Category Archives: Ceza Hukuku Avukatlığı

Ceza Dava ve Vekilliği, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Avukatı, Suç Çeşitleri, Ceza Hukuku

Telefonun İmei Klonlanması Nedeniyle Mağduriyeti Şikayet Dilekçesi

0

Telefonun İmei Klonlanması Nedeniyle Mağduriyeti Şikayet Dilekçesi  T.C. ………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA       İLGİ : 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu   …./…./20…. tarihinde Ek-A’da fatura tıpkıçekimini sunduğum ve 05……………… nu.lı hattımla beraber kullandığım mobil telefonuma, cihazımın elektronik kimlik bilgisi(IMEI numarası)’nin klonlandığı ve …./…./20….. tarihinde iletişime kapatılacağı bilgisini içeren bir kısa mesaj ulaşmıştır. Bilgi Teknolojileri ve […]

Continue Reading...

Kaçak Su Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği

0

Kaçak Su Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği GÖLBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA   ŞİKAYETÇİ                    : Aski Genel Müdürlüğü                                            VEKİLLERİ                     :   ŞÜPHELİ                        : İnşaat San. ve Tes. Müh. Tic. LTD.ŞTİ. şirketi ortakları ve yetkili kişileri                                         SUÇ                                : Kaçak su kullanmak suretiyle karşılıksız yararlanma   KONUSU                         : Kaçak su kullandığı […]

Continue Reading...

Ceza Mahkemesi Ara Karar Örneği

0

Ceza Mahkemesi Ara Karar Örneği T.C. ADANA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ARA KARAR DOSYA NO : 2007/48 BAŞKAN : x ÜYE : x ÜYE : x KATİP : x Kasten adam öldürme suçundan sanıklar x, x’in CMK’nun 108. maddesi gereğince tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceği konusunda Cumhuriyet Savcısının mütalaası sözlü olarak alındı. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Sanıklar […]

Continue Reading...

Ceza Mahkemesi Duruşma Tutanağı Örneği

0

Ceza Mahkemesi Duruşma Tutanağı Örneği T.C. ADANA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞI DOSYA NO : 2007/48 DURUŞMA TARİHİ : 09/08/2007 CELSE NO : 2. BAŞKAN : x ÜYE : x ÜYE : x CUMHURİYET SAVCISI : x KATİP : x Belirli gün ve saatte oturum açıldı, Tutuklu sanıklar x cezaevinden getirilmiş olmakla bağsız olarak […]

Continue Reading...

Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunma Süreci

0

Savcılığa Nasıl Suç Duyurusunda Bulunurum? Mağdur edilen, bir başka kişi tarafından zarara uğratılan kişi ceza davası açmak ve şikayetçi olmak ister. Türk Hukuk Sistemimizde ceza davalarını açma yetkisi Cumhuriyet savcılarına ait bulunmaktadır. Bu yazımızda bahsettiğimiz prosedürü takip ederek sizi mağdur eden kişi hakkında şikayetçi olup, ceza davası açılması sürecini gerçekleştirebilirsiniz.   Savcılığa Şikayet Edilen Kişiye Ne […]

Continue Reading...

Ceza Evinden Firar Edenlerin Cezası

0

Ceza Evinden Firar Edenlerin Cezası Ceza evinden firar eden bir şahsa verilecek ceza belirlenirken bazı önemli hususlar araştırılır. Çoğu zaman cezaevinden kaçan şahıs kendi isteği ile tekrardan teslim olmakta, bu durumda da verilecek ceza indirimli bir hal almaktadır. Şahsın firardan sonra geri teslim olması durumunda “etkin pişmanlık hükümleri” uygulanır. Firar eden kişinin yakalanması ile birlikte […]

Continue Reading...

Ceza Hukukunda Suçu Oluşturan Unsurlar ( Maddi ve Manevi Unsur)

0

Ceza Hukukunda Suçu Oluşturan Unsurlar Suç; hukuka aykırı, kusurlu bir insan fiilidir. Suçtan bahsedebilmek için bir fiile (maddi unsur), huku­ka aykırı olarak (hukuka uygunluk sebebinin bulunmadığı) gerçekleşmiş, kusurlu bir iradenin (kasıt ve taksirle ortaya konmuş cezalandırılabilir bir iradenin) varlığına ihtiyaç vardır. Geleneksel olarak suçu ele alırken Maddi ve Manevi unsur yönünden inceleyeceğiz. MADDİ UNSUR Suçun […]

Continue Reading...

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması

0

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması Ceza hukukunda sorumluluk şahsidir. Herkes kendi kusurlu fiilinden sorumlu olur (Anayasa m. 38, TCK m. 20). Ceza hukukunda bu ilkeye “ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi” denir. Ceza sorumluluğunun şahsi­liği ilkesine ulaşılıncaya kadar sorumluluk anlayışı çeşitli aşamalardan geçmiştir. Başkasının fiilinden sorumluluk: Kişi, gerçekleşmesine hiçbir nedensel katkıda bulunmadığı yani baş­kası tarafından […]

Continue Reading...

Suçluluarın İadesi ve Geri Verilmesi – 2018

0

Suçluluarın İadesi ve Geri Verilmesi – 2018 Ülkeler arasında ulaşım hızının arttığı, sınırların kalktığı bir dünyada faillerin etkin bir şekilde cezalandırılabilmesini, verilen cezaların infazını sağlamak adına birtakım düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Cezaî konularda uluslararası adlî iş birliğini sağlamak adına 2016 yılında cezai konularla sınırlı bir işbirliği kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunda; hem yabancı ülkelerin cezai konularda Türkiye’den […]

Continue Reading...

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

0

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir? Bireylerin temel haklarına müdahalede bulunan çağdaş ceza hukuku sistemlerinde bu hakları güvence al­tına almak için bir takım ilkeler benimsenmiştir. Bunların başlıcaları; İnsancıllık ilkesi, Kusur ilkesi, Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, Kanun önünde eşitlik ilkesi, Orantılılık ilkesidir. İnsanilik İlkesi Suç işleyen kişiler hakkında cezanın insani olması gerekir. Bu ilke hem […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden