TBB Disiplin Kararları Kategorisi

Avukatın Üniversitede Kadrolu Olarak Eğitim Vermesi Mümkün Değildir – Yargıtay Kararı: 5D 1987/1932 E. 1989/421 K.

Avukatın Üniversitede Kadrolu Olarak Eğitim Vermesi Mümkün Değildir – Yargıtay Kararı: 5D 1987/1932 E. 1989/421 K.

Avukatın Üniversitede Kadrolu Olarak Eğitim Vermesi Mümkün Değildir Danıştay 5. Dairesi 1987/1932 E. 1989/421 K. Kadrolu öğretim görevlisi olma durumunda ise bu Avukatlık Kanunu 12. maddesiyle bağdaşmaz. Dava, kadrolu öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının ders ücretli olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı maaş ve diğer sosyal haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Avukatlık yapan davacının kadrolu öğretim görevlisi olarak, en az...

daha fazla bilgi edinin
Avukat Yasanın İzin Verdiği Ünvanlardan Başkalarını Kullanamaz

Avukat Yasanın İzin Verdiği Ünvanlardan Başkalarını Kullanamaz

Avukat Yasanın İzin Verdiği Ünvanlardan Başkalarını Kullanamaz TBB Disiplin Kurulu bir kararında, aynı zamanda marka patent vekili yetkisi de bulunan avukatın antetli kağıdına yazdığı “B.. Hukuk Bürosu, B... Marka ve Patent Bürosu” ibarelerini değerlendirirken “avukatlık mesleğinde resmen hak edilmiş bile olsa yasanın izin verdiği unvanlardan başkalarının kullanılamayacağı ve avukatlar arasında farklı ve özel yeteneklere sahip olduğu imajı ile mesleğin ticari bir iş gibi, açık bir reklam...

daha fazla bilgi edinin
Avukatın Simsar ve Aracı Kullanması Yasağı

Avukatın Simsar ve Aracı Kullanması Yasağı

Avukatın Simsar ve Aracı Kullanması Yasağı Kamusal nitelikte görev yapan bir avukatın iş edinmek için aracı kullanması işin niteliği ile bağdaşmaz. AvK md 48: “Avukat veya iş sahibi tarafından vaad olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığı avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde bir düzenleme getirmiş ve bu eylemi yapanlar arasında memur olanlar varsa, verilecek cezayı bir...

daha fazla bilgi edinin
Satış İhalesinde Avukatın Taşınmazı Kendi Üstüne Alması Yasaktır

Satış İhalesinde Avukatın Taşınmazı Kendi Üstüne Alması Yasaktır

Satış İhalesinde Avukatın Taşınmazı Kendi Üstüne Alması Yasaktır Avukatın açtığı ortaklığın giderilmesi davası sonunda verilen satış kararı gereği, davaya konu taşınmazın ihalesine girip taşınmazı kendi adına satın alması çekişmeli hakları edinme yasağına aykırıdır. (TBB Disiplin Kurulu, 17.10.2008 günlü, E.2008/256, K.2008/382 sayılı kararı)

daha fazla bilgi edinin
İş Sahibinin Alacaklı Olduğu İhaleye Avukatının Kendi Şahsı Adına Katılması İhalenin Feshi Sebebidir

İş Sahibinin Alacaklı Olduğu İhaleye Avukatının Kendi Şahsı Adına Katılması İhalenin Feshi Sebebidir

İş Sahibinin Alacaklı Olduğu İhaleye Avukatının Kendi Şahsı Adına Katılması İhalenin Feshi Sebebidir İş sahibi adına takip yapan avukatın, borçlunun mallarının satışına yönelik ihaleye katılması ve ihalenin üzerinde kalması ile oluşan durumu ihalenin feshi nedeni sayması ve kamu düzeniyle yakından ilgili bir kuralın çiğnenmesi nedeniyle şikayeti süreye tabi olmaksızın her aşamada yapılacağını kabul eden karan gösterebiliriz.(Y.2D. 27.02.1967 günlü, E.1967/1330, K.1967/2031 sayılı...

daha fazla bilgi edinin
Avukat İstifa Sonrası 15 Gün Boyunca Menfaat Çatışmasına Yol Açacak Vekalet Alamaz

Avukat İstifa Sonrası 15 Gün Boyunca Menfaat Çatışmasına Yol Açacak Vekalet Alamaz

Avukat İstifa Sonrası 15 Gün Boyunca Menfaat Çatışmasına Yol Açacak Vekalet Alamaz “Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğden itibaren on beş gün süre ile devam eder. Bu süreçte menfaat çatışmasına yol açarak yeni vekalet alamaz”. (TBB Disiplin Kurulu, 12.09.1998 günlü, E. 1998/77, K. 1998/108 sayılı kararı).

daha fazla bilgi edinin
Avukat Haksız Olunan Bir Davayı Alıp Kaybederse Müvekkilinin Tüm Zararını Karşılar – Yargıtay Kararı: E.1970/11526, K.1971/1792

Avukat Haksız Olunan Bir Davayı Alıp Kaybederse Müvekkilinin Tüm Zararını Karşılar – Yargıtay Kararı: E.1970/11526, K.1971/1792

Avukat Haksız Olunan Bir Davayı Alıp Kaybederse Müvekkilinin Tüm Zararını Karşılar  “Avukat, haksız olan ve bu nedenle reddetmek zorunda olduğu bir davayı, kazanacağı iddiasıyla alır ve davayı kaybederse, müvekkilinin karşı tarafa ödemek zorunda olduğu yargılama giderlerini de müvekkiline ödemekle yükümlü olacaktır” (Y. 4. HD., 26.06.1971 günlü, E.1970/11526, K.1971/1792 sayılı kararı)

daha fazla bilgi edinin
Avukat Haksız Bulduğu İşi Reddetmekle Yükümlüdür

Avukat Haksız Bulduğu İşi Reddetmekle Yükümlüdür

Avukat Haksız Bulduğu İşi Reddetmekle Yükümlüdür Avukat, kendisine başvuran iş sahibinin özde haklı olmadığını, yahut isteminin yolsuz olduğunu öğrenmesi halinde işi reddetmekle yükümlüdür. “Avukat takibinde hukuki yarar görmediği iş veya iş teklifi konusunda, iş sahibini uyarmak ve hatta teklifi reddetmek zorunda olduğu gibi, bir haktan vazgeçme anlamındaki eylem ve işlemlerde mutlak surette vekil edenden belge almak zorundadır”. (TBB Disiplin Kurulu, 05.09.2005 günlü, E.2005/185, K.2005/280...

daha fazla bilgi edinin
Avukatın Köy Köy Gezip Kamulaştırma Davası Araması Disiplin Cezasını Gerektirir

Avukatın Köy Köy Gezip Kamulaştırma Davası Araması Disiplin Cezasını Gerektirir

Avukatın Köy Köy Gezip Kamulaştırma Davası Araması Disiplin Cezasını Gerektirir Avukatın kamulaştırma davaları almak amacıyla davet edilmediği halde köylere gidip, arazileri kamulaştırılan köylülerle görüşmeler yapması, bol miktarda kart dağıtması, davalar için sadece harç parasımn alınacağını, avukatlık ücretinin artırımın tahsilinden sonra alınacağı yolunda vaatlerde bulunması reklam yasağına, görüşme yapılacak yer kuralına aykırı olmasının yanı sıra meslek itibarını da sarsıcı bir davranış...

daha fazla bilgi edinin
Avukatın Azmettirici Rolü Oynaması Disiplin Cezası Gerektirir

Avukatın Azmettirici Rolü Oynaması Disiplin Cezası Gerektirir

Avukatın Azmettirici Rolü Oynaması Disiplin Cezası Gerektirir Avukatın icra kanalıyla teslim alacağı fabrikayı teslim almak için Biga’ya gelirken beraberinde, kendilerine fabrikada bekçilik, koruma ve meydancı gibi görev verileceği vaat edilen eski sabıkalıları da getirdiği, burada meydana gelen ve şikayetçi M.S.’nin yaralanmasına neden olan olayda, şikayetçinin darp ve tabanca ile her iki bacağından yaralanması suçuna azmettirmesi suç olmasının yanı sıra avukatlık mesleğinin itibarıyla da...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.