Cari Hesap Sözleşmesi Örneği

Haz 30, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

A- ….. Bilişim A.Ş. (Bilişim)

Adresi                            : …..

Telefon No                    : …..

Faks                               : …..

E-posta                          : …..

Vergi Dairesi Sicil No   : …..

B- Bayi

Adresi                            : …..

Telefon No                    : …..

Faks                               : …..

E-posta                          : …..

Vergi Dairesi                 : …..

Vergi Dairesi Sicil No   : …..

2- Sözleşme Şartları

Bu Sözleşme’nin konusu Bayi’nin, Bilişim’den satın alacağı her türlü mal ile ilgili vereceği siparişler ve yapılacak ödemelerin Cari Hesap olarak kaydı ve Sözleşme doğrultusunda ödenmesi ve/veya vadelendirilmesidir.

Sözleşme süresi .. / .. / …. tarihinden başlamak üzere l yıldır. Sözleşme süresinin bitiminden en az bir ay önce taraflarca fesih yazılı olarak ihbar edilmediği takdirde, Sözleşme aynı şartlarda bir yıl uzayacaktır.

Mal bedellerinin tayin ve tespite ….. Bilişim tek taraflı yetkilidir.

Gerçekleştirilecek satışlara konu malların teslimi Bayi’nin muayenesi ile yapılacak olup ayıbı ihbar 3 gün içerisinde yapılacaktır.

….. Bilişim vadeli yapılacak satışlar için gerekli göreceği teminatın kendisine verilmesini, verilmiş teminatın arttırılmasını Bayi’den talep edecek, Sözleşme çerçevesinde muaccel olmuş alacaklarını bu teminatlardan karşılayabilecek, teminattan artan tutarları Bayi’nin muaccel olmamış borçları için tutabilecektir.

Bayi, siparişini ….. Bilişim’e intikal ettirirken gerekli ödemeyi de beraberinde yapılