Bir Sayfa Seçin

Cari Nafaka Nasıl Talep Edilir-Yargıtay Kararı

Cari Nafaka Nasıl Talep Edilir

Nafaka hükmünün ihlali suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair… İcra Ceza Mahkemesinin 11/11/2014 tarihli ve 2014/194 Esas, 2014/314 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin… Asliye Ceza Mahkemesinin 07/05/2015 tarihli ve 2015/49 değişik iş sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 06/11/2015 gün ve 72483 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/12/2015 gün ve KYB. 2015-369640 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, borçlu sanık hakkında… İcra Dairesinin 2014/947 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, bu sebeple atılı suçun unsurlarının oluşmadığı cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararının kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Simav İcra Dairesi’nin 2014/947 sayılı şikayetçinin nafaka alacağına ilişkin icra takip dosyasında bulunan 30.04.2014 tarihli örnek 4-5 icra emrinde, 20.11.2013 tarihinden itibaren birikmiş nafaka alacakları ile birlikte “her ay aylık …için 200 TL küçük çocuklar… için ayrı ayrı 125 TL tedbir nafakası” istenilmiş olup, sözkonusu istemin cari nafaka alacağına ilişkin olduğu anlaşılmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 16.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (  T.C.
YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2016/105 Karar : 2016/18068 Tarih : 16.05.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Oca 16, 2020 | Nafaka Avukatı, Nafaka Usul | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız