Tanım & Denemeler & Tarihçe

Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler – Av. Şamil Demir

Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler - Av. Şamil Demir

21 Haziran 2020

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

9 Haziran 2020

Avukatın Tükenmişlik Hissiyle Mücadelesi

Avukatın Tükenmişlik Hissiyle Mücadelesi

13 Mayıs 2020

Avukatlığın İnsana Kazandırdığı Beceri ve Davranışlar

Avukatlığın İnsana Kazandırdığı Beceri ve Davranışlar

10 Mayıs 2020

Amerika’da Avukatlık Sistemi

Amerika'da Avukatlık Sistemi

9 Mayıs 2020

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi Avukatlık Kanununa 2001 yılında eklenen 35/A maddesiyle, “Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi” olarak adlandınlan, henüz dava açılmamış…

7 Mart 2020

Davanın Sonunda Yapılacak İcra İşlemi Avukat İçin Ayrı Bir İştir

Davanın Sonunda Yapılacak İcra İşlemi Avukat İçin Ayrı Bir İştir Davanın sonunda yapılacak icra işlemi ayrı bir iştir. Keza, mukabil…

7 Mart 2020

Vekilin gerekli özeni göstermesine rağmen sonucun elde edilememesinin rizikosu vekile yüklenemez – Yargıtay Kararı: E.1990/7902, K.1990/1070

Vekilin gerekli özeni göstermesine rağmen sonucun elde edilememesinin rizikosu vekile yüklenemez “İş, sadakatla ve özenle görülmüşse yönelinen sonuca erişilmemiş olsa…

7 Mart 2020

Avukatın Kendisine Gelen İşi Reddedemeyeceği Durumlar

Avukatın Gelen İşi Reddedemeyeceği Durumlar Ana kural, avukatın sözleşme yapma zorunluluğunun bulunmaması olmasına rağmen bazı özel durumlarda avukatın önerilen işi…

7 Mart 2020

Avukat Gelen İşi Kabul Etmemekte Serbesttir

Avukat Gelen İşi Kabul Etmemekte Serbesttir Avukatlığın bağımsızca yapılabilecek bir meslek olması, kendisine önerilen işi kabul etmek zorunda olmadığı anlamını…

7 Mart 2020

Müvekkilin Yapılan Sözleşmeye Rağmen Vekaletname Çıkartmaması Sözleşmeden Vazgeçme Anlamına Gelir – Yargıtay Kararı: E.1988/783, K.1983/2567

Müvekkilin Yapılan Sözleşmeye Rağmen Vekaletname Çıkartmaması Sözleşmeden Vazgeçme Anlamına Gelir “Gerek Borçlar ve gerek Avukatlık Kanunu hükümlerine göre taraflar arasında…

7 Mart 2020

Avukatlık Sözleşmesi İçin Görüşmeler Bizzat Avukatın Bürosunda Yapılmalıdır

Avukatlık Sözleşmesi İçin Görüşmeler Bizzat Avukatın Bürosunda Yapılmalıdır Avukatlık sözleşmesi yapacak iş sahibinin avukat ile sözleşme yapma iradesini bizzat ortaya…

7 Mart 2020