Ceza Hukuku

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Eylül, 2021

 • 14 Eylül

  Ceza Davasında Sanığın İstinafa Cevap Dilekçesi

  ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Gönderilmek Üzere ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP VEREN SANIK: VEKİLİ: KONU: Katılan tarafın 12 tarihli istinaf başvuru dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır. DİLEKÇENİN TEBLİĞ TARİHİ: AÇIKLAMALAR: Adana Ağır Ceza Mahkemesinin 12 tarih 15 Sayılı kararında müvekkilim 2 yıl hapis …

 • 14 Eylül

  Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Suçu Savunma Dilekçesi

  blank

  ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: SANIK: KONU: İddianameye karşı savunmalarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemenize sunulan iddianame ve ekleri tarafıma 2021 tarihinde tebliğ olmuş olup süresi içerisinde savunmalarımı sunuyorum. İddia makamınca hazırlanan iddianamede “TRT duyurusuna rağmen askere sevk işlemlerini yaptırmamasından dolayı 1111 Sayılı Yasanın 89 maddesi …

 • 14 Eylül

  Uyuşturucu Suçu Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE Gönderilmek Üzere ADANA 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SORGU NO: İTİRAZ EDEN (Şüpheli): MÜDAFİİ: KONUSU: Şüpheli hakkında Adana 1. Sulh Ceza Hakimliğince 21 tarihinde verilen tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak, şüphelinin serbest bırakılmasına karar verilmesi istemidir. İTİRAZ NEDENLERİMİZ: Eksik inceleme sonucu müvekkilim hakkında iftiradan ibaret olan Mehmet’in …

 • 14 Eylül

  Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Katılanın Beyanı

  blank

  ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: BEYANDA BULUNAN KATILAN: KATILAN VEKİLİ: KONU: 12 Tarihli 1 no’lu celsenin 2 no’lu ara kararı gereği sanık savunmasına ilişkin beyanlarımızın arzından ibarettir. AÇIKLAMALAR: Sayın Mahkemenizde görülmekte olan huzurdaki davaya ilişkin olarak 13 tarihli celsede, beyanlarımızı sunmak üzere tarafımıza bir sonraki celseye kadar süre verilmiş …

 • 11 Eylül

  Hükmen Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO : SANIK : MÜDAFİİ : SUÇ : Yağma KONU : Hükmen Tutukluluk kararına itirazımızın sunumundan ibarettir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda dosya numarası yazılı dosyanın 12 tarihli celsesinde müdafiisi bulunduğum sanık hakkında hapis cezası kararı verilmiştir. İş bu karar tarafımızdan temyiz edilecektir. Müvekkilim suçsuzdur. Dosyada …

Ağustos, 2021

 • 29 Ağustos

  Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE Dosya No: İTİRAZ EDEN: SANIK : MÜDAFİİ : KONUSU : Mahkemenizin vermiş olduğu yakalama kararın devamına ilişkin itirazlarımızdır. İZAHI : Mahkemenizin tarih ve K. Sayılı ilamında karşı yetkisizlik kararı verilmiş olup, her ne kadar yetki yönünden mahkemenizin kararına bir itirazımız olmasa da yakalama kararının devamına …

 • 29 Ağustos

  Karşılıksız Yararlanma ve Mühür Bozma KYOK’a İtiraz Dilekçesi

  blank

  NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SUNULMAK ÜZERE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SORUŞTURMA NO : KARAR NO : İTİRAZ EDEN : VEKİLİ : ŞÜPHELİLER : SUÇ : Karşılıksız yararlanma, mühür bozma AÇIKLAMALAR : Savcılığın şüpheliler hakkında vermiş olduğu karar usul ve yasaya aykırıdır. Her ne kadar şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmişse de bu husus …

 • 20 Ağustos

  Ceza Davasında Sanığın Adres Bildirimi ve İstinabe Talebi

  blank

  ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE Dosya No : Sanık : Müdafi : Konu : Adres Bildirim Dilekçemizden ibarettir. Açıklamalar : Yukarıda esas numarası belirtilen sayın mahkemeniz dosyasında müvekkil Ahmet’in savunmasının alınabilmesi için Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılmıştır ancak müvekkil aşağıda belirttiğimiz adreste KOCAELİ ilinde ikamet ediyor olması sebebiyle söz konusu …

