Ceza Hukuku Kategorisi

Sporda Şiddeti Teşvik Suçu Savunma Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE İTİRAZ EDEN: İDARİ YAPTIRIM NO TALEP KONUSU: 6222 sayılı Kanuna aykırı kabahatli eylem neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kesilen idari para cezasına itiraz ve düzeltilmesine karar verilmesi AÇIKLAMALAR 1-Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sosyal medya uygulaması Twitter üzerinde tespit edilen @______ kullanıcı adlı hesaptan yapılan paylaşım...

daha fazla bilgi edinin

Adli Sicil Kaydı İsteme Yazısı

T.C. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK NO :               ADLİ SİCİL BÖLGE ŞEFLİĞİNE, Yapılmakta olan bir hazırlık soruşturmasına esas olmak üzere; Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahsın Adli Sicil kaydının çıkartılarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza acele gönderilmesi rica olunur. CUMHURİYET SAVCISI KİMLİĞİ:

daha fazla bilgi edinin

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere ADANA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE DOSYA  NO: KARAR NO: İSTİNAFA BAŞVURAN SANIK: MÜDAFİİ: KONU: Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu ... tarihli …… esas,…….. karar sayılı kararın  istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak “davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi”, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değilse, “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel...

daha fazla bilgi edinin

Banka Kanalı ile Nitelikli Dolandırıcılık Savunma

ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE Esas No: ŞÜPHELİ MÜDAFİİ KONU: Beyanlara havi dilekçemiz. AÇIKLAMALAR: Adana Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/19 soruşturma dosyası üzerinden yürütülen soruşturma neticesinde müvekkil hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiası ile kamu davası açılmıştır. Aşağıda detaylıca açıklayacağımız üzere müvekkilin isnat edilen suçun faili olmayıp suçun mağdurudur. Şöyle ki; Dosyada mübrez deliller, mağdur ifadesi ve iddianame incelendiğinde somut olayın  ......

daha fazla bilgi edinin

Tevdi Mahalli Tayini Dilekçesi

ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE DOSYA NUMARASI : Yukarıda esas numarası yazılı dosyada etkin pişmanlık kapsamında müştekinin zararını karşılamak adına yapılan görüşmede müşteki tarafından müvekkilin hesabına gelen toplamda …. TL ödemeyi kabul etmediğinden müşteki zararı karşılanamamıştır. Yargıtay'ın yerleşik içtihatları da göz önünde bulundurulduğunda müşteki zararının giderilmesi için mahkemenizin tevdi mahali tayin etmesi gerekmektedir. Açıklanan sebeplerden ötürü müşteki zararı olan …...

daha fazla bilgi edinin

Yaralama ve Hakaret KYOK Kararına İtiraz

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE  sunulmak üzere ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SORUŞTURMA NO: KARAR NO: KARARA İTİRAZ EDEN: VEKİLİ: ŞÜPHELİ: KONUSU: Adana Cumhuriyet Başsavcılığının ... soruşturma sayılı dosyasında vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itirazlarımız ve kovuşturmaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi istemimiz. AÇIKLAMALAR Müvekkilin kollukta vermiş olduğu ifadesiyle şüpheli ... hakkında kasten yaralama ve hakaret suçundan şikâyette bulunulmuştur....

daha fazla bilgi edinin

Ruhsatsız Silah Bulundurma Savunma Dilekçesi

Ruhsatsız silah bulundurma nedeniyle ceza davasında savunma nasıl yapılır? Bu yazımızda ruhsatsız silah bulundurma nedeniyle açılan bir davada savunmanın nasıl yapılacağını ele aldık. ADANA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE DOSYA NO: SANIK: MÜDAFİİ: SUÇ:  Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma SUÇ TARİHİ: KONU: Savunmalarımızı içerir dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilim ... tarihinde aracı ile seyir halindeyken jandarma trafik ekipleri tarafından...

daha fazla bilgi edinin

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi

ADANA DENETIMLI SERBESTLIK MUDURLUGU`NE TALEPTE  BULUNAN ŞÜPHELİ: KONU: Adli kontrol uygulaması için adres degisikligi talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR Hakkımda ………  Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/…..   SORGU sayılı dosya üzerinden 21.08.2016 tarihinde ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karar verilmişti. Adana'da ki adresimden geçici olarak ... adresine misafir olarak gelmiştim. Misafirliğim bitti ve asil ikametim olan adrese döneceğim. Adli kontrol kararının uygulaması için daimi ikametim ...

daha fazla bilgi edinin

Takipsizlik Kararına Şüpheli İtiraz Edebilir Mi?

Takipsizlik kararına karşı şüphelinin itiraz etmesi kanunen mümkün değildir. Ancak anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapılabileceği kanaatindeyiz. Mahkeme yakın tarihte vermiş olduğu bir kararda; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca tedbir kararı verilen dosyada tedbir istenen eş hakkında kararda "şiddet uygulayan" şablonunun kullanılmasını hak ihlali sayarak manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

daha fazla bilgi edinin

Sanığın Sonradan Akıl Hastası Olması

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ NE DOSYA NO   : SANIK           : MÜDAFİİ      : Av. KONU            : Esas hakkında savunmalarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR: Söz konusu olayda müvekkilimin suçun  unsurlarını bilecek durumda değildir.  ATK  4.Adli Tıp İhtisas Kurulu 23.12.2020 tarihli müvekkilin ``yapılan muayeneleri sonucunda elde edilen bilgi ve...

daha fazla bilgi edinin

Ceza Davasında Akıl Hastalığı Savunması

TAHLİYE TALEPLİ ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ NE DOSYA ESAS NO: SANIK: MÜDAFİİ: SUÇ: Hırsızlık KONU: Adana ... Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden dosyada 09/12/2020 tarihli duruşma ve karar öncesi savunmamız AÇIKLAMALAR VE OLAYLARIN ÖZETİ: Müvekkilim hakkında; hırsızlık suçundan yapılan soruşturmada;  ... Sulh Ceza Hakimliğinin 10/11/2020 tarih ve 2020/820 sorgu no lu kararı ile kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suç için öngörülen cezanın üst sınırına göre şüphelinin kaçması ve delilleri...

daha fazla bilgi edinin

Fetö Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ . CEZA DAİRESİ'NE DURUŞMA TALEPLİDİR Esas No : Karar No: TEMYİZ YOLUNA BAŞVURAN SANIK          : MÜDAFİİ                                   : D. KONUSU        : ... Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı...

daha fazla bilgi edinin

Ceza Dosyası İçerisinde Bulunan CD’lerden Örnek Alma Talebi

ADANA ... AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : 2020/… E. SANIK          : VEKİLİ         : KONU          : Dosya içerisinde bulunan video görüntülerinin bir örneğinin tarafımıza verilmesi hakkında. AÇIKLAMALAR Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı dosyada yer alan olay anına ilişkin video görüntülerini içeren CD’nin bir örneğinin tarafımıza verilmesini...

daha fazla bilgi edinin

Avukatın Sekreterinin Müvekkilden Aldığı Parayı Zimmetine Geçirmesi

Avukatın Sekreterinin Müvekkilden Aldığı Parayı Zimmetine Geçirmesi: Sanığın, avukatlık bürosunda sekreter olarak çalıştığı, yanında çalıştığı avukatın müvekkili olan şikayetçinin, nafaka borcuna mahsuben icra dairesine yatırılmak üzere herhangi bir belge karşılığı olmaksızın 270TL'yi sanığa elden teslim ettiği, sanığın kendisine teslim edilen parayı icra dairesine götürüp yatırmadığı, yanında çalıştığı avukata da teslim etmediği ve uhdesinde tuttuğu şeklindeki eyleminin, 5237 sayılı TCK'nın...

daha fazla bilgi edinin

Kötü Muamele Suçu İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE Sunulmak Üzere ... ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ'NE DOSYA NO         İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN/KATILAN    : VEKİLİ                   : SANIK                   : D.KONUSU: ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ......sayılı...

daha fazla bilgi edinin

Ceza davanın düşmesi talebi dilekçesi

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: Yukarıda dosya numarasını belirttiğim iddianameye konu olan alkolmetre tutanağına, idari  para cezasına ve ehliyetime el konulmasına 24/09/2018 tarihinde itiraz ettim. ………. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/…….. D. İş dosyasının 06/11/2018 tarihinde verdiği kararıyla idari para cezam kaldırıldı ve ehliyetimin iadesine karar verildi. Verilen karar uyarınca hakkımda açılan ceza davasının düşürülmesini, beraatime karar verilmesini saygılarımla arz ve...

daha fazla bilgi edinin

Ceza dosyasına vekalet sunma dilekçesi

ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: SANIK: VEKİLİ: KONU: Mahkemenizde …/… E. Sayılı Dosya ile Sanık  A Hakkında Açılan Kamu Davasına Sanık Vekili Olarak Katılma İstemimizi içerir.                                                       AÇIKLAMALA : 1-) Müvekkilimiz mahkemenizde açılmış bulunan …/…. E. Sayılı dosyada görülmekte olan kamu davasında sanık konumundadır. Müvekkilimizin haklarının korunması amacıyla duruşmada bulunma mecburiyetimiz ortaya çıkmıştır. 2-) Açıklanan nedenlerle...

daha fazla bilgi edinin

Ceza davalarının birleştirilmesi talebi dilekçe örneği

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNAN SANIK : VEKİLİ: DAVACI: K.H KONU: Ceza Davalarının Birleştirilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR: 1. Mahkemenizde Esas numarası ile görülmekte olan "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçu ile şahsi, fiili ve suçun niteliği olarak sıkı bir ilişkisi bulunan Gaziantep 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan  Esas sayılı ve Pazarcık Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte...

daha fazla bilgi edinin

Hesap Hacklenmesi Nedeniyle Suç Duyurusu

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA  MÜŞTEKİ: SUÇ: Türk Ceza Kanunu 244. Madde SUÇ TARİHİ:  AÇIKLAMALAR 1- Benim ... kullanıcı ismi ile 2010 yılından beri kullandığım ve bana ait olan ... telefon numarası ile girip kullandığım hesabım çalınmıştır. 2- ... Tarihinde hesabım hacklenerek profil resmim, iletişim bilgilerim ve şifrem değiştirilmiştir. Profil resmi hesabımı ele geçiren şüpheli şahıs tarafından değiştirilince sayfamda ekli olan arkadaşlarım tarafından bana haber verilmesi üzerine...

daha fazla bilgi edinin

Sarma Sigara Suçunda Savunma Nasıl Yapılır?

ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: ŞÜPHELİ: MÜDAFİİ: KONU   : Esasa ilişkin beyanlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilim  hakkında  ... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ……. İddianame No'lu iddianame düzenlenmiş ve iddianamede kaçakçılıkla mücadele kanunu madde 3/18, 3/5, 3/10 maddeleri kapsamında  suçun oluştuğu iddia edilerek müvekkilimin cezalandırılması talep edilmiştir. Her ne kadar iddianamede suçların işlendiği iddia edilse de bu durum...

daha fazla bilgi edinin

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Duruşma Taleplidir Adana Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesine Gönderilmek Üzere … Asliye Ceza Mahkemesine Bam Dosya No: Suça Sürüklenen Çocuk: Konu: ... Sayılı Kovuşturmadan Ve Şikayetten Vazgeçme Talebimin İbrazıdır. Açıklamalar: Daireniz yukarıda esasını belirttiğim dosyası kapsamında Suça Sürüklenen Çocuk sıfatında bulunmaktayım her ne kadar tarafımca  … Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmuş ve şikayetçi olunmuşsa da yapmış olduğum şikayetimden vazgeçiyorum. Olayla alakalı maddi manevi...

daha fazla bilgi edinin

Asliye Ceza Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE İSTANBUL   . ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO   : 2018/..... Esas KARAR NO  : 2020/..... Karar SANIK           : S................. MÜDAFİİ      : AV. ................ KATILAN        : N............... VEKİLİ          : AV. ................ KONU : GÖREVSİZLİK...

daha fazla bilgi edinin

Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE Gönderilmek Üzere ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA DOSYA NO: İTİRAZ EDEN MAĞDURLAR: VEKİLİ: MÜŞTEKİ: ŞÜPHELİ: TEBLİĞ TARİHİ: KONU: Adana Cumhuriyet Başsavcılığının … Soruşturma dosyasında … tarihli şüpheli hakkında hakaret suçundan dolayı Ek Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığı kararına karşı itirazlarımızın sunulması ve gerekli incelemenin yapılarak şüpheli hakkında gerekli cezanın verilmesi amacıyla kovuşturma yapılmasına karar verilmesi talebimizi içerir...

daha fazla bilgi edinin

Koğuş değişikliği talebi dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA TALEPTE BULUNAN: TALEPTE BULUNAN MÜDAFİ: KONU: Koğuş Değişikliği Talebi AÇIKLAMALAR: Müvekkilim olan ... Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ... Koğuşunda tutuklu olarak halihazırda cezası infaz edilmektedir. Müvekkilimin yaklaşık olarak beş ay gibi kısa süre içerisinde 2 defa koğuş değişikliği yapılmıştır. Müvekkilimin cezasının infazı D-6 Koğuşunda başlamış olup, daha sonra D-4  Koğuşuna alınmasıyla birlikte, en nihayetinde son olarak D-5  Koğuşunda halihazırda cezası...

daha fazla bilgi edinin

Güveni kötüye kullanma suç duyurusu nasıl yapılır?

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA MÜŞTEKİ: ŞÜPHELİ: SUÇ: Nitelikli Dolandırıcılık,Güveni kötüye kullanma SUÇ TARİHİ: 01.10.2020  ve sonrası. AÇIKLAMALAR   : 1.  Şüpheli tarafım ile ……………. tarihinde saat ……………. de ………………… telefon numarası ile tarafıma ait ……………………….. tel nosundan  iletişime geçmiş  ve kendisini müşteri temsilcisi olarak tanıtmış,ve sigortadan para iadesi vardır diye beyanda bulunarak tarafıma ait olan kimlik bilgilerimi almıştır.Bunun neticesinde şüpheli taraf...

daha fazla bilgi edinin

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nasıl Oluşur?

Bu yazımızda özel hayatın ne anlama geldiğini, özel hayatın gizliliğinin sınırlarını, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nasıl meydana gelebileceğini anlattık. Av. Saim İncekaş tarafından kaleme alınan bu yazıda Yargıtay'ın özel hayatın tanımı ve ihlali görüşü incelendi. Yargıtay Kararı: Özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken,...

daha fazla bilgi edinin

Karşı Komşunun Dairesini Kamerayla İzleyen Kişi Suçlu Sayılır Mı?

Karşı komşusunun dairesini görecek şekilde kamera yerleştiren ve bu davranışı ortaya çıktığında "güvenlik amacıyla apartman koridor ve girişini izlediğini" öne süren kişi suçlu sayılır mı? Sorunun cevabı yazımızın devamında Av. Saim İncekaş tarafından incelenen Yargıtay kararıyla açıklandı. Yargıtay Kararı: Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp...

daha fazla bilgi edinin

Kamerayla Sokaktan Geçen İnsanları Videoya Almak Suç Mudur?

Kişinin sokağı görecek şekilde bir kamera sistemi kurması ve özellikle kadınları videoya alması suç teşkil eder mi? Gelin bu yazımızda ceza avukatlarından Saim İncekaş tarafından incelenen Yargıtay kararını okuyalım. Yargıtay Kararı: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dosya kapsamına göre, sanık Yusuf'un, evinin yakınındaki kömürlüğe gizlenerek,...

daha fazla bilgi edinin

Eşine Ait Olmadığı Anlaşılan Müstehcen Görüntülerin Dosyaya Sunulması Hakaret Suçunu Oluşturur

Boşanma davasında eşine ait olduğunu iddia ettiği ancak görüntülerde yüzü belli olmayan bir kadının bulunduğu olayda, kadının iddia edilen eş olmadığı anlaşılsa dahi böyle küçük düşürücü, incitici bir davranış hakaret suçunu oluşturur. Yargıtay Kararı: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma...

daha fazla bilgi edinin

İzinsiz Şekilde Başkasının E-posta Hesabına Girmek Suç Oluşturur Mu?

Şifresini bilseniz dahi bir başkasının e-postasına izin almadan girmek suç mudur? Evet, bu davranış bilişim sistemine girme suçunu oluşturur. Bilişim hukuku uzman avukatlarından Saim İncekaş tarafından bu yazıda şifresini bildiğiniz bir sosyal hesaba izin almadan girmenin suç oluşturup oluşturmayacağı anlatıldı. Yargıtay Kararı: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine dair hüküm, katılan ve katılan vekili tarafından, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme...

daha fazla bilgi edinin

Yasadışı Bahis Nasıl Şikayet Edilir?

Yasadışı bahis nasıl şikayet edilir, şikayet dilekçesi nasıl hazırlanır? Yasadışı Bahis Şikayet Dilekçesi ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN (MÜŞTEKİ)    : VEKİLİ                                 : ŞÜPHELİ                 ...

daha fazla bilgi edinin

Taksirle yaralama savunma dilekçesi

Taksirle yaralanma suçunda savunma nasıl yapılır? Ceza avukatlarından Saim İncekaş tarafından bu yazımızda savunma dilekçesi anlatıldı. Taksirle Yaralama Savunma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO                : Soruşturma No         : İddianame No            : Mahkeme E. No         : SANIK                        : MÜDAFİ                   : Konu              : Esas Hakkında Savunmalarımızın...

daha fazla bilgi edinin

Trafik Kazası Taksirle Yaralama Tahliye talebi

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE SORUŞTURMA NO                :  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı   TAHLİYE TALEP EDEN  (ŞÜPHELİ)    :    MÜDAFİİ                                :        TUTUKLAMA TARİHİ          :  ...

daha fazla bilgi edinin

Yurtdışında Sanığın İfadesinin Alınması Mümkün Mü?

Türkiye'de hakkında açılmış bir ceza davası bulunan sanığın yurtdışında ifadesinin alınması mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için mahkeme adalet bakanlığından talepte bulunuyor. Bakanlık evrakların tercümesini yapıp bulunduğu ülkenin adli makamlarına gönderiyor. O ülkede ifadesi alınıp geliyor ve tercüme ediliyor. Yurtdışında Sanığın İfadesinin Alınması Ne Kadar Sürer? Bu adli yazışma süreçleri oldukça uzun sürmektedir. Ortalama yazının tercümesinin gidip gelmesi 6 ayı bulur. Bazı ülkeler gerek...

daha fazla bilgi edinin

Yurtdışındaki Sanığın Yakalaması Nasıl Kaldırılır?

Böyle bir durumda hakimle konuşup yakalamayı kaldırmasını söylemelisiniz. Karşılığında sanığı duruşmada hazır edeceksiniz. Bir başka çözüm olarak  yakalaması olan müvekkilinizin yurt dışında olduğunu ve bu nedenle yurt dışı talimat ile yabancı ülkeden ifadesinin alınmasını isteyebilirsiniz. Talep dilekçenizde de açık adresi belirtmelisiniz. Bu durumda mahkeme talimat yazarak yabancı ülke yetkili biriminden sanığın ifadesinin alınmasını istinabe yoluyla talep eder. Eğer ifade vermesi için...

daha fazla bilgi edinin

Eski Sevgilisi Adına Sahte Hesap Açan Kişi Ne Ceza Alır?

İnternetin etrafımızı sarmasıyla sıkça rastladığımız bir suç türü de kişinin eski karısı veya eski sevgilisi adına sahte facebook hesabı açarak müstehcen resimler paylaşmasıdır. Böyle bir eylemde bulunan kişi nasıl bir ceza alır? Bu yazımızda ceza avukatlarından Saim İncekaş tarafından paylaşıldı. Yargıtay Kararı: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp...

daha fazla bilgi edinin

Eş Adına Sahte Hesap Açmak Suç Mu?

Eş adına sahte hesap açmak ve resimlerini yayımlamak suç mudur? Bu sorunun cevabı çok düşündürücü olmasa gerek... Tabii ki bu eylem bir suçtur, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşur. Yargıtay Kararı: DAVA : Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 5237 sayılı TCK'nın 73. maddesinin 4. fıkrasında, kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişinin...

daha fazla bilgi edinin

Unutulma Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat

Bu yazımızda unutulma hakkı ve kişisel hakların ihlali nedeniyle manevi tazminat istenip istenemeyeceğini inceledik. Yazıda paylaştığımız Yargıtay kararı unutulma hakkının ihlali nedeniyle manevi tazminatın istenebileceği yönündedir. Şimdi kararı okumaya geçelim. Yargıtay Kararı Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.04.2011 gün ve 2010/399 E. 2011/172 K. sayılı kararın...

daha fazla bilgi edinin

Uyuşturucu Kullanma Suçunda Savunma Nasıl Yapılır?

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Sunulmak Üzere ADANA ... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA NO: İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN; VEKİLİ                      : SUÇ VE SUÇ TARİHİ :  Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, TALEBİN KONUSU      : ... Mahkemesi’nin ... Sayılı Kararın İstinaf  İstemi. KARARIN TEBLİĞ TARİHİ : AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimiz hakkında,...

daha fazla bilgi edinin

Hakaret ve Tehdit Savunma Dilekçesi

ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE Dosya No: HAGB KARARINDA İTİRAZDA BAŞVURAN SANIK: MÜŞTEKİ: KONU: ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... tarih ve ... Sayılı hukuka aykırı kararının taleplerimiz doğrultusunda HAGB kararının kaldırılarak yeniden yargılama yapılması talebimizi havidir. AÇIKLAMALAR: A ) Hakaret Suçunu İka Ettiğim İddiasına İlişkin Beyanlarım Müşteki ... bila tarihli suç duyurusu neticesinde ... Başsavcılığı ... Sayılı soruşturma dosyası üzerinden iddianame hazırlanmış ve işbu iddianame...

daha fazla bilgi edinin

Bilişim Suçları Savunma Dilekçesi

ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLĞİNE DOSYA NO: SANIK: VEKİL: Avukat Saim İncekaş - Bilişim ve Ceza Hukuku MÜŞTEKİ: VEKİL: KONU: BEYANLARIMIZA HAVİ DİLEKÇEMİZDİR AÇIKLAMALAR: Müşteki ... tarihli dilekçesiyle; 2 yıl kadar önce tanımadığı kişi veya kişilerce mail adresinin hacklendiğini, gizli sorusunun cevabıyla email adresinin şifresini geri aldığını, 1 ay öncesinde e-mail ve facebook adreslerinin hacklendiğini, bazı arkadaşlarıyla kendi ağzından konuşulduğunu, bu olayı şaka zannettiği...

daha fazla bilgi edinin

Mühür Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ                        : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES                                 : VEKİLİ                                 : Adana Ceza Avukatı Saim İNCEKAŞ ADRES...

daha fazla bilgi edinin

Sahte Para Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ                         : VEKİLİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ - Adana - Ziya Algan İş Merkezi No:9 ADRES                                  :...

daha fazla bilgi edinin

Sokağa Çıkma Yasağına İtiraz Dilekçesi

ADANA (   ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN: VEKİLİ: Av. Saim İncekaş - Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık KARŞI TARAF: Adana Seyhan Kaymakamlığı Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü KONU: Ataşehir Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği'nin 29/05/2020 Tarih, 1.000,00-TL tutarındaki İdari Para Cezasının İptali talebidir. TEBLİĞ TARİHİ  : AÇIKLAMALAR  : 1) Bilindiği üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.27 uyarınca, İdari Para...

daha fazla bilgi edinin

Trafik Kazası Savunma Dilekçesi

Trafik kazaları maalesef hayatımızın içerisinde yer alan bir gerçektir. Kimi zaman dikkatsizlik sonucu kimi zaman ise ihmalen trafik kazaları gerçekleşir. Ancak dikkatsizlikten de olsa trafik kazası sonucu ortaya çıkan yaralanma veya ölümün sorumlusu kusurlu olan araç sürücüsüdür. Bu yazımızda Adana Ceza Avukatlarından Saim İncekaş tarafından trafik kazası neticesinde açılan ceza davasında sanık yönünden savunmanın nasıl yapılacağı, trafik kazası savunma dilekçesinin nasıl hazırlanacağı...

daha fazla bilgi edinin

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması şikayet dilekçesi

Velayete tabi çocuğun velayet sahibi olmayan eş tarafından alıkoyulması veya kaçırılması suç teşkil eder. Böyle bir durumda nasıl suç duyurusunda bulunacağınız bu yazımızda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından anlatıldı. Çocuğun Kaçırılması Şikayet Dilekçesi ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MÜŞTEKİ                  : VEKİLİ                       : ŞÜPHELİ                   :...

daha fazla bilgi edinin

Tutuklama Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi

ADANA … SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE; Sorgu Dosya No: …/… TUTUKLAMA İSTEMİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ EDEN ŞİKAYETÇİ: VEKİLİ: DAVA KONUSU: Tutuklama isteminin reddi kararına itirazımızdan ibarettir. TUTUKLAMA İSTEMİNİN REDDİ TARİHİ: AÇIKLAMALAR: 1-) Şüpheli, …/…/….. tarihinde, mahkemenizin yukarıda numarası belirtilen sorgu dosyası üzerinden verilen “tutuklama isteminin reddi kararı” gereği serbest bırakılmıştır. 2-) Müvekkilimin ifadeleri ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, şüphelinin...

daha fazla bilgi edinin

Meşru müdafaa savunma dilekçesi

Bu yazımızda ceza avukatlığı alanında uzman Av. Saim İNCEKAŞ tarafından meşru müdafaa savunmasının ne şekilde yapılması gerektiği ve bu konudaki dilekçe örneği paylaşılmıştır. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA DOSYA NO:    D.GÜNÜ: KONU: Davanın esası hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarımızın ve nihai  savunmamızın sunulmasıdır.   İZAHI                     :  Sayın mahkemece aşağıda arz ve izah edilen nedenlerle müvekkil  SSÇ …………  ın  beraatına karar verilmesini talep ediyoruz. Olası...

daha fazla bilgi edinin

Km’si Düşürülmüş Araç Savcılığa Şikayet Dilekçesi

KM'si düşürülmüş bir aracın satılması suç oluşturur. Böyle bir durumda savcılığa şikayet dilekçesinin nasıl hazırlanması gerektiği Adana Barosu avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazımızda paylaşılmıştır. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ                             : VEKİLİ                                    :  ŞÜPHELİ                              : SUÇ                                        : Dolandırıcılık  SUÇ TARİHİ                        : SUÇ YERİ                ...

daha fazla bilgi edinin

Uyaptan vekil kaydının silinmesi dilekçesi

Uyaptan vekil kaydının silinmesi için yazılması gereken dilekçe örneğini bu yazımızda ele aldık. ADANA ... AĞIR CEZA MAHKEMESİNE Dosya No: KONU: Vekillik kaydının UYAP portalından silinmesi talebi TALEP : Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosya kapsamında  Sayın mahkemenizde görülen yargılamada müvekkil ... müdafi olarak tarafımca tevkil suretiyle meslektaş ……………………. yetkilendirilmiştir. Halihazırda müvekkil müdafii olarak UYAP ta kaydı bulunmaktadır. Sayın vekilin şu ana kadarki davaya...

daha fazla bilgi edinin

Oltalama Yöntemi ile Dolandırıcılık Şikayeti

ADANA ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ: ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : ŞÜPHELİLER              1) ... ve Diğerleri faili bilinmiyor, 2) ... yetkilileri SUÇ                                : T.C.K ilgili maddeler. SUÇ TARİHİ                 : ... KONU                           :Müvekkilin D A.Ş’deki mobil bankacılık hesabına internet üzerinden izinsiz bir şekilde girilerek 2.420,00-TL nin daha önce ... adlı başka bir kişinin hesabına aktarılmıştır. 3.000,00.-TL’si de bankamatik üzerinden çekilmeye...

daha fazla bilgi edinin

Corona Virüsu Sebebiyle Tahliye Talebi

Corona Virüsu Sebebiyle Tahliye Talebi nasıl yapılmalıdır? Virüs sebebiyle cezaevinde olan hükümlü tahliye edilebilir mi? Hükümlünün virüs sebebiyle tahliyesi için nasıl bir talepte bulunulmalı, nasıl bir dilekçe hazırlanmalıdır? Tüm bu konular yazımızda Adana ceza avukatı Saim İNCEKAŞ tarafından ele alındı.  YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ ESAS SAYILI DOSYASINA Gönderilmek Üzere ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE İVEDİ KARAR VERİLMESİ TALEPLİDİR....

daha fazla bilgi edinin

Hakimi Şikayet Dilekçesi

Hukuka aykırı davranışta bulunan hakim nasıl şikayet edilir? Şikayet dilekçesi nasıl hazırlanır? Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından hakimin şikayet süreci ve şikayet dilekçesi bu yazıda paylaşılmıştır. HAKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO:   ŞİKAYETÇİ: VEKİLİ: ŞİKAYET OLUNAN: ŞİKAYET KONUSU: Miktar itibari ile üst mahkemeye itiraz edemediğimiz dosyada Bilirkişi raporuna beyan süremiz beklenmeden karar vererek savunma hakkımızı ihlal eden ... Hakimi ......

daha fazla bilgi edinin

El Konulan Aracın Yediemin Olarak İadesi Talebi

Ceza soruşturma ve davası süreçlerinde sıklıkla el koyma uygulamasıyla karşılaşılır. Bu yazımızda el koyulan aracın kişi tarafından yediemin olarak iadesinin nasıl talep edilebileceğini Av. Saim İNCEKAŞ katkılarıyla ele aldık. ADANA ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA DOSYA NO                     : 2020/….. SRŞ. ARACIN TESLİMİNİ TALEP EDEN ŞÜPHELİ                          : KONU                             : Eşimin ruhsat sahibi olduğu 34 ….. plaka sayılı aracın tarafımıza yediemin olarak teslimine...

daha fazla bilgi edinin

Görevi yaptırmamak için direnme savunma dilekçesi

Adana'da ceza avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan bu yazıda devlet memuruna görevini yaptırmamak ve direnmek suçuna dair ne şekilde savunmalar yapılabileceği anlatılmıştır. ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO                                       : SAVUNMASINI BEYAN EDEN SANIK                                   :   VEKİLİ                                             : DAVACI                                           :K.H. SUÇLAMA...

daha fazla bilgi edinin

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Savunma Nasıl Yapılır?

Karşılıksız su veya elektrik kullanmak yani kaçak olarak kullanmak Türk Ceza Kanununca suç sayılmaktadır. Bu suçla yargılanan sanık ne şekilde savunma yapabilir? Karşılıksız yararlanma suçunda savunma dilekçesi, esasa beyan dilekçesi nasıl hazırlanır? Adana Ceza Avukatı Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazımızda tüm bu konular ele alındı. ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO :  ŞÜPHELİ : VEKİLİ :  ŞİKAYETÇİ: VEKİLİ: SUÇ: Hırsızlık KONU: Esas Hakkındaki beyanlarımız ve son...

daha fazla bilgi edinin

Ceza Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz

Ceza mahkemelerinde yer alan bilirkişi raporlarına itiraz etmek mümkündür. İtiraz etmek istemeniz durumunda "bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi hazırlamanız gerekir. Bu yazımızda Adana Ceza Avukatı Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan ceza mahkemesinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesini ele aldık. Ceza Mahkemesinde Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANDA BULUNAN KATILAN: VEKİLİ                                 :...

daha fazla bilgi edinin

Maaş haczine cevap vermeyen işvereni şikayet

İcra takibi esnasında borçlunun çalıştığı iş yeri tespit edilmiş olabilir. Bu durumda alacaklı vekili borçlunun işverenine maaş haczi uygulaması için icra müdürü aracılığıyla müzekkere gönderecektir. İş sahibinin bu müzekkereye cevap vermemesi durumunda cezai sorumluluğu doğacaktır. Böyle bir durumda alacaklı vekili işvereni savcılığa şikayet edecektir. Avukat Saim İNCEKAŞ maaş haczine cevap vermeyen işverenin ne şekilde şikayet edilmesi gerektiğini aşağıda ele almıştır.    CUMHURİYET...

daha fazla bilgi edinin

Cinsel İstismar Suçunda Mağdur Yönünden İstinaf-İtiraz

Cinsel istismar suçu ne yazık ki ülkemizde sıkça rastlanan bir suç türüdür. Cinsel istismar mağduru şikayeti neticesinde açılan kamu davasından istediği yönde bir sonuç elde edemez ise bu durumda yerel mahkeme kararına itiraz edecek bir diğer adıyla istinaf talebinde bulunacaktır. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan cinsel istismar suçunda mağdur yönünden istinaf dilekçesini bu yazımızda sizlere sunduk. Cinsel İstismar İstinaf-İtiraz Dilekçesi ADANA ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA...

daha fazla bilgi edinin

Savcılığa Adres Değişikliği Dilekçesi

ADANA C. BAŞSAVCILIĞI’NA   DOSYA NO           : 2020/. Soruşturma BEYAN EDEN  (ŞÜPHELİ)           :  MÜDAFİİ              : …   KONU                   : Şüpheli-müvekkilin değişen adresinin bildirilmesidir.     AÇIKLAMALAR     : I) Başsavcılığı’nızın yukarıda nosu belirtilen soruşturma dosyası kapsamında “…..” suçundan tutuklamaya sevk edilen şüpheli-müvekkil, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin … tarih ve 2020/.. Sorgu sayılı kararı ile; “a) CMK.’nun 109/3-a. Maddesi uyarınca yurt...

daha fazla bilgi edinin

BAM Sonrası Temyiz Süre Tutum Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere; ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. CEZA DAİRESİ’NE   DOSYA NO           :  TEMYİZ EDEN (SANIK)               :   MÜDAFİİ              :   KONU                   : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin … tarih ve …. E. sayılı müvekkil-sanık hakkındaki usul ve yasaya aykırı mahkumiyet kararına karşı temyiz yasa yoluna başvurduğumuza dair süre tutum dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR     : I) Adana C. Başsavcılığı’nın … tarih ve...

daha fazla bilgi edinin

El Konulan Cep Telefonunun İadesi Talebi

Savcılık tarafından el koyulan cep telefonunun iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır? Dijital materyallar nasıl iade alınır? El konulan telefonun iadesi 2020 yılı için ne şekilde talep edebilir? Bu yazımızda el konulan cep telefonunun iadesi talebini ve dilekçesini ele aldık. El Konulan Cep Telefonunun İadesi Dilekçesi ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SORUŞTURMA NO            : İSTEMDE BULUNAN ŞÜPHELİ: KONU: El konulan telefonun iadesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR    : 1-) Yukarıda adı geçen...

daha fazla bilgi edinin

Ceza Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi

Ceza davasında "esasa ilişkin beyanda" bulunmak için işlenen suç ve haklı sebeplerin anlatıldığı bir dilekçe hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır. Bu yazımızda ceza davasında esasa ilişkin beyan dilekçesi ele alınmıştır. Ceza Hukuku alanında Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılmıştır. ADANA ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA                                   :  SANIK                                    :  KONU                                    : Esasa ilişkin beyanlarım hakkında...

daha fazla bilgi edinin

Adli Kontrol İmza İhlali Mazeret Dilekçesi

Adli Kontrol İmza İhlali Mazeret Dilekçesi Nasıl Yazılır? ADANA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE KONU  : Mazerete ilişkindir. ….Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2019/85E. sayılı dosyada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan yargılanan sanık müvekkil …. adli kontrol şartı ile tahliye edilmiş. Haftada bir kez saat 08:00 – 20:00 saatleri arasında her pazartesi olmak üzere imza yükümlülüğünü yerine getirmekte iken X tarihinde aracının arıza yapması sebebi ile imza saatini...

daha fazla bilgi edinin

Adli Kontrol Muvafakatname Örneği

Adli Kontrol Muvafakatname Örneği MUVAFAKATNAME X tarihinde … Ağır Ceza Mahkemesi’nin X ara kararıyla hakkımda verilen Adli Kontrol kararına müdafiim Av. … tarafından itiraz edilmesini istemiyorum, kararı kabul ediyorum. Bütün riskler tarafıma anlatıldı ve verilen karara itiraz edilmesini istemiyorum, muvafakatım vardır. tarih İmza

daha fazla bilgi edinin
error: