Şuanda Ceza Hukuku Avukatlığı kategorisi sayfasındasınız.

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Ceza Hukukunda Suçu Oluşturan Unsurlar ( Maddi ve Manevi Unsur)

Ceza Hukukunda Suçu Oluşturan Unsurlar Suç; hukuka aykırı, kusurlu bir insan fiilidir. Suçtan bahsedebilmek için bir fiile (maddi unsur), huku­ka aykırı olarak (hukuka uygunluk sebebinin bulunmadığı) gerçekleşmiş, kusurlu bir iradenin (kasıt ve taksirle ortaya konmuş cezalandırılabilir bir iradenin) varlığına ihtiyaç vardır. Geleneksel olarak suçu ele alırken Maddi ve Manevi unsur yönünden inceleyeceğiz. MADDİ UNSUR Suçun […]

DEVAMINI_OKU

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması Ceza hukukunda sorumluluk şahsidir. Herkes kendi kusurlu fiilinden sorumlu olur (Anayasa m. 38, TCK m. 20). Ceza hukukunda bu ilkeye “ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi” denir. Ceza sorumluluğunun şahsi­liği ilkesine ulaşılıncaya kadar sorumluluk anlayışı çeşitli aşamalardan geçmiştir. Başkasının fiilinden sorumluluk: Kişi, gerçekleşmesine hiçbir nedensel katkıda bulunmadığı yani baş­kası tarafından […]

DEVAMINI_OKU

Suçluluarın İadesi ve Geri Verilmesi – 2018

Suçluluarın İadesi ve Geri Verilmesi – 2018 Ülkeler arasında ulaşım hızının arttığı, sınırların kalktığı bir dünyada faillerin etkin bir şekilde cezalandırılabilmesini, verilen cezaların infazını sağlamak adına birtakım düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Cezaî konularda uluslararası adlî iş birliğini sağlamak adına 2016 yılında cezai konularla sınırlı bir işbirliği kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunda; hem yabancı ülkelerin cezai konularda Türkiye’den […]

DEVAMINI_OKU

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir? Bireylerin temel haklarına müdahalede bulunan çağdaş ceza hukuku sistemlerinde bu hakları güvence al­tına almak için bir takım ilkeler benimsenmiştir. Bunların başlıcaları; İnsancıllık ilkesi, Kusur ilkesi, Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, Kanun önünde eşitlik ilkesi, Orantılılık ilkesidir. İnsanilik İlkesi Suç işleyen kişiler hakkında cezanın insani olması gerekir. Bu ilke hem […]

DEVAMINI_OKU

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı Tanım: Devletin hukuk düzeninin bir kolu olan ceza hukuku, failin kişiliğine göre değişebilen cezai müeyyidelerle yasaklanan hukuka aykırı fiilleri düzenleyen hukuk normlarının bütünüdür. Ceza hukuku, toplumsal barışın sağlanması için yapılması veya yapılmaması zorunlu olan fiillerle, bunların yaptırımlarının uygulanması için iz­lenecek esasları gösteren hukuk dalıdır. Ceza hukukunun konusunu oluşturan suç, ceza […]

DEVAMINI_OKU

Dini İnanç ve Duyguların İstismarı

Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Dini inanç ve duyguların istismarı ceza kanununda bir suç olarak sayılmaktadır.Fail yani şüpheli kişi dini inançları ve insanların duygularını kullanarak bir kar ve çıkar elde etme amacı içindedir.Bir kişi kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla hileli davranışlar ile bu davranışlarla başkasına zarar veriyorsa ve verilen zarar ile fiil arasında uygun […]

DEVAMINI_OKU

Facebook’ta Başkasının Adıyla Sahte Hesap Açmak

Facebook’ta Başkasının Adıyla Sahte Hesap Açmak Facebook günümüzde kullanımı oldukça yüksek bir sosyal paylaşım alanıdır.Kullanımının bu kadar yüksek olması neticesinde birçok sahte hesap ve profiller oluşturulmaktadır.Bu sahte hesap ve profillerden birçok suç teşkil eden davranışta bulunulmakta, sahte resimler kişilerin özel hayatını ihlal eden resim ve videolar ve bilgiler paylaşılmaktadır Hakkınızda açılmış sahte bir Facebook hesabı […]

DEVAMINI_OKU

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği                   YARGITAY   (      ) CEZA   DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE SAKARYA ÇOCUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                         DOSYA NO                        TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN  SANIKLAR:                                                MÜDAFİ                          :                                               T.KONUSU                  : Yerel mahkeme  ……..Çocuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan ………….sayılı …….. tarihli kararın   MAHKUMİYET yönünden temyiz incelemesi sonucu BOZULMASI talebimizden ibarettir. […]

DEVAMINI_OKU

Adli Kontrol Kararı Nasıl Kaldırılır?

Adli Kontrol Kararını Kaldırma AÇIKLAMALAR   *** Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir. (5271 S. K. m. 109) Bu süreçte iyi bir ceza avukatı ile yola çıkmanız önerilir.   *** Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adli kontrole ilişkin […]

DEVAMINI_OKU

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi     ADANA İNFAZ HÂKİMLİĞİNE ADANA DOSYA NO.   :   İlamat No.      : 2013/………   Karar No.       : Kayseri ……… Mhk. ………… E ………… K.       DENETİMLİ SERBESTLİK TALEP EDEN HÜKÜMLÜ                            : ………………….., TCKN: ……………… – … Açık Ceza İnfaz Kurumu – İkamet adresi VEKİLİ                                    : Av. …………………. […]

DEVAMINI_OKU
Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345
İletişim
error: Silence is golden