 • 17 Ağustos

  Köpek Saldırısı Şikayet Dilekçesi

  blank

  ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ : VEKİLİ : ŞÜPHELİLER : SUÇ : Kasten Yaralama (TCK 86) SUÇ TARİHİ : Haziran 2021 AÇIKLAMALAR: Müşteki, 2021 günü saat 18:00-19:00 sıralarında aşağıda bilgileri yazılı tanıklar ile evlerinin yakınında yürüyüş yapmakta iken şüphelilerin sahibi oldukları Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştır. Köpeğin üzerlerine koşması nedeniyle herkes …

 • 17 Ağustos

  MASAK Bloke Kaldırma Dilekçesi

  blank

  ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ : VEKİLLERİ : MUHATAP : KONU : Müvekkilin Hesabında Mevcut Blokenin Kaldırılması Hk. AÇIKLAMALAR : Sayın muhatap; müvekkil numaralı hesabı bulunmaktadır. Ancak yaklaşık 5 aylık bir süredir müvekkil, bankanız nezdinde bulunan hesabına hiçbir suretle erişememektedir. Bankanıza değişik tarihlerde yapmış olduğu başvurulara bankanız tarafından verilen cevaplarda 5549 …

 • 17 Ağustos

  Basit Yaralama Hagb İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA (Sunulmak Üzere) ADANA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA : KATILAN-SANIK : SANIK : VEKİLİ : KATILAN SANIK : KONU : Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin. Sayılı 2021 tarihli kararının itirazlarımız neticesinde yapılan incelemelerle tespit edilecek usul ve yasaya aykırılıklar nedeniyle kaldırılarak müvekkillerin …

 • 16 Ağustos

  Basit Yargılama Müşteki Dilekçe Örneği

  blank

  ADANA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : MÜŞTEKİ : VEKİLİ : SANIK : KONU : Basit Yargılama Usulüne karşı itiraz ve beyanlarımızın sunulması hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizce müvekkilime gönderilen CMK md 251 gereği ihtarnameye süresi içinde itiraz ve beyanlarımızı sunarız. 1. Öncelikle sanığa karşı şikayetimiz devam etmektedir ve davaya …

 • 15 Ağustos

  Cinayet Suçu Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ADANA 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SORGU NO : SORUŞTURMA NO : TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ : MÜDAFİİ : DİLEKÇE KONUSU : Şüpheli hakkında Adana 1. Sulh ceza mahkemesi tarafından verilmiş olan tutukluluk halinin devamına kararının itirazen kaldırılarak şüphelinin tahliyesine ya da hakkında “adli …

 • 15 Ağustos

  Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Şikayet Dilekçesi

  blank

  ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Şikayetçi : Şüpheli : SUÇ : TCK 216/1 ve TCK 216/3 (Dini değerlere hakaret ve aşağılama, insanları kin ve düşmanlığa tahrik Konu : Şüpheli yayımladığı yazısı ile halkın bir kısmı tarafından benimsenen dini değerlere hakaret, aşağılama ve insanları kin ve düşmanlığa tahrik niteliğindeki ifadeler nedeniyle ilgili kanun …

 • 10 Ağustos

  Güveni Kötüye Kullanma Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA SULH CEZA HAKİMLİĞİNE Gönderilmek üzere ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SORUŞTURMA NO: SAVCILIK KARARINA İTİRAZ EDEN : VEKİLİ : ŞİKAYET EDİLENLER : VEKİLİ : SUÇ : DOLANDIRICILIK SUÇ TARİHİ VE YERİ : AÇIKLAMALAR : Müvekkilimi hakkında dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmaktan dolayı şikayet edilenler ile ilgili 14 karar ile KOVUŞTURMAYA YER …

Temmuz, 2021

 • 26 Temmuz

  Etil Alkol Kaçakçılığı Savunma Dilekçesi

  blank

  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na Dosya Numarası : Şüpheli : Müdafii : Konu : Dosya kapsamında yazılı savunmalarımızın sunulması, müvekkil hakkında takipsizlik kararı verilmesi ve el koyulan eşyaların iadesi talebimizi içerir dilekçedir. Açıklamalar : 1. Müvekkilim, Adana adresinde faaliyet yürüten şirkette 2014 yılından beri sigortalı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle müvekkilimin sigortalı çalışan …

 • 26 Temmuz

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık Temyiz Dilekçesi

  blank

  YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4.CEZA DAİRESİNE Sunulmak Üzere ADANA CEZA ÖN BÜROYA TEMYİZ EDEN: TEMYİZ OLUNAN KARAR : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesi 2.Heyeti 14 Tarihli 11 E. ve 14 K. Sayılı İlamı TEMYİZ TARİHİ: AÇIKLAMALAR: İLK DERECE MAHKEMESİNİN HÜKÜM ÖZETİ: Adana 1. …

 • 19 Temmuz

  İzinsiz Alınan Ses Kaydı Şikayet Dilekçesi

  blank

  ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Müşteki : Şüpheli : Suç : Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması Suç Tarihi : Talep Konusu : Rızam dışı aleni olmayan konuşmaları kayda alan şüphelinin cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi hk. AÇIKLAMALAR Şüpheli A.A. 15.15.2015 tarihinde resmi olarak evlenerek Adana’da yaşamaya başladık. …

 • 15 Temmuz

  Cinsel İstismar Mağdur Yönünden Temyiz Dilekçesi

  blank

  YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Duruşma İstemlidir. DOSYA NO : TEMYİZE BAŞVURAN MÜŞTEKİ : VEKİLİ : KONU : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesinin 2020/13 Esas ve 2021/81 Karar sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle BOZULMASI istemiyle …

 • 15 Temmuz

  CMK 113 Güvencenin İadesi Talebi Dilekçesi

  blank

  ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NUMARASI : TALEPTE BULUNAN : KONU : Soruşturma aşamasında CMK.113 gereği yatırmış olduğum güvencenin tarafıma iadesini içerir dilekçedir. AÇIKLAMALAR : Olay günü sevk ve idaremde bulunan (B)1-DD-48 plaka sayılı araç ile Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyir halinde iken Ertuğrul Köyü mevkiine geldiğim sırada karşıdan karşıya geçmekte …

 • 9 Temmuz

  Suç eşyasının satın alınması savunma

  blank

  Adana Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne Dosya No : Sanık : Vekili : Konu : 15.01.2021 düzenleme tarihli iddianame ile mahkemenizde açılan dava hakkında savunmalarımızın sunulmasıdır. Açıklamalar: Dava konusu olaya ilişkin olarak her ne kadar suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlaması ile müvekkil sanık hakkında da iddianame düzenlenmiş …

 • 9 Temmuz

  Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma şikayet dilekçesi

  blank

  ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MÜŞTEKİ : VEKİLİ : ŞÜPHELİ : KONU : Şüphelinin cezalandırılması talebimdir. SUÇ : Cebir, Tehdit ve hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK 109/1, 109/2, 109/3-a, 109/3-b), Kasten Yaralama (TCK 86/1), Nitelikli Yağma (TCK 149/1-a, 149/1-c) AÇIKLAMALAR : Müşteki, “ ” adıyla kullandığı INSTAGRAM isimli sosyal medya …

 • 9 Temmuz

  Polis görevi kötüye kullanma şikayet dilekçesi

  blank

  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MÜŞTEKİ : VEKİLİ : ŞÜPHELİ : İfade alma esnasında ………….. Polis Merkezi’nde bulunan kolluk görevlileri KONU : Şüphelilerin cezalandırılması talebimdir. SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma (257/1) AÇIKLAMALAR : Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “ifade alma ve sorguda yasak usuller” başlıklı 148. maddesi uyarınca 2020/81313 soruşturma, ………../………. esas, ………./……. iddianame numaralı …

 • 7 Temmuz

  TCK 53 Tedbirlerinin Kaldırılması Talebi

  blank

  ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : D. SAHİBİ : KONU : Hakkımda verilen cezanın infazını tamamlamış olmam nedeniyle TCK 53/1 a, c, d, e uyarınca verilen tedbir kararlarının kaldırılması talebidir. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından yapılan yargılama sonucunda hakkımda 3 ay 10 gün …

error: