Category Archives: Ceza Hukuku Avukatlığı

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

0

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı Tanım: Devletin hukuk düzeninin bir kolu olan ceza hukuku, failin kişiliğine göre değişebilen cezai müeyyidelerle yasaklanan hukuka aykırı fiilleri düzenleyen hukuk normlarının bütünüdür. Ceza hukuku, toplumsal barışın sağlanması için yapılması veya yapılmaması zorunlu olan fiillerle, bunların yaptırımlarının uygulanması için iz­lenecek esasları gösteren hukuk dalıdır. Ceza hukukunun konusunu oluşturan suç, ceza […]

Continue Reading...

Dini İnanç ve Duyguların İstismarı

1

Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Dini inanç ve duyguların istismarı ceza kanununda bir suç olarak sayılmaktadır.Fail yani şüpheli kişi dini inançları ve insanların duygularını kullanarak bir kar ve çıkar elde etme amacı içindedir.Bir kişi kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla hileli davranışlar ile bu davranışlarla başkasına zarar veriyorsa ve verilen zarar ile fiil arasında uygun […]

Continue Reading...

Facebook’ta Başkasının Adıyla Sahte Hesap Açmak

1

Facebook’ta Başkasının Adıyla Sahte Hesap Açmak Facebook günümüzde kullanımı oldukça yüksek bir sosyal paylaşım alanıdır.Kullanımının bu kadar yüksek olması neticesinde birçok sahte hesap ve profiller oluşturulmaktadır.Bu sahte hesap ve profillerden birçok suç teşkil eden davranışta bulunulmakta, sahte resimler kişilerin özel hayatını ihlal eden resim ve videolar ve bilgiler paylaşılmaktadır Hakkınızda açılmış sahte bir Facebook hesabı […]

Continue Reading...

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği

1

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği                   YARGITAY   (      ) CEZA   DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE SAKARYA ÇOCUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                         DOSYA NO                        TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN  SANIKLAR:                                                MÜDAFİ                          :                                               T.KONUSU                  : Yerel mahkeme  ……..Çocuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan ………….sayılı …….. tarihli kararın   MAHKUMİYET yönünden temyiz incelemesi sonucu BOZULMASI talebimizden ibarettir. […]

Continue Reading...

Adli Kontrol Kararı Nasıl Kaldırılır?

0

Adli Kontrol Kararını Kaldırma AÇIKLAMALAR   *** Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir. (5271 S. K. m. 109) Bu süreçte iyi bir ceza avukatı ile yola çıkmanız önerilir.   *** Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adli kontrole ilişkin […]

Continue Reading...

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi

0

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi     ADANA İNFAZ HÂKİMLİĞİNE ADANA DOSYA NO.   :   İlamat No.      : 2013/………   Karar No.       : Kayseri ……… Mhk. ………… E ………… K.       DENETİMLİ SERBESTLİK TALEP EDEN HÜKÜMLÜ                            : ………………….., TCKN: ……………… – … Açık Ceza İnfaz Kurumu – İkamet adresi VEKİLİ                                    : Av. …………………. […]

Continue Reading...

Ceza Mahsubu Dilekçesi Örneği

0

Ceza Mahsubu Dilekçesi Örneği                                                                                                                               ADANA ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ                SAYIN BAŞKANLIĞINA,                                                                                               Dosya No:                            D.İş.   CEZADAN MAHSUP İSTEMİNDE BULUNAN SANIK  : MÜDAFİİ                                          […]

Continue Reading...

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

1

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Öncelikle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun Türk Ceza Kanunu’nda nasıl bir yer bulduğuna bakarsak:  Madde 179 – (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları […]

Continue Reading...

Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu Nelerdir?

0

Hakimlere Tazminat Davası Açmak Mümkün Müdür? Hakimlerin yargılama faaliyeti neticesinde kanunda tahdidi olarak sayılan sebeplere dayanılarak Dev­let aleyhine tazminat davası açılabilir. Sorumluluk davası açılabilmesi için hakime karşı bir ceza soruşturması yapılması yahut mahkumi­yet şartı yoktur. Hakim ifadesi ile kastedilen, ilk derece mahkemesi hakimi, bölge adliye mahkemesi hakimi, Yargıtay, Danıştay üyeleri ve başkanlarıdır. Savcıların faaliyeti idari […]

Continue Reading...

Ceza Davalarında Yargılama Giderleri Nelerdir?

0

Ceza Davalarında Yargılama Giderleri Nelerdir? Yargılama giderleri kanunda gösterilmiştir (CMK m. 324/1). Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri, Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hâzinesinden yapılan her türlü harcamalar, Taraflarca yapılan ödemeler yargılama gideri sayılır. Yargılama mercileri tarafından verilen hüküm ve kararlarda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği açıkça gösterilir (CMK m. 324/2). […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden