Şuanda Ceza Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Ceza Mahsubu Dilekçesi Örneği

Ceza Mahsubu Dilekçesi Örneği                                                                                                                               ADANA ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ                SAYIN BAŞKANLIĞINA,                                                                                               Dosya No:                            D.İş.   CEZADAN MAHSUP İSTEMİNDE BULUNAN SANIK  : MÜDAFİİ                                          […]

DEVAMINI_OKU

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Öncelikle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun Türk Ceza Kanunu’nda nasıl bir yer bulduğuna bakarsak:  Madde 179 – (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları […]

DEVAMINI_OKU

Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu Nelerdir?

Hakimlere Tazminat Davası Açmak Mümkün Müdür? Hakimlerin yargılama faaliyeti neticesinde kanunda tahdidi olarak sayılan sebeplere dayanılarak Dev­let aleyhine tazminat davası açılabilir. Sorumluluk davası açılabilmesi için hakime karşı bir ceza soruşturması yapılması yahut mahkumi­yet şartı yoktur. Hakim ifadesi ile kastedilen, ilk derece mahkemesi hakimi, bölge adliye mahkemesi hakimi, Yargıtay, Danıştay üyeleri ve başkanlarıdır. Savcıların faaliyeti idari […]

DEVAMINI_OKU

Ceza Davalarında Yargılama Giderleri Nelerdir?

Ceza Davalarında Yargılama Giderleri Nelerdir? Yargılama giderleri kanunda gösterilmiştir (CMK m. 324/1). Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri, Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hâzinesinden yapılan her türlü harcamalar, Taraflarca yapılan ödemeler yargılama gideri sayılır. Yargılama mercileri tarafından verilen hüküm ve kararlarda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği açıkça gösterilir (CMK m. 324/2). […]

DEVAMINI_OKU

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI Yargıtay ceza dairelerinin vermiş olduğu kararlar hakkında gidilebilen bir kanun yoludur. Ceza dairelerinin temyiz incelemesi sonucu vermiş olduğu kararlar hakkında bu kanun yoluna başvurmak mümkündür. Ceza dairesinin hangi kararları hakkında bu itiraz yoluna gidilebileceği konusunda kanunda açık düzenleme yok­tur. Kanun koyucu itirazın sebeplerini belirtmemiştir. Daire kararlarında hukuki yanlışlık ve hatalar yapıldığı gerekçesiyle […]

DEVAMINI_OKU

CEZA DAVALARINDA YENİDEN YARGILAMA

CEZA DAVALARINDA YENİDEN YARGILAMA Bölge adliye mahkemesinin ilgili dairesi, ilk derece mahkemesi hükmünün incelenmesi sonucunda esastar ret ve bozma kararı vermezse, yeniden yargılama yapılmasını kararlaştırır. Daire yeniden yargılama kararı üzerine gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verir. Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu “esastan reddeder” veya “ilk […]

DEVAMINI_OKU

MÜSADERE NE DEMEKTİR?

MÜSADERE NE DEMEKTİR? Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana ge­len eşya ile suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi ile sağla­nan maddi menfaatler ve bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik ka­zançlar müsadere edilir (TCK m.54, 55). Müsadereye ilişkin kararın […]

DEVAMINI_OKU

Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir? Uzlaşma mahkemelerin iş yükünün azaltılması, muhakemelerin hızlandırılması amacıyla ceza hukukuna getirilmiş yeni bir kurumdur. Uzlaşma, mahkemelerde yargılama yapmaksızın cezai uyuşmazlıkların sonlandı- rılmasını sağlar. Bu sayede cezai husumetler çok daha çabuk sonlanabilmektedir. Uzlaşma bir ceza muhakemesi kurumudur. Bu nedenle fail ve mağdurun, soruşturma veya kovuşturma sı­rasında uzlaşmış olması “soruşturma ve […]

DEVAMINI_OKU

GAİPLER NASIL YARGILANIR?

GAİPLER NASIL YARGILANIR? Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getiril­mesi uygun bulunmayan kişiye gaip denir (CMK m.244/1). Gaip sanık hakkında duruşma yapılmaz. Mahkeme sadece, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir (CMK m.244/3). Gaip şüpheli […]

DEVAMINI_OKU

KAMU DAVASINA KATILMA

KAMU DAVASINA KATILMA Kamu Davasına Katılma, açılmış bulunan bir kamu davasında savcının yanında yer almak, bazı yükümlülükleri üstlenmek, davanın tarafı olmak için yargılamaya dâhil olmaktır. Davaya katılmak zorunlu değildir. Hakkı bulunan kimse davaya katılırsa, kamusal iddia makamı olan C.savcısının yanında bireysel iddia makamını işgal eder. Mağ­dur veya suçtan zarar gören davaya katılırsa haklara sahip olur. […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 5 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345
İletişim
error: Silence is golden