Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Dilekçe & Tutanak

Avukat Disiplin Suçları Dilekçe Örnekleri

Mücbir Sebep Nedeniyle Mesleki Mazeret Dilekçesi

Mücbir Sebep Nedeniyle Mesleki Mazeret Dilekçesi

7 Temmuz 2020

Özel Vekil Nedeniyle CMK Dosyasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Özel Vekil Nedeniyle CMK Dosyasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

19 Haziran 2020

Avukat İbraname Örneği (İşçi Müvekkil)

Avukat İbraname Örneği (İşçi Müvekkil)

16 Mayıs 2020

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

15 Mayıs 2020

Korona-Covid 19 Nedeniyle Mazeret Dilekçesi

Korona-Covid 19 Nedeniyle Mazeret Dilekçesi

29 Mart 2020

Sehven Yapılan CMK Görevlendirmesini Mahkemeye Beyan Dilekçesi

Sehven Yapılan CMK Görevlendirmesini Mahkemeye Beyan Dilekçesi ADANA 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO :  - SANIK :  SEHVEN GÖREVLENDİRİLEN…

7 Mart 2020

Avukat-Müvekkil Ücret Sözleşmesi Örneği

Avukat-Müvekkil Ücret Sözleşmesi Örneği AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞ SAHİBİ : ADI SOYADI :  T.C. No:  ADRESİ :  TELEFON…

18 Şubat 2020

Avukat-Müvekkil Ön Görüşme Tutanağı

Avukat-Müvekkil Ön Görüşme Tutanağı ÖN GÖRÜŞME VE DANIŞMA TUTANAĞIAvukatlık Kanunu’nun 53. Maddesi hükmüne göre düzenlenmiştir. DANIŞANIN ADI SOYADI :KİMLİK NO…

26 Ocak 2020

Baro Kararına İtiraz Dilekçesi

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere; X BAŞKANLIĞINA   İTİRAZ EDEN/ ŞİKAYETLİ                              : ….., …. Barosu Avukatı ŞİKAYETÇİ                            …

17 Kasım 2019

Baro Nakil Dilekçesi

X BAROSU BAŞKANLIĞINA Adana barosu nezdinde staj yapmakta olan …………… sicil numarasına kayıtlı stajyerim. X barosunda X staja başladım X…

9 Kasım 2019

Müvekkilden İbraname Örneği

İBRANAME X X. İş Mahkemesi 2018/… esas sayılı dosyada görülen kıdem ve ihbar tazminatı davası kazanılmış olup, davalı taraf ……

17 Eylül 2019

İngilizce Avukatlık Sözleşmesi Örneği

İngilizce Avukatlık Sözleşmesi Örneği -1- LEGAL CONSULTING AND SERVICE AGREEMENT CLIENT :  ATTORNEY :  Att. Saim İNCEKAŞ SUBJECT: Business Owner…

1 Temmuz 2019

Müdafii İstifa Dilekçesi

ADANA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE DOSYA NO : 2018/ 21 ESAS. ŞÜPHELİ : ……………………… MÜDAFİİ : Avukat Saim…

1 Temmuz 2019

Ücretsiz Dava Baroya Bildirim Dilekçesi

Ücretsiz Dava Baroya Bildirim Dilekçesi ADANA BAROSU BAŞKANLIĞINA                                                                                                                                 28.02.2019   Baronuzun levhasında … sicil numarasıyla kayıtlı avukatım. ……

30 Mayıs 2019

Hakim Yokluğu Sebebiyle Mazeret Dilekçesi

Kanunen asıl hakimin yokluğunda duruşmaya bir başka hakim çıkmalıdır. Ancak uygulamada geçici hakim dosya üzerinde işlem yapmaktan imtina ettiği için…

16 Mayıs 2019

Baro Adres Değişikliği Dilekçesi

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI'NA Baro   listesinde   kayıtlı   olan   adres bilgilerim  aşağıdaki şekilde   değişmiştir.   Değişikliğin   kayıtlarınıza  geçirilmesini,   saygılarımla   arz ederim 17.05.2019 Av.              :…

16 Mayıs 2019

Baro Savunma Dilekçesi Örneği

ADANA BAROSUNA   SORUŞTURMA ESAS NO: 2015/15 KONU: 2015/15 esas no'lu soruşturmaya cevaplarımdan ibarettir.   AÇIKLAMALAR: Müvekkil Muammer x’in…

31 Mart 2019

DURUŞMA BEKLETME MAZERET DİLEKÇESİ – Duruşma Saati Erteleme

DURUŞMA BEKLETME MAZERET DİLEKÇESİ T.C. ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : DAVALI: VEKİLİ: Adana Avukat Saim…

9 Mart 2019

AVUKAT YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

AVUKAT YETKİ BELGESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ -1-   Yetki Belgesi avukat tarafından bir başka avukata mevcut dosya üzerinde yetki verme işlemini…

30 Haziran 2018

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ

Avukat ile müvekkil arasında "avukat ücret sözleşmesi" yapılır. Bu sözleşme verilecek hizmetin unsurlarını açıklar ve bu hizmetin ne kadar bir…

12 Aralık 2017

AVUKAT MAZERET DİLEKÇESİ

Avukatların varolan bir duruşmaya giremeyecek olmaları nedeni ile mahkemeye sunmaları gereken "mazeret dilekçesi"nin örnekleri aşağıdaki gibidir. Mesleki mazeret dilekçesi olarak…

12 Aralık 2017