Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilgi ve Kararlar

Ağustos, 2021

 • 11 Ağustos

  Anlaşmalı Boşanma Öne Alım Dilekçesi

  ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : KONU : Duruşma gününün öne alınması talebine ilişkindir. AÇIKLAMALAR: Sayın Mahkeme huzurunda görülen ve yukarıda esas numarası verilen dava dosyası tarafların boşanmalarına ilişkin olup, 14 tarihinde anlaşmalı boşanma davası olarak açılmıştır. Duruşma gününün mümkün …

Temmuz, 2021

 • 21 Temmuz

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Genel Sözleşme Hükümlerine Tabidir, Serbestçe Madde Eklenebilir – Yargıtay Kararı

  blank

  Eşler anlaşmalı boşanma protokolünde serbestçe görüşlerini bildirebilir. Ahlaka aykırı olmadıkça istedikleri anlaşma maddelerini protokolde düzenleyebilirler. Çünkü anlaşmalı boşanma protokolü genel sözleşme niteliğindedir. Yargıtay Kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 4.3. 2003 T„ 2003/1941 E., -2003/2097 K. sayılı kararı: Taraflar TMK’nın 134/3. maddesi çerçevesinde “anlaşmalı olarak” boşanmışlardır. Aralarında yaptıkları protokol, hukuki niteliği …

 • 21 Temmuz

  Anlaşmalı Boşanmada Mali Sonuçlar Açıkça Düzenlenmemişse Hakim Müdahale Etmelidir – Yargıtay Kararı

  blank

  Hakimin anlaşmalı boşanmaya müdahale edebileceği hususlardan bir tanesi de mali sonuçlardır. Eşler protokolde mali sonuçlara ilişkin açık ve net bir paylaşım yapmamışsa hakim bu durumu aydınlatacaktır. Aksi taktirde hakimin verdiği karar infaza elverişli olmaz ve kararın uygulanmasında duraksamalar yaşanır, bu nedenle de kamu düzeni bozulur. Yargıtay Kararı Yargıtay 2. Hukuk …

 • 21 Temmuz

  Anlaşmalı Boşanmada Hakim İştirak Nafakasına Müdahale Edebilir – Yargıtay Kararı

  blank

  Anlaşmalı boşanmak için eşler bir protokol hazırlar ve hakime sunar. Bu protokole hakim tarafından müdahale edilebilir. Özellikle çocuğu ilgilendiren hususlarda hakim titiz davranır. Eşlerin çocuk için kararlaştırdıkları nafakayı düşük bulursa artırılması için eşlere teklifte bulunabilir. Eşler bu teklifi kabul etmezse dava çekişmeli boşanma davasına çevrilir. Yargıtay Kararı Yargıtay 2. Hukuk …

 • 21 Temmuz

  Anlaşmalı Boşanma İçin Tarafların Bizzat Duruşmada Hazır Bulunması Gerekir – Yargıtay Kararı

  blank

  Anlaşmalı boşanabilmek için eşlerin bizzat kendilerinin anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmaları gerekir. Eşlerin avukatlarının duruşmaya katılması yeterli olmaz. Bu kural Medeni Kanun’da yer almaktadır. Bu kuralı açıklayan Yargıtay kararını da yazımızın devamında bulabilirsiniz: Yargıtay Kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 10.03.2005 T., 2005/1637 E.,- 2005/3656 K. sayılı kararı: Taraflar hazır bulunup, bizzat …

Nisan, 2021

 • 3 Nisan

  Anlaşmalı Boşanma Kararı İstinaf Dilekçesi

  blank

  Bu yazımızda anlaşmalı boşanma istinaf dilekçesi yer almaktadır. Yerel mahkemede görülen anlaşmalı boşanma davasından feragat etmek amacıyla veya başka bir detaya itiraz etmek amacıyla karar istinaf edilebilir. Hassas bir süreçtir, yanlış bir aksiyon sürüncemeye yol açar. DURUŞMA TALEPLİDİR. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ADANA 3. AİLE …

Mart, 2021

 • 27 Mart

  Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi Dilekçe Örneği

  blank

  Çekişmeli olarak açılan bir boşanma davasının anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi ihtiyacı doğabilir. Böyle bir durumda mahkemeye talepte bulunmanız gerekir. Mahkemeye talepte bulunurken bir dilekçe sunmanız ve dilekçenizde çekişmeli olarak açılmış bulunan davanın anlaşmalıya çevrilmesini istediğinizi belirtmeniz yeterlidir. Pek tabii bu dilekçenin eki olarak da anlaşmalı boşanma protokolünü sunmanız gerekir. Eğer henüz …

Aralık, 2020

 • 2 Aralık

  Anlaşmalı Boşanmada Yer Verilmemişse Mal Tasfiyesi Gerçekleşmez

  blank

  Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına yönelik hükümler mevcut değilse eşler arasında mal paylaşımı yani tasfiyesi yapılmış sayılmaz. Aşağıdaki Yargıtay kararı da bu şekildedir: “…Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 .maddesi uyannca delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi hallerde tarafların iddia ve savunmalan çerçevesinde delilleri toplanıp …

Kasım, 2020

 • 29 Kasım

  Anlaşmalı Boşanmada Kişisel Mal Protokole Konu Olabilir Mi?

  blank

  Eşler anlaşmalı boşanma protokolünde kendi kişisel mallarını gündeme getirebilir. Boşanma neticesinde örneğin kendisine miras kalan daireyi eşine vereceğini kabul edebilir. Böyle bir kabulün bulunması durumunda hakim duruma müdahale etmez. Hakim dairenin edinilmiş mi yoksa kişisel mi olduğuyla ilgilenmez. Bu protokol artık sözleşme niteliğindedir. Bu konuda Yargıtay Kararı: “…Diğer yandan davalının …

 • 29 Kasım

  Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Yapmak Zorunlu Mu?

  blank

  Eşler anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapmak zorunda değildir. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan aşağıda yer alan Yargıtay kararı da bu yöndedir. Yargıtay Kararı: “…Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3.maddesi uyarınca delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi hallerde tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde delilleri toplanıp Türk …

Haziran, 2020

Nisan, 2020

error: