Alacak Davası Avukatı Kategorisi

Kayınpeder-Damat Arasındaki Alacak Davasında Tanık Dinlenebilir – Yargıtay Kararı

Kayınpeder-Damat Arasındaki Alacak Davasında Tanık Dinlenebilir – Yargıtay Kararı

"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARARDavacı, davalının eski kayınpederi olduğunu, davalının, kızıyla evli olduğu dönemde,… Bankası'na olan kredi borcunun kendisi tarafından ödendiğini, davalının taksitler halinde ödeme...

daha fazla bilgi edinin
Banka Havalesi Açıklamasında “Borç Olarak Verilen” Yazması Paranın Borç Olarak Verildiğini Anlatmaya Yeter

Banka Havalesi Açıklamasında “Borç Olarak Verilen” Yazması Paranın Borç Olarak Verildiğini Anlatmaya Yeter

Banka Havalesi Açıklamasında "Borç Olarak Verilen" Yazması Paranın Borç Olarak Verildiğini Anlatmaya Yeter: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 102. maddesinde “Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödeme, muaccel bir borç için yapılmış sayılır“ hükmü düzenlenmiştir. Davacının davasına dayanak yaptığı banka makbuzu, davalı hesabına yapılan havaleyi göstermektedir. Havale üzerinde “Borç Olarak Verilen ” kaydı yer almaktadır. Hal böyle olunca,...

daha fazla bilgi edinin
Eşine Kefil Olup Borcunu Ödeyen Eş Ödediği Parayı Geri İsteyebilir

Eşine Kefil Olup Borcunu Ödeyen Eş Ödediği Parayı Geri İsteyebilir

Eşinizin borcuna kefil mi oldunuz? Eşinizin durumu olmadığı için alacaklılar borcu sizden mi tahsil etti? Böyle bir durumda eşinizden ödediğiniz miktarı geri isteyebilirsiniz. Yani eşinize kefil olmanız nedeniyle ortaya çıkan tüm zararınızı eşinizden geri isteyebilirsiniz. Bu konuya emsal bir olay paylaşalım: Davacı, davalı borçlu aleyhine alacaklısı … Mobilya Ltd. Şti. olan … 6. İcra Müdürlüğünün 2008/10980 ve 2011/11642 Esas sayılı dosyaları ile icra takibi başlatıldığını, anılan icra...

daha fazla bilgi edinin
Müşterek banka hesabında taraflardan birisi ölürse para nasıl paylaşılır?

Müşterek banka hesabında taraflardan birisi ölürse para nasıl paylaşılır?

Müşterek hesap açılırken bankaya aksine bir anlaşma sunulmamışsa, bankadaki müşterek hesabın, aktif teselsüllü müşterek hesap olduğu kabul edilmektedir. Müşterek hesaptaki paylar, aksi iddia edilip kanıtlanmadıkça birbirine eşittir. Mevduat hesabı birden fazla kişiye ait ise, mudilerden birinin ölümü halinde, aksine sözleşme yoksa hesaptaki paralar eşit paylara bölünecek ve hayatta kalan mudiye kendi payı ödenebilecektir. (HGK, 12.07.2006 tarih...

daha fazla bilgi edinin
Cezai Şart Talepli İhtarname Örneği

Cezai Şart Talepli İhtarname Örneği

Yapılan sözleşmeye taraflardan birinin uymaması durumunda sözleşmedeki cezai şart ve diğer alacaklar sözleşmeyi ihlal eden kişiden geri istenebilir. Haliyle bu durum için dava açmadan önce ihtarname gönderilir.        Bu yazımızda gönderilmesi gereken ihtarnameye dair bir örnek paylaştık. Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan ceza şart talepli ihtarname örneği aşağıdaki gibidir. İHTARNAME İHTAR EDEN         : KARŞI TARAF       : KONU                    : Borç bildirimidir. AÇIKLAMA   ...

daha fazla bilgi edinin
Sözleşme Geçersizse Her İki Taraf da Verdiğini Geri Alabilir

Sözleşme Geçersizse Her İki Taraf da Verdiğini Geri Alabilir

Sözleşme Geçersizse Her İki Taraf da Verdiğini Geri Alabilir Harici satışın hüküm ifade etmemesi durumunda taraflar verdiklerini geri alabilirler. 10.07.1940 tarih 1939/2 Esas ve 1940/77 Karar sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına göre “Haricen yapılan (tapu memuru huzurunda yapılmayan) taşınmaz mal satışından dönüldüğünde, satış bedelini geri vermeyen taraf, parası geri verilinceye kadar yararlandığı ürünleri ödemek ve ecrimisil vermekle yükümlü değildir.” Şu halde Yargıtay...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.