Borçlar Hukuku

Araç Satış Vaadi Sözleşmesi ve Örneği

Araç Satış Vaadi Sözleşmesi ve Örneği

3 Ağustos 2020

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle İhtarname

Sözleşmeye Aykırılık Taraflara arasında yapılan sözleşmeye aykırı davranışlar veya durumlar söz konusu olabilir. Türk Hukukunda özel kişilerin aralarında yaptıkları sözleşmeler…

9 Ocak 2020