Ceza Hukuku

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Kasım, 2021

 • 10 Kasım

  Yasadışı Bahis Para Nakli Savunma Dilekçesi

  ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: SANIK: MÜDAFİİ: DAVACI: Kamu Hukuku KONUSU: Esasa ilişkin savunma dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR Müvekkil hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 12 tarih ve 13 No’lu iddianamesi ile 7258 Sayılı Kanunu’nun 5/1.c bendine muhalefet suçlaması ile dava açılmıştır. Sayın Mahkemenize ilgili dosya gönderilmiş ve 14 Esas ile kaydı sağlanmıştır. …

Ekim, 2021

 • 30 Ekim

  Yağma Suçu Temyiz Dilekçesi

  YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Sunulmak üzere ADANA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA Dosya No : TEMYİZ EDEN SANIKLAR: MÜDAFİİ : KATILAN : SUÇ : Yağma KONU : Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin usul ve yasaya aykırı 16 K. no’lu ilamının bozulması istemli gerekçeli temyiz dilekçemizdir. TEMYİZ NEDENLERİ Adana 1. …

 • 27 Ekim

  Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi

  ADANA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: SANIKLAR: MÜDAFİİ: KONU: Yazılı beyanlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 12 soruşturma ve 13 tarihli iddianamesi ile müvekkiller hakkında zilyetlikleri kendilerinde olan eşyaların içindeki orijinal parçaları alıp yerlerine sahte parçaları koyarak atılı suçu işledikleri iddiasıyla kovuşturma başlatılmıştır. Öncelikle; İddianame tarafımızca incelendiğinde şikayet tarihi …

 • 27 Ekim

  Ağır Ceza Tahliye Dilekçesi

  ADANA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA   Dosya No: SANIK: MÜDAFİİ: D. KONUSU: 12 tarihli tutukluluk incelemesinde değerlendirilmek üzere bir kısım delillerimizin arzı ile müvekkilin tahliyesi taleplerimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR Muhterem Mahkemenizin yukarıdaki esas numarası yazılan dosyasının iddianamesinde müvekkil 10 farklı eylemle suçlanmış ve bu eylemler Sayın Cumhuriyet Savcılığı tarafından sıra numarası …

 • 27 Ekim

  Şantaj Şikayet Dilekçesi

  ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA YAKINAN : VEKİLİ : ŞÜPHELİ : SUÇ : Şantaj SUÇ TARİHİ: AÇIKLAMALAR 1-) Müvekkilimiz 15 yaşında olup, 16 tarihinde otobüs durağında beklemekte iken şüpheli motosikletle durağa yanaşmış ve müvekkilimize “ya benim arkadaşlığımı kabul edersin ya da seni öldürürüm…” şeklinde tehdit edip “hadi biraz yürüyelim” demiştir. 2-) Müvekkilimiz …

 • 27 Ekim

  Şantaj Suçu Savunma Dilekçesi

  Şantaj Suçu Savunma Dilekçesi 1 ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : SANIK : DİLEKÇE KONUSU : Savunma dilekçesidir. AÇIKLAMALAR 1. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 iddianame no’lu iddianamesi ile; şahsımın borcumu ödememeyi sağlamayı teminen müştekiye hakaret ve şantaj suçunu işlediğim iddia edilerek kamu davası açılmıştır. 2. Müşteki …

 • 25 Ekim

  SSÇ Cinsel İstismar İstinaf Başvurusu

  ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Sunulmak Üzere ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NO : İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN SSÇ : MÜDAFİİ : İSTİNAF İNCELEMESİ TALEP EDİLEN KARAR : 15 tarihinde Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suça sürüklenen çocuk hakkında verilen karar hk. AÇIKLAMALAR : Ağır Ceza Mahkemesi, 12 …

 • 20 Ekim

  Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrası Açılan Manevi Tazminat Davasına Cevap

  ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE Dosya No: DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Cevap dilekçemizin sunulmasıdır… AÇIKLAMALAR Davacı vekili 12 günlü dava dilekçesiyle, müvekkilin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Soruşturma ve 13 Karar numaralı “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi” kararına konu olayda davacının kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla manevi zararlarına karşılık gelmek üzere 21.000,00-TL …

