Tanım & Denemeler & Tarihçe Kategorisi

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi Avukatlık Kanununa 2001 yılında eklenen 35/A maddesiyle, “Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi” olarak adlandınlan, henüz dava açılmamış yahut dava açılmakla beraber henüz ilk duruşması yapılmamış uyuşmazlık konularında, tarafların kendi istem ve iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konularla sınırlı kalmak kaydıyla iş sahibiyle birlikte karşı tarafı uzlaşma görüşmelerine çağırma olanağı yaratılmıştır. Maddenin gerekçesi şu şekildedir: “Maddeyle getirilen...

daha fazla bilgi edinin
Davanın Sonunda Yapılacak İcra İşlemi Avukat İçin Ayrı Bir İştir

Davanın Sonunda Yapılacak İcra İşlemi Avukat İçin Ayrı Bir İştir

Davanın Sonunda Yapılacak İcra İşlemi Avukat İçin Ayrı Bir İştir Davanın sonunda yapılacak icra işlemi ayrı bir iştir. Keza, mukabil dava, bağlantısı olsa bile başka dava, bu arada sunulan farklı hukuki yardımlar ayrı bir ücreti gerektirmesi nedeniyle ayrı bir iş sayılmaktadır. “Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar” takip etmesi gerekmektedir. İşin sonu, sözleşmede aksine bir kural yoksa ve üstlenilen iş bir davada temsil işiyse davanın...

daha fazla bilgi edinin
Vekilin gerekli özeni göstermesine rağmen sonucun elde edilememesinin rizikosu vekile yüklenemez – Yargıtay Kararı: E.1990/7902, K.1990/1070

Vekilin gerekli özeni göstermesine rağmen sonucun elde edilememesinin rizikosu vekile yüklenemez – Yargıtay Kararı: E.1990/7902, K.1990/1070

Vekilin gerekli özeni göstermesine rağmen sonucun elde edilememesinin rizikosu vekile yüklenemez “İş, sadakatla ve özenle görülmüşse yönelinen sonuca erişilmemiş olsa bile, gereği gibi ifa vardır. Vekilin gerekli özeni göstermesine rağmen sonucun elde edilememesinin rizikosu vekile yüklenemez”. (Y. 13. HD., 05.02.1991 günlü, E.1990/7902, K.1990/1070 sayılı kararı)

daha fazla bilgi edinin
Avukatın Kendisine Gelen İşi Reddedemeyeceği Durumlar

Avukatın Kendisine Gelen İşi Reddedemeyeceği Durumlar

Avukatın Gelen İşi Reddedemeyeceği Durumlar Ana kural, avukatın sözleşme yapma zorunluluğunun bulunmaması olmasına rağmen bazı özel durumlarda avukatın önerilen işi reddetme yahut sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Önerilen işin, kabulünün zorunlu olduğu durumlara ilk örnek, iki avukatın işi reddettiği durumlarda baro başkanı tarafından görevlendirilen avukatın (Av. K. Madde 37/2) haklı nedenler olmadan bunu reddedemeyeceğine ilişkin kuraldır. İkinci örnek, bir avukatın ölümü, veya...

daha fazla bilgi edinin
Avukat Gelen İşi Kabul Etmemekte Serbesttir

Avukat Gelen İşi Kabul Etmemekte Serbesttir

Avukat Gelen İşi Kabul Etmemekte Serbesttir Avukatlığın bağımsızca yapılabilecek bir meslek olması, kendisine önerilen işi kabul etmek zorunda olmadığı anlamını gelmektedir. Hatta işi neden reddettiğini bildirme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Ancak avukatlığın kamu hizmeti olması işi kabul etmeme bildiriminin işi önerene iletilmesini zorunlu kılmaktadır. İşi kabul etmeme bildiriminin, Avukatlık Kanununun 37. maddesine göre “gecikmeden” ve Meslek Kuralları 38. maddesine göre “müvekkiline zarar...

daha fazla bilgi edinin
Müvekkilin Yapılan Sözleşmeye Rağmen Vekaletname Çıkartmaması Sözleşmeden Vazgeçme Anlamına Gelir – Yargıtay Kararı: E.1988/783, K.1983/2567

Müvekkilin Yapılan Sözleşmeye Rağmen Vekaletname Çıkartmaması Sözleşmeden Vazgeçme Anlamına Gelir – Yargıtay Kararı: E.1988/783, K.1983/2567

Müvekkilin Yapılan Sözleşmeye Rağmen Vekaletname Çıkartmaması Sözleşmeden Vazgeçme Anlamına Gelir “Gerek Borçlar ve gerek Avukatlık Kanunu hükümlerine göre taraflar arasında işin görülmesine ilişkin birleşen iradeler ile vekalet sözleşmesi oluşur.Temyize konu olayda işin takibini yüklenen avukat ile iş sahibi davalılar arasında yazılı ve hukuken geçerli bir vekalet sözleşmesi aktedilmiş olmakla, yasanın öngördüğü şekilde bir davaya vekalet sözleşmesi meydana gelmiştir. Davalıların bir süre...

daha fazla bilgi edinin
Avukatlık Sözleşmesi İçin Görüşmeler Bizzat Avukatın Bürosunda Yapılmalıdır

Avukatlık Sözleşmesi İçin Görüşmeler Bizzat Avukatın Bürosunda Yapılmalıdır

Avukatlık Sözleşmesi İçin Görüşmeler Bizzat Avukatın Bürosunda Yapılmalıdır Avukatlık sözleşmesi yapacak iş sahibinin avukat ile sözleşme yapma iradesini bizzat ortaya koyması, gerekli görüşmeleri yapıp, yapılacak hukuksal yardım ve diğer konularda karşılıklı iradelerin uyuşması halinde avukatlık sözleşmesini yapması olağan ve yaygın bir uygulamadır. Avukatlık sözleşmesi öncesi görüşmelerin nerede yapılacağı, sözleşmesinin oluşmasına başkalarının katkı yapamayacağı, avukatların iş edinmek için...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.