Bağışlama Kategorisi

Evlilik Birliği İçinde Yapılan ve Bağışlama Niteliğinde Olmayan Karşılıksız Kazandırmalar

Evlilik Birliği İçinde Yapılan ve Bağışlama Niteliğinde Olmayan Karşılıksız Kazandırmalar

Eşlerin evlilik birliği içinde diğer eşin malvarlığına yaptığı her türlü karşılıksız kazandırma bağışlama sayılmaz. Bir eşin diğer eşin malvarlığına yaptığı karşılıksız kazandırmanın bağışlama sayılıp sayılmayacağı tarafların bağışlama sebebi üzerinde anlaşıp anlaşmamalarına bağlıdır. Evlilik birliğinin gerektirdiği dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün doğal bir sonucu olarak eşler birbirlerinin malvarlıklarına karşılıksız kazandırmada bulunabilirler. İşte eşlerin bağışlama kastı olmaksızın...

daha fazla bilgi edinin
Bağışlamanın Geri Alınması Nasıl Olur?

Bağışlamanın Geri Alınması Nasıl Olur?

Bağışlamanın Geri Alınması (Bağışlamanın Ortadan Kalkması) Yasada belirtilen belirli nedenlerin oluşması durumunda, bağışlayan gerek elden bağışlamayı, gerekse yerine getirdiği (ifa ettiği) bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın elinde ne kalmışsa onun geri verilmesini isteyebilir (TBK 295).Bundan başka, yine yasada belirtilen nedenlerden birinin varlığı durumunda, bağışlayana henüz yerine getirilmemiş bulunan bağışlama sözü geri alınabildiği gibi, söz verilen şeyin yerine...

daha fazla bilgi edinin
Hukukta Bağışlama Nedir?

Hukukta Bağışlama Nedir?

Bağışlama Ne Demektir? Türk Borçlar Kanunu'nun 285. maddesinde "Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir" biçiminde tanımlanmıştır. (TBK 285/1) Yasadaki tanım da göz önünde tutularak, bağışlama için şöyle bir tanım verilebilir. "Bağışlama, bağışlayanın bir karşılık (ivaz) almaksızın bağışlananın malvarlığında bir artış sağlamak amacıyla, malvarlığından belirli değerleri ona vermeyi...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.