Dilekçe & Tutanak

Avukat Disiplin Suçları Dilekçe Örnekleri

Mücbir Sebep Nedeniyle Mesleki Mazeret Dilekçesi

Mücbir Sebep Nedeniyle Mesleki Mazeret Dilekçesi

7 Temmuz 2020

Özel Vekil Nedeniyle CMK Dosyasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Özel Vekil Nedeniyle CMK Dosyasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

19 Haziran 2020

Avukat İbraname Örneği (İşçi Müvekkil)

Avukat İbraname Örneği (İşçi Müvekkil)

16 Mayıs 2020

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

15 Mayıs 2020

Korona-Covid 19 Nedeniyle Mazeret Dilekçesi

Korona-Covid 19 Nedeniyle Mazeret Dilekçesi

29 Mart 2020

Sehven Yapılan CMK Görevlendirmesini Mahkemeye Beyan Dilekçesi

Sehven Yapılan CMK Görevlendirmesini Mahkemeye Beyan Dilekçesi ADANA 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO :  - SANIK :  SEHVEN GÖREVLENDİRİLEN…

7 Mart 2020

Avukat-Müvekkil Ücret Sözleşmesi Örneği

Avukat-Müvekkil Ücret Sözleşmesi Örneği AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞ SAHİBİ : ADI SOYADI :  T.C. No:  ADRESİ :  TELEFON…

18 Şubat 2020

Avukat-Müvekkil Ön Görüşme Tutanağı

Avukat-Müvekkil Ön Görüşme Tutanağı ÖN GÖRÜŞME VE DANIŞMA TUTANAĞIAvukatlık Kanunu’nun 53. Maddesi hükmüne göre düzenlenmiştir. DANIŞANIN ADI SOYADI :KİMLİK NO…

26 Ocak 2020

Baro Kararına İtiraz Dilekçesi

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere; X BAŞKANLIĞINA   İTİRAZ EDEN/ ŞİKAYETLİ                              : ….., …. Barosu Avukatı ŞİKAYETÇİ                            …

17 Kasım 2019

Baro Nakil Dilekçesi

X BAROSU BAŞKANLIĞINA   İstanbul barosu nezdinde staj yapmakta olan …………… sicil numarasına kayıtlı stajyerim. X barosunda X staja başladım…

9 Kasım 2019

Müvekkilden İbraname Örneği

İBRANAME X X. İş Mahkemesi 2018/… esas sayılı dosyada görülen kıdem ve ihbar tazminatı davası kazanılmış olup, davalı taraf ……

17 Eylül 2019

İngilizce Avukatlık Sözleşmesi Örneği

İngilizce Avukatlık Sözleşmesi Örneği -1- LEGAL CONSULTING AND SERVICE AGREEMENT CLIENT :  ATTORNEY :  Att. Saim İNCEKAŞ SUBJECT: Business Owner…

1 Temmuz 2019