 • 20 Ekim

  Ceza Davası Araç Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması Talebi

  ADANA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: MALEN SORUMLU ARAÇ MALİKİ: VEKİLİ: KONUSU: 12 Plakalı sayılı araç üzerine konulmuş olan ihtiyadi tedbirin kaldırılması dileği AÇIKLAMALAR Sayın Mahkemenin esas numarası yukarıda arz olunan dava dosyasında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan sanık olarak yargılanan dosya kapsamında müvekkile ait olan 12 plakalı aracı da …

 • 20 Ekim

  Yeniden Yargılamanın Reddine İtiraz

  ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE ADANA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: SANIK: MÜDAFİİ: DAVA KONUSU: Ortaya Çıkan Yeni Delillere İstinaden Müvekkilin Yeniden Yargılanması Talebinin Reddine İtiraz, Yeniden Yargılanma Talebinin Kabulü, Mahkûm Olduğu Cezanın İnfazının Durdurulması ve Beraat İstemidir. AÇIKLAMALAR 1. Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan …

 • 20 Ekim

  Soruşturmanın Etkin Yürütülmesi ve Hızlandırılması Talepli Dilekçe

  ADANA CUMHURIYET BASSAVCILIGINA SORUSTURMA: SİKAYETÇİ: Söz konusu soruşturma dosyasına dair şikâyet dilekçesi 12 tarihinde adli makamlara sunulmuştur. Şikâyet dilekçesine ek olarak, suça konu olayın aydınlatılması ve soruşturmanın etkin yürütülebilmesi amacıyla 32 sayfalık ekran görüntüsü eklenmiştir. 11 tarihinde şüpheli Ahmet’in ifadesinin alınması talimatı verilmişse de kolluk tarafından kimlik tespiti yapılamadığı gerekçesiyle …

 • 15 Ekim

  Haksız Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Dilekçe Örneği

  ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: Hazine Müsteşarlığı GÖZALTI TARİHİ: TUTUKLAMA TARİHİ: Adana 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 15 tarih 16 sayılı kararı TAHLİYE TARİHİ: DAVA: CMK md 141-142 vd. maddeleri gereği Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat İstemi. Açıklamalar 1- Davacı müvekkil Ahmet; Adana 2. Ağır Ceza …

 • 9 Ekim

  Haksız Ev Hapsi Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

  ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: MALİYE HAZİNESİ DAVA: CMK 141/1 maddeleri uyarınca tazminat istemi. T. KONUSU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kayıt ve şartıyla; 80.000,00 TL Maddi, 80.000,00 TL Manevi tazminat olmak üzere toplam 160.000,00.TL TAZMİNATIN haksız gözaltının gerçekleştiği 15 tarihinden itibaren …

 • 8 Ekim

  Yalan Tanıklık Suçu KYOK’a İtiraz Dilekçesi

  ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE Gönderilmek Üzere ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SORUŞTURMA NO : KARAR NO : KYOK KARARINA İTİRAZ EDEN : VEKİLİ : KONU : Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara (KYOK) İtiraz talebimizdir. AÇIKLAMALAR Somut olayda yaşananlardan özetle; 1- Şikayetçi müvekkiller, Ahmet ile Ayşe’nin müşterek çocukları olup kardeştirler. Şikayetçilerin babası …

 • 8 Ekim

  Memnu Hakların İadesi Talebinin Reddine İtiraz

  ADANA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ADANA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO: KARAR NO: İTİRAZ EDEN SANIK: MÜDAFİİ: KONU: Memnu hakların iadesi talebimizin reddine karşı itirazlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR Müvekkil hakkında Adana Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığımız Memnu Hakların İadesi talebimizin reddi kararı gerekçeli bir şekilde 15 tarihinde …

 • 8 Ekim

  Süresinde Ödenen Adli Para Cezasına Rağmen Uygulanan Yaptırıma İtiraz

  ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT BÜROSU’NA İLAMAT NUMARASI : İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ : MÜDAFİİ : KONU : Adli para cezasından çevrilen Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma yaptırımına karşı itirazlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15 K. Sayılı tebliğ edilen gerekçeli kararında yapılan yargılama sonucunda müvekkil aleyhine 840,00 TL Adli …

Eylül, 2021

 • 14 Eylül

  Ceza Davasında Sanığın İstinafa Cevap Dilekçesi

  ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Gönderilmek Üzere ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP VEREN SANIK: VEKİLİ: KONU: Katılan tarafın 12 tarihli istinaf başvuru dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır. DİLEKÇENİN TEBLİĞ TARİHİ: AÇIKLAMALAR: Adana Ağır Ceza Mahkemesinin 12 tarih 15 Sayılı kararında müvekkilim 2 yıl hapis …

 • 14 Eylül

  Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Suçu Savunma Dilekçesi

  ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: SANIK: KONU: İddianameye karşı savunmalarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemenize sunulan iddianame ve ekleri tarafıma 2021 tarihinde tebliğ olmuş olup süresi içerisinde savunmalarımı sunuyorum. İddia makamınca hazırlanan iddianamede “TRT duyurusuna rağmen askere sevk işlemlerini yaptırmamasından dolayı 1111 Sayılı Yasanın 89 maddesi …

 • 14 Eylül

  Uyuşturucu Suçu Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

  ADANA 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE Gönderilmek Üzere ADANA 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SORGU NO: İTİRAZ EDEN (Şüpheli): MÜDAFİİ: KONUSU: Şüpheli hakkında Adana 1. Sulh Ceza Hakimliğince 21 tarihinde verilen tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak, şüphelinin serbest bırakılmasına karar verilmesi istemidir. İTİRAZ NEDENLERİMİZ: Eksik inceleme sonucu müvekkilim hakkında iftiradan ibaret olan Mehmet’in …

 • 14 Eylül

  Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Katılanın Beyanı

  ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: BEYANDA BULUNAN KATILAN: KATILAN VEKİLİ: KONU: 12 Tarihli 1 no’lu celsenin 2 no’lu ara kararı gereği sanık savunmasına ilişkin beyanlarımızın arzından ibarettir. AÇIKLAMALAR: Sayın Mahkemenizde görülmekte olan huzurdaki davaya ilişkin olarak 13 tarihli celsede, beyanlarımızı sunmak üzere tarafımıza bir sonraki celseye kadar süre verilmiş …

 • 11 Eylül

  Hükmen Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

  ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO : SANIK : MÜDAFİİ : SUÇ : Yağma KONU : Hükmen Tutukluluk kararına itirazımızın sunumundan ibarettir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda dosya numarası yazılı dosyanın 12 tarihli celsesinde müdafiisi bulunduğum sanık hakkında hapis cezası kararı verilmiştir. İş bu karar tarafımızdan temyiz edilecektir. Müvekkilim suçsuzdur. Dosyada …

Ağustos, 2021

 • 29 Ağustos

  Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi

  ADANA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE Dosya No: İTİRAZ EDEN: SANIK : MÜDAFİİ : KONUSU : Mahkemenizin vermiş olduğu yakalama kararın devamına ilişkin itirazlarımızdır. İZAHI : Mahkemenizin tarih ve K. Sayılı ilamında karşı yetkisizlik kararı verilmiş olup, her ne kadar yetki yönünden mahkemenizin kararına bir itirazımız olmasa da yakalama kararının devamına …

 • 29 Ağustos

  Karşılıksız Yararlanma ve Mühür Bozma KYOK’a İtiraz Dilekçesi

  NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SUNULMAK ÜZERE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SORUŞTURMA NO : KARAR NO : İTİRAZ EDEN : VEKİLİ : ŞÜPHELİLER : SUÇ : Karşılıksız yararlanma, mühür bozma AÇIKLAMALAR : Savcılığın şüpheliler hakkında vermiş olduğu karar usul ve yasaya aykırıdır. Her ne kadar şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmişse de bu husus …

 • 20 Ağustos

  Ceza Davasında Sanığın Adres Bildirimi ve İstinabe Talebi

  ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE Dosya No : Sanık : Müdafi : Konu : Adres Bildirim Dilekçemizden ibarettir. Açıklamalar : Yukarıda esas numarası belirtilen sayın mahkemeniz dosyasında müvekkil Ahmet’in savunmasının alınabilmesi için Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılmıştır ancak müvekkil aşağıda belirttiğimiz adreste KOCAELİ ilinde ikamet ediyor olması sebebiyle söz konusu …

error: