TBB Disiplin Kararları

TBB Disiplin Kararları

Sadece Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın İşi Kabul Ettiği Anlamına Gelmez- TBB Kararı

Sadece Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın İşi Kabul Ettiği Anlamına Gelmez

25 Nisan 2020

Avukatın Üniversitede Kadrolu Olarak Eğitim Vermesi Mümkün Değildir – Yargıtay Kararı: 5D 1987/1932 E. 1989/421 K.

Avukatın Üniversitede Kadrolu Olarak Eğitim Vermesi Mümkün Değildir Danıştay 5. Dairesi 1987/1932 E. 1989/421 K. Kadrolu öğretim görevlisi olma durumunda…

8 Mart 2020

Avukat Yasanın İzin Verdiği Ünvanlardan Başkalarını Kullanamaz

Avukat Yasanın İzin Verdiği Ünvanlardan Başkalarını Kullanamaz TBB Disiplin Kurulu bir kararında, aynı zamanda marka patent vekili yetkisi de bulunan…

7 Mart 2020

Avukatın Simsar ve Aracı Kullanması Yasağı

Avukatın Simsar ve Aracı Kullanması Yasağı Kamusal nitelikte görev yapan bir avukatın iş edinmek için aracı kullanması işin niteliği ile…

7 Mart 2020

Satış İhalesinde Avukatın Taşınmazı Kendi Üstüne Alması Yasaktır

Satış İhalesinde Avukatın Taşınmazı Kendi Üstüne Alması Yasaktır Avukatın açtığı ortaklığın giderilmesi davası sonunda verilen satış kararı gereği, davaya konu…

7 Mart 2020

İcra Takibi Yapan Avukatın Takip Konusu Paranın Bir Kısmını Temlik Alması Yanlıştır

İcra Takibi Yapan Avukatın Takip Konusu Paranın Bir Kısmını Temlik Alması Yanlıştır İcra takibi yapan avukatın takip konusu paranın bir…

7 Mart 2020

İş Sahibinin Alacaklı Olduğu İhaleye Avukatının Kendi Şahsı Adına Katılması İhalenin Feshi Sebebidir

İş Sahibinin Alacaklı Olduğu İhaleye Avukatının Kendi Şahsı Adına Katılması İhalenin Feshi Sebebidir İş sahibi adına takip yapan avukatın, borçlunun…

7 Mart 2020

Avukat İstifa Sonrası 15 Gün Boyunca Menfaat Çatışmasına Yol Açacak Vekalet Alamaz

Avukat İstifa Sonrası 15 Gün Boyunca Menfaat Çatışmasına Yol Açacak Vekalet Alamaz “Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile…

7 Mart 2020

Avukat Haksız Olunan Bir Davayı Alıp Kaybederse Müvekkilinin Tüm Zararını Karşılar – Yargıtay Kararı: E.1970/11526, K.1971/1792

Avukat Haksız Olunan Bir Davayı Alıp Kaybederse Müvekkilinin Tüm Zararını Karşılar  “Avukat, haksız olan ve bu nedenle reddetmek zorunda olduğu…

7 Mart 2020

Avukat Haksız Bulduğu İşi Reddetmekle Yükümlüdür

Avukat Haksız Bulduğu İşi Reddetmekle Yükümlüdür Avukat, kendisine başvuran iş sahibinin özde haklı olmadığını, yahut isteminin yolsuz olduğunu öğrenmesi halinde…

7 Mart 2020

Avukatın Köy Köy Gezip Kamulaştırma Davası Araması Disiplin Cezasını Gerektirir

Avukatın Köy Köy Gezip Kamulaştırma Davası Araması Disiplin Cezasını Gerektirir Avukatın kamulaştırma davaları almak amacıyla davet edilmediği halde köylere gidip,…

7 Mart 2020

Avukatın Azmettirici Rolü Oynaması Disiplin Cezası Gerektirir

Avukatın Azmettirici Rolü Oynaması Disiplin Cezası Gerektirir Avukatın icra kanalıyla teslim alacağı fabrikayı teslim almak için Biga’ya gelirken beraberinde, kendilerine…

7 Mart 2020