Boşanma Avukatı

Aile Hukuku, Boşanma Davası, Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Soybağı ve Babalık Davaları, Aile Konutu, Çocuğun Velayeti, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat, Vesayet, Evlat Edinme, Tanıma ve Tenfiz

Boşanma Davasında Tanık Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi

Boşanma davalarında olmazsa olmazlardan birisi "tanık beyanlarına karşı beyan dilekçesidir." Boşanma davalarında en etkili ispat vasıtası tanıklardır. Zira duygusal ve…

22 Şubat 2021

Boşanma Davasında Müvekkile Sorulacak Sorular

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA BİLGİ FORMU TARİH:…./……./ 2021 1. BÖLÜM 1- SİZİN; 1 – Adınız Soyadınız, 2- TC Kimlik Numaranız, 3- İkametgâh…

11 Ocak 2021

Evli Olan Kişinin Nişanlanması Haksız Fiil Teşkil Eder

Evli olan kişinin bunu gizleyerek ayrıca nişanlanması haksız fiil oluşturur. Bu nedenle açılacak davalarda genel mahkemeler görevlidir. Yargıtay'ın da bu…

6 Ocak 2021

Kadının Evlilik Öncesi İlişki Yaşamış Olması Boşanma Sebebi Sayılmaz

ÖZET: Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire olmaması) boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz. MAHKEMESİ :Asliye…

20 Aralık 2020

Boşanma Davasında Bildirilen Tüm Tanıklar Dinlenmek Zorunda Mıdır?

Boşanma davasında tüm tanıklar dinlenmek zorundadır. Bu durumun tek istisnası vardır. Eğer hakim dava konusunun ispat edildiğine kanaat getirirse geriye…

20 Aralık 2020

Mehir Senedi Düzenlemek Yasal Bir Eylem Mi?

Mehir senedi ülkemizin örf ve adetleri çerçevesinde sıkça rastlanan bir durumdur. Peki mehir senedi düzenlemek hukuka uygun mudur? Türk Hukuku…

13 Aralık 2020

Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Eş Bağıştan Rücu Edebilir Mi?

Eşiniz tarafından fiziksel şiddete maruz kaldınız ve eşinize bağışladığınız bir eşyayı geri almak mı istiyorsunuz? Böyle bir istek son derece…

10 Aralık 2020

Yargıtay Kararı: 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19669 K. 2014/6889 T. 1.4.2014

DAVA : Taraflar arasında görülen davanın sonunda, Yerel Mahkemece davanın, reddine dair olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre…

10 Aralık 2020

Nişan ile Gayrı Resmi Evlilik Arasında Ne Fark Vardır?

Toplumumuzda uzun nişanlılık süreleri söz konusu olabilmektedir. Müstakbel eşler öncelikle aile arasında nişan takarlar ve nikahı daha sonraki bir zamana…

10 Aralık 2020

Eşler Arası Bağıştan Rücu İçin Şiddetli Geçimsizlik Yeterli Mi?

Şiddetli geçimsizlik eşlerin bağıştan rücu etmesi için yeterli midir? Bu yazımızda sizler için şiddetli geçimsizliğin tek başına bağıştan rücu etmek…

7 Aralık 2020

Eşler arasındaki alacak davasında tanıkla ispat mümkün mü?

Eşler arasında görülen alacak davasında tanıkla ispat sağlanabilir. Normal şartlarda bir alacak davasında yüksek miktarlı bir alacağı tanıkla ispat etmek…

29 Kasım 2020

Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine giren konularda verilen yabancı mahkeme kararlarının tanıma/tenfizine karar verilemez

Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine giren konularda verilen yabancı mahkeme kararlarının tanıma/tenfizine karar verilemez. Bu konuda aşağıdaki Yargıtay Kararını sizlerle paylaştık:…

28 Kasım 2020

Terditli Zina Boşanma Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE DAVACI: VEKİLİ                              DAVALI: DAVANIN KONUSU: Zina nedeni ile evlilik birliğinin sona erdirilmesi, aksi görüş ve kanaatte iseniz…

27 Kasım 2020

Suç işleme nedeniyle boşanma dilekçesi

Suç işleme nedeniyle boşanma dilekçesi

12 Kasım 2020

Güvenli Olmayan Elektronik Ortamdan Elde Edilen Kayıtlar Boşanma Davasında Delil Kabul Edilmez

Sadece bilgisayar çıktısı şeklinde sunulan sohbet görüntüleri "güvenli olmayan elektronik bir ortamda" elde edilmiş sayılır. Bu tarz deliller ek bir…

9 Kasım 2020

Boşanma Davasında Eşin Hakareti Ses Kaydı ile İspat Edilebilir Mi?

Boşanma Davasında Hakaret Eylemi Ses Kaydıyla İspatlanamaz Boşanma davasında sadece istisnai durumlarda ses kaydı delil olarak kabul edilebilir. Eşin hakaretlerini…

9 Kasım 2020

Bilgisayar Çıktısı Görüntüler ve Tanık Beyanlarıyla Zina İspatlanabilir

Zinaya ilişkin görüntüler, bilgisayar çıktısı evraklar ve tanıklar pekiştirilerek davalı eşin zina fiili kanıtlanabilir. Bu doğrultudaki Yargıtay kararını da yazımızın…

9 Kasım 2020

Telefondaki Mesajlar Boşanma Davasına Sunulabilir Mi?

Boşanma davasında delil olarak telefonda bulunan mesajlar sunulabilir mi? Telefonda yer alan mesajlar bilirkişi marifetiyle incelenmeli ve mahkeme tarafından değerlendirilmelidir.…

9 Kasım 2020

Eşine Ait Olmadığı Anlaşılan Müstehcen Görüntülerin Dosyaya Sunulması Hakaret Suçunu Oluşturur

Boşanma davasında eşine ait olduğunu iddia ettiği ancak görüntülerde yüzü belli olmayan bir kadının bulunduğu olayda, kadının iddia edilen eş…

9 Kasım 2020

Boşanma Davasında Cevap Dilekçesi Verilmese de Tanık Dinletebilir Miyim?

Maalesef bu durumda tanık dinletilemez artık. Karşı taraf tanıklarına çok iyi, tuzak sorular ile hazırlanmanızı öneririm. Ayrıca karşı dava açmanızı…

5 Kasım 2020

Boşanma Kararı Vermeden Önce Emin Olmak İçin Ne Yapmalısınız?

Evlilik konusunu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Hayatınızda verebileceğiniz en kritik karar belki de. Bakın gerçekten en kritik karar diyebiliriz.…

31 Ekim 2020

Başka Bir Kadınla Yaşamak Zina Kabul Edilir

Boşanma davasında zinanın kanıtlanması için bazı çıkarımlar karine kabul edilir. Örneğin davalı eşin başka bir kadınla karı-koca gibi yaşamaya başlaması…

24 Ekim 2020

Boşanma Davasında Nafakaya İtiraz Dilekçesi

ADANA ... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE DOSYA NO : KONU : Müvekkilin son ay bordrosunun ve buna ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır. Yukarıda…

21 Ekim 2020

Boşanma Davasına Derdestlik İtirazı

 AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVALI : VEKİLİ   : DAVACI : VEKİLİ   : KONU   :Davaya cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.…

21 Ekim 2020