Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Şu kategoriyi inceliyorsunuz:

Teknik anlamda hukuk problemleri parçalara ayırma sanatıdır. Çözümsüz problem yoktur, bileşenlerine ayrılmamış problem vardır. İyi ifade edilmiş bir problem, yarı yarıya çözülmüş demektir. En nihayetinde insanların yanılgısı, karşılaştıkları sorunları tam olarak açıklamadan önce, çözümleri istemeleridir.

İçerikler

Boşanma ikinci cevap dilekçesi örneği

ADANA ... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: VEKİLİ: KONU: İkinci cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR   : Öncelikle davaya cevap dilekçesinde belirttiğimiz hususların tamamı gerçek olup davacı yanın iddiaları...

Boşanma Davası Önleyici Tedbir Talebi

Boşanma Davası Önleyici Tedbir Talebi X AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE   DOSYA NO           : TEDBİR İSTEYEN DAVACI           :   VEKİLİ            :   KARŞI TARAF/ DAVALI          :   KONU      :6284 Sayılı Yasa Gereğince Önleyici Tedbir Talebimizin sunulmasıdır....

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                   : VEKİLİ                     : Avukat Saim İncekaş DAVALI                   : KONU                      : 1.TMK m.166/1 gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma,...

Boşanma Davasının Reddi Talepli Dilekçe Örneği

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) DAVALI                                : VEKİLİ: Adana Avukat Saim İncekaş DAVACI                                : TALEP KONUSU                 :Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle açılan boşanma...

Boşanma Davası İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere, ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVALI/K. DAVACI: VEKİLİ: ADRES: DAVACI/K. DAVALI: VEKİLİ: ADRES: TALEBİN KONUSU : ADANA 3. AİLE MAHKEMESİNİN sayılı...

Boşanma Davası Gerekçeli Karar Örneği

Boşanma Davası Gerekçeli Karar Örneği TÜRK MİLLETİ ADINAGEREKÇELİ KARAR T.C. ... AİLE MAHKEMESİ ESAS NO KARAR NO HÂKİM                   : KÂTİP                      : DAVACI                  : Adı ve Soyadı- T.C. Kimlik No:... - ...ve... oğlu... doğumlu - Adres...

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Talebi

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE   DAVACI :   VEKİLİ :  Avukat Saim İNCEKAŞ DAVALI :   DAVA KONUSU : Aile konutu üzerinde davacı lehine mülkiyet hakkı tanınması istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkil ile ... , ... tarihinde evlenmiş, eşler aralarında yaptıkları...

Hakimin Müdahalesi Talebi Dilekçesi

ADANA ...SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ(av-saimincekas.com) DAVALI : DAVA KONUSU : ... istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil ile davalı, ...  tarihinden beri evlidir. (EK-1- Nüfus kaydı)2- Davacı ile eşi ... tarihinden itibaren ......

Boşanma Davası Delil Listesi Dilekçe Örneği

Boşanma Davasında Delil Listesi Örneği -1- ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE Delil Listesi DOSYA NO   : 2019/228 E. DAVACI       :  VEKİLİ         : Avukat Saim İNCEKAŞ DAVALI       :  VEKİLİ         :  KONU           : Delillerimizin ve tanıklarımızın...

İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararına İtiraz

İhtiyati Tedbir Kararının Reddine Nasıl İtiraz Edilir? X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere  ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE, DOSYA NO                     : İSTİNAF YOLUYLA İTİRAZ EDEN DAVALI    : VEKİLİ                 ...

Protokol Gereği Eşya Teslim Tutanağı

Protokol Gereği Eşya Teslim Tutanağı  TUTANAKTIR   Taraflar arasında görülmekte olan İstanbul X Aile mahkemesi 2018/ e. sayılı boşanma davasına dayanak olan protokol uyarınca aşağıda belirtilen eşya ve mallar X tarafından ….. tarihi ve ………. saatinde aşağıda...

Boşanma Sürecine Dair Dilekçe Örnekleri

Bu yazımızda "boşanma davası dilekçelerini" bir derleme şeklinde ele aldık. Aşağıda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan ve boşanma davasının her aşamasını ayrı ayrı elen dilekçe örneklerine yönelik linkleri bulabilirsiniz. Boşanma Dava Dilekçeleri Boşanma Dava...

Mehir Senedi Dava Dilekçesi Örneği

CEYHAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) DAVACI                               : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : DAVA DEĞERİ                   :1000 TL(Fazlaya ilişkin haklarımız...

Boşanma Davasına Karşı Dava Dilekçesi

Boşanma Davasına Karşı Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Karşı davanın uygulamada en çok rastlandığı alan boşanma davalarıdır. Boşanma davalarında her iki taraf da kusurlu davranışlar adı altında birbirlerine karşı iddia yöneltme hakkına sahiptir. Açılan bir boşanma...

blank

♦ Bu kategori ile ilgili kanunlar:

blank 

♦ İlgili diğer kategoriler:

blank

♠ Kanun Keşfet:

blank

♠ Kategori Keşfet:

Çalışma Müzik Listesi: Tıklayınız.

error: