu mahkumiyet hükmünün ta­şıması gereken şartları göstermiştir. İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler. Delillerin […]

DEVAMINI_OKU

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Nedir?

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Nedir? Mahkeme kovuşturma evresinde aşağıda belirtilen durumlarda ceza verilmesine yer olmadığı kararı verir (CMK m.223/3,4). Sanık hakkında Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici ne­denlerin bulunması, Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da […]

DEVAMINI_OKU

Beraat Kararı Nedir?

Beraat Kararı Nedir? Mahkeme kovuşturma evresinde aşağıda belirtilen beş durumda beraat kararı verir (CMK m.223/2). Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması. – Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin […]

DEVAMINI_OKU

Mahkeme Kararı (Hükmü) Nasıl Verilir?

Mahkeme Kararı (Hükmü) Nasıl Verilir? Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra son kararın verilmesi evresine geçilir. Son karar yargılama makamının önüne getirilen uyuşmazlığı doğrudan çözen karardır. Kanun koyucu son kararlara “hüküm” adı­nı vermiştir (CMK m.223/1). Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen fiil ve fail hakkında verilebilir. Davasız yargılama olmaz ilkesi gereği, hâkim ancak hakkında dava açılmış fiil […]

DEVAMINI_OKU

Ceza Mahkemesinde Duruşma Nasıl Yapılır?

Ceza Mahkemesinde Duruşma Nasıl Yapılır? Duruşmayı mahkeme başkanı veya hâkim yönetir (CMK m.189/1). Hâkim, ilk önce duruşmaya çağrılmış kişilerin gelip gelmediğini kontrol eder. Hâkim öncelikle duruşmada mutlaka bulunması gereken kişileri tespit eder. Bazı kimseler bulunmadan duruşmaya başlanmaz, başlanmışsa devam edilemez. Duruşmada bazı kimselerin bulunması şarttır. Duruşmada mutlaka bulunması gereken kişilerden birisi ol­madan duruşma yapılamaz (CMK […]

DEVAMINI_OKU

KOVUŞTURMA NE DEMEKTİR? -DURUŞMA EVRESİ

KOVUŞTURMA EVRESİ Ceza muhakemesinin ikinci evresi kovuşturmadır. Kovuşturmanın amacı C.savcısınca gündeme getirilmiş suç isnadı konusundaki uyuşmazlığı kolektif olarak son karara bağlamaktır. Mahkemenin iddianameyi kabu­lüyle, kamu davası açılmış olur. Kovuşturma evresi başlar. Kanunumuza göre kovuşturma evresi; duruşma hazırlığı, duruşma, hüküm verme ve kanun yolları aşama­sından oluşur. DURUŞMA HAZIRLIĞI EVRESİ İddianamenin kabulü ile başlayıp duruşmanın başlamasına kadar […]

DEVAMINI_OKU

İDDİANAMENİN İADESİ NEDİR?

İDDİANAMENİN İADESİ Ceza Muhakemesi Kanunu gerekli araştırmalar yapılmadan dava açılmasını ve bu şekilde mahkemenin de­lil araştırma faaliyeti ile ilgili gereksiz yere zaman kaybetmesini önlemek, duruşmaların mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını temin etmek amacıyla, yetkili ve görevli mahkemece iddianamenin C.başsavcılığına iade edilmesi kurumuna yer vermiştir. İddianameyi alan mahkeme onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin belgeleri […]

DEVAMINI_OKU

ARA MUHAKEME EVRESİ NE DEMEKTİR?

İDDİANAMEYİ ALAN MAHKEMENİN HAREKET TARZI (ARA MUHAKEME EVRESİ) İddianamenin yetkili ve görevli mahkemeye sunulmasıyla kamu davası açılmaz. Mahkemenin açıkça veya zımnen sunulan iddianameyi kabulü ile kamu davası açılmış olur. Bu aşamaya ara muhakeme aşaması denir. Ara muhakeme aşaması soruşturma evresine dahildir. Mahkeme yukarıda belirtilen şartları taşımayan iddianameyi iade eder. Mahkemeye iddianamenin iadesi konusunda takdir hakkı […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 5 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345
İletişim
error: Silence is golden