Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Avukat Hakkında Suç Duyurusu Baroya Bildirim Dilekçesi

Avukat Hakkında Suç Duyurusu Baroya Bildirim Dilekçesi

1 Ağustos 2020

TBB Meslek Kuralları M. 47 Gereği Baroya Bildirim

TBB Meslek Kuralları M. 47 Gereği Baroya Bildirim

1 Ağustos 2020

Mücbir Sebep Nedeniyle Mesleki Mazeret Dilekçesi

Mücbir Sebep Nedeniyle Mesleki Mazeret Dilekçesi

7 Temmuz 2020

Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler – Av. Şamil Demir

Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler - Av. Şamil Demir

21 Haziran 2020

Borçlu Avukatın CMK Alacağı Haczedilebilir

Borçlu Avukatın CMK Alacağı Haczedilebilir

20 Haziran 2020

Özel Vekil Nedeniyle CMK Dosyasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Özel Vekil Nedeniyle CMK Dosyasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

19 Haziran 2020

Avukatlık Sözleşmesinde Başarıya Bağlı Ücretlendirme

Avukatlık Sözleşmesinde Başarıya Bağlı Ücretlendirme

15 Haziran 2020

Avukatın Haksız Azil Sonrası Vekalet Ücreti Alacağı – Yargıtay Kararı

Avukatın Haksız Azil Sonrası Vekalet Ücreti Alacağı

15 Haziran 2020

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Vekaletnamenin Tapuda Geçerliliği

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Vekaletnamenin Tapuda Geçerliliği

11 Haziran 2020

Avukatın Karşı Vekalet İcra Takibi Cetvelde Rüçhanlı Alacaktır

Avukatın Karşı Vekalet İcra Takibi Cetvelde Rüçhanlı Alacaktır

10 Haziran 2020

Takipteki Karşı Vekalet Ücreti Alacağının Haczi Mümkün Değildir

Takipteki Karşı Vekalet Ücreti Alacağının Haczi Mümkün Değildir

10 Haziran 2020

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

9 Haziran 2020

Avukatlık Kimliği ile İşlem Yapmayan Memura Görev İhmal Suçunu İşlemiş Sayılmaz

Avukatlık Kimliği ile İşlem Yapmayan Memura Görev İhmal Suçunu İşlemiş Sayılmaz

28 Mayıs 2020

Avukatın Bilgi ve Belge Talebinin Yerine Getirilmemesi Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturur

Avukatın Bilgi ve Belge Talebinin Yerine Getirilmemesi Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturur

27 Mayıs 2020

İdare Aleyhine Karşı Vekalet Ücretinde Avukat Nasıl Makbuz Keser?

İdare Aleyhine Karşı Vekalet Ücretinde Avukat Nasıl Makbuz Keser

27 Mayıs 2020

Muhasebecinin “Dava Açma ve Hukuki Danışmanlık” Hizmetini Üstlenmesi Sözleşmesini Geçersiz Kılar – Yargıtay Karar

Muhasebecinin Dava Açma ve Hukuki Danışmanlık Hizmetini Üstlenmesi Sözleşmesini Geçersiz Kılar

22 Mayıs 2020

Avukat Arabasını Satarken Gelir Vergisi(KDV) Öder Mi?

Avukat Arabasını Satarken Gelir Vergisi(KDV) Öder Mi

22 Mayıs 2020

Avukat İbraname Örneği (İşçi Müvekkil)

Avukat İbraname Örneği (İşçi Müvekkil)

16 Mayıs 2020

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

15 Mayıs 2020

Avukatın Tükenmişlik Hissiyle Mücadelesi

Avukatın Tükenmişlik Hissiyle Mücadelesi

13 Mayıs 2020

Avukat CMK Stopaj İadesi Nasıl Alınır?

Barodan CMK Stopaj İadesi Nasıl Alınır

10 Mayıs 2020

Avukatlığın İnsana Kazandırdığı Beceri ve Davranışlar

Avukatlığın İnsana Kazandırdığı Beceri ve Davranışlar

10 Mayıs 2020

Amerika’da Avukatlık Sistemi

Amerika'da Avukatlık Sistemi

9 Mayıs 2020

Sadece Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın İşi Kabul Ettiği Anlamına Gelmez- TBB Kararı

Sadece Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın İşi Kabul Ettiği Anlamına Gelmez

25 Nisan 2020