“Kadim Savunma”

Kadim Savunma

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

9 Haziran 2020

İnsan Hakları – Adil Yargılanma Talepli Feto Sanığı Savunma ve Temyiz Dilekçesi(BERAAT)

İnsan Hakları - Adil Yargılanma Talepli Feto Sanığı Savunma ve Temyiz Dilekçesi YARGITAY CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE BÖLGE ADLİYE…

9 Mart 2020

Savunma Kavramının Tarihteki Vazgeçilemez Konumu ve Gelişimi

Savunma Kavramının Tarihteki Vazgeçilemez Konumu ve Gelişimi İlkel toplumlardan günümüze tüm toplumsal örgütlenme biçimlerinde “ceza adaleti”, o toplumsal örgütlenmenin yapılanmasına…

6 Mart 2020

Savunma Hakkının Kullanımında Avukatın Yardımı Suçlama ile Birlikte Başlamalıdır

Savunma Hakkının Kullanımında Avukatın Yardımı Suçlama ile Birlikte Başlamalıdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ceza yargılamasının her aşamasına daha farklı bir…

5 Mart 2020

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması Ceza hukukunda sorumluluk şahsidir. Herkes kendi kusurlu fiilinden sorumlu olur (Anayasa m. 38,…

30 Nisan 2018

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

29 Nisan 2018

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı Tanım: Devletin hukuk düzeninin bir kolu olan ceza hukuku, failin kişiliğine göre değişebilen cezai müeyyidelerle…

29 Nisan 2018

ADLİ KOLLUK NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

ADLİ KOLLUK KİME DENİR? VE GÖREVLERİ NELERDİR? m.164/1-2-3  164, 165, 166, 167 ve 168. maddelerde adli kolluğa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.…

3 Ocak 2018