Avukat Hakkında Suç Duyurusu Baroya Bildirim Dilekçesi

Avukat Hakkında Suç Duyurusu Baroya Bildirim Dilekçesi

1 Ağustos 2020

TBB Meslek Kuralları M. 47 Gereği Baroya Bildirim

TBB Meslek Kuralları M. 47 Gereği Baroya Bildirim

1 Ağustos 2020

Mücbir Sebep Nedeniyle Mesleki Mazeret Dilekçesi

Mücbir Sebep Nedeniyle Mesleki Mazeret Dilekçesi

7 Temmuz 2020

Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler – Av. Şamil Demir

Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler - Av. Şamil Demir

21 Haziran 2020

Borçlu Avukatın CMK Alacağı Haczedilebilir

Borçlu Avukatın CMK Alacağı Haczedilebilir

20 Haziran 2020

Özel Vekil Nedeniyle CMK Dosyasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Özel Vekil Nedeniyle CMK Dosyasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

19 Haziran 2020

Avukatlık Sözleşmesinde Başarıya Bağlı Ücretlendirme

Avukatlık Sözleşmesinde Başarıya Bağlı Ücretlendirme

15 Haziran 2020

Avukatın Haksız Azil Sonrası Vekalet Ücreti Alacağı – Yargıtay Kararı

Avukatın Haksız Azil Sonrası Vekalet Ücreti Alacağı

15 Haziran 2020

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Vekaletnamenin Tapuda Geçerliliği

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Vekaletnamenin Tapuda Geçerliliği

11 Haziran 2020

Avukatın Karşı Vekalet İcra Takibi Cetvelde Rüçhanlı Alacaktır

Avukatın Karşı Vekalet İcra Takibi Cetvelde Rüçhanlı Alacaktır

10 Haziran 2020

Takipteki Karşı Vekalet Ücreti Alacağının Haczi Mümkün Değildir

Takipteki Karşı Vekalet Ücreti Alacağının Haczi Mümkün Değildir

10 Haziran 2020

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

9 Haziran 2020