Boşanma Sebepleri

Şubat, 2021

 • 9 Şubat

  Eşine İlgisiz Davranan Erkek Boşanma Davasında Kusurludur

  EŞİNE İLGİSİZ DAVRANAN ERKEĞİN KUSURLUDUR. Eşe karşı ilgisiz davranmak bir noktada duygusal ve psikolojik şiddet anlamını taşır. Mütemadiyen uygulanan duygusal şiddet çoğu zaman diğer eşi yıpratmak, çileden çıkmasını sağlayarak onu kusurlu düşürmek amacıyla kötüniyetli olarak kullanılan bir yöntemdir. Ne yazık ki ülkemizde ilgisizlik, duygusal ve psikolojik şiddet son derece fazla …

 • 9 Şubat

  Ailesinin Kötü Davranışlarına Sessiz Kalan Eş Boşanma Davasında Kusurludur

  blank

  AİLESİNİN KÖTÜ DAVRANIŞLARINA SESSİZ KALAN ERKEK EŞİN KUSURLU OLMASI VE BU DAVRANIŞIN KADININ KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEYİCİ NİTELİKTEDİR. Öz anne babasının evliliğe müdahale etmesine izin veren eş pek tabiidir ki kusurlu sayılacaktır. Evliliğin mutluluğu ve huzurunu eşler el birliği ile sağlama yükümlülüğü altındadır. Bu çerçevede gerektiği eşlerden her biri kendi ailesine …

 • 9 Şubat

  Birlikte Yaşamaktan Kaçınan Eş Boşanma Davasında Tam Kusurludur

  blank

  Evliliğin eşlere yüklediği sorumluluklardan birisi de ortak konutu paylaşmak, ortak konutta aile birliğinin huzuru ve mutluluğunu tesis etmektedir. Aile konutunda yaşamaktan kaçınan, yani birlikte yaşamayı tercih etmeyen eş boşanma davasında tam kusurlu kabul edilir. Yargıtay da bu durumu şu şekilde açıklamıştır: “Birlikte yaşamaktan kaçınarak ailesinin yanına giden ve birlik görevlerini …

Temmuz, 2020

Haziran, 2020

Mart, 2020

Şubat, 2020

Kasım, 2019

 • 3 Kasım

  Suç İşleme Sebebiyle Eşten Boşanma

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Suç İşleme Sebebiyle Eşten Boşanma Türk Medenî Kanununun m. 163 hükmüne göre “eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” Suç işleme (TMK md 163) aynı zamanda 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun düzenlediği nisbî …

 • 2 Kasım

  Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Bu nedenle pek kötü davranışta yeterli ağırlığı yoksa eylemin tekrarlanması koşulu aranırken onur kırıcı davranışlarda duruma göre tek bir olay boşanma kararı verebilmek için yeterlidir. Eylemin tekrarı saldırıyı ağırlaştırır. Ancak bu …

 • 2 Kasım

  Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Pek fena muamele; cana kast eyleminden daha hafif diğer eşin beden bütünlüğüne karşı kasten yapılan eylemlerdir. Örneğin aile içi şiddet uygulamak, eşi dövüp evden kovmak, işkence yapmak, odaya hapsedip aç bırakmak, zorla cinsel ilişkiye zorlamak vb. muamelelerdir. Eylemden dolayı mağdur eşin eylemden dolayı şikayetten vazgeçmesi …

Ekim, 2019

 • 23 Ekim

  Fiili Ayrılık Tek Başına Boşanma Sebebi Değildir

  Fiili Ayrılık Tek Başına Boşanma Sebebi Değildir Fiili ayrılık tek başına boşanma sebebi olmayıp, terk hukuki sebebine dayalı bir dava da yoktur. O halde davalı-davacı kadın tarafından açılan davanın da reddine karar vermek gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. (Esas : …

Eylül, 2019

 • 3 Eylül

  Birden Çok Boşanma Sebebi Aynı Davada İleri Sürülebilir Mi?

  Birden Çok Boşanma Sebebi Aynı Davada İleri Sürülebilir Mi

  Birden Çok Boşanma Sebebine Aynı Davada Dayanılabilinir Mi? Özel boşanma sebepleriyle genel boşanma sebepleri arasında bir içtima(toplanma) durumunun bulunması olasılığında; boşanma davasının hangi sebebe dayanılarak açılması gerekeceği; Medeni Hukukun ilginç konularından birini oluşturmaktadır. Genelde kabul edildiğine göre; birden çok özel boşanma sebebinin birbirlerinden ayrı olgular şeklinde ortaya çıkmaları halinde; her …

Ağustos, 2019

 • 28 Ağustos

  Zina Nedir?

  blank

  Zina Nedir? Zina, sözlükte; meşru olmayan cinsi münasebet, aralarında nikâh bulunmayan kadın ve erkek arasındaki münasebet, nikâhsız olarak yapılan cinsi münasebet, aralarında nikâh akdi olmayan kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet, nikâhsız çiftleşme gibi anlamlara gelmektedir. Zina eden erkek zani, zina eden kadın ise zaniye olarak adlandırılmaktadır. Sözlük anlamı itibariyle …

 • 28 Ağustos

  Sadakatsizlik ve Çeşitleri

  blank

  Eşlerin birbirlerine karşı duygusal, düşünsel, ekonomik, fiziksel ve sosyal sadakat yükümlülükleri bulunmaktadır. Cinsel Sadakat Sadakat yükümlülüğünün ilk ve en başta gelen görünümünü cinsel sadakat yükümlülüğü oluşturmaktadır. Cinsel sadakat yükümlülüğü, eşlerin evliliğin devamı boyunca başkalarıyla cinsel ilişki yaşamamaları ve cinsel yakınlık kurmamaları ile bu boyuta varmayan güven sarsıcı/şüphe uyandırıcı davranışlardan ve …

Temmuz, 2019

 • 14 Temmuz

  Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Gerçekleşen Olaylar

  Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Gerçekleşen Olaylarr

  Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Gerçekleşen Olaylar Dava açıldıktan sonra oluşan olaylar boşanma sebebi olamaz. Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre incelenir ve sonuçlandırılır. “Boşanmaya neden olarak gösterilen olaylardan sonra eşe ihtar göndererek eve davet veya bizzat giderek, veya aracılar göndererek evlilik birliğinin devamını istemek ve önceki dönemde meydana gelen olayları …

Mayıs, 2019

 • 24 Mayıs

  Boşanma Davasında Affetme

  blank

  Boşanma Davasında Affetme Ne Demektir? Boşanma sebebi olabilecek vakıayı diğer eşin affetmesi, bu eşin söz konusu vakıaya dayanarak dava açma hakkını düşürmektedir. Af sözlü yolla açıkça “seni affediyorum” şeklinde yapılabilir. Bunun yanında bazı kapalı ve dolaylı hareketlerin de af olarak sayılması mümkündür. Yani af açıkça yapılabileceği gibi affa karine teşkil …

 • 23 Mayıs

  Evliliğin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Boşanma Davası

  blank

  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ne demektir? Evlilikte karşılıklı saygı ve sevginin yitirilmesi ile evlilik birliğinden beklenebilecek herhangi bir yarar kalmamış olması durumunda “evliliğin temelinden sarsılmış” olduğu konusu gündeme gelecektir. Eşler arasındaki sebep “evlilik birliğinin temelinden sarsılması”dır.(4) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, karı-kocalık zihniyetinin son bulması, bağlılık şuurunun kaybolması, evlilik birliğinin …

 • 23 Mayıs

  Terk Nedeniyle Açılacak Boşanma Davası

  blank

  Eşin Evi Terk Nasıl Gerçekleşir? ortak hayata devam etmemek maksadıyla birlikte yaşanılan konuttan ayrılarak diğer eşi bırakıp gitmesi veya haklı bir ortak konuta dönmemesidir. boşanma davası açabilmek için, ortak hayata son verme şeklinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Ayrıca kanuna göre, “Diğerini terk etmeye zorlayan veya haklı bir ortak konuta dönmesini engelleyen …

 • 23 Mayıs

  Küçük Düşürücü Suç ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

  blank

  Küçük Düşürücü Suç ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Kanunumuz suç işleyen eşe karşı bir boşanma nedeni kabul etmiştir. Hayasızca bir hayat süren ve kanuna aykırı işler yapan eşe karşı diğer eş boşanma davası açabilecektir. Madde 163 – Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer …

 • 23 Mayıs

  Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

  blank

  Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası Hayata kast karı veya kocadan birinin, diğer eşi öldürmek amacıyla yaptığı eylemlerdir. Bu eylemin önceden planlanmış olmasına gerek bulunmamaktadır. Ani gelişen bir kararla gerçekleştirilen eylem de aynı sonucu doğurur. Kişinin aynı anda kendi hayatını da sonlandırmayı düşünmesi hayata kast sebebiyle boşanma davası açılmasına engel oluşturmaz. …

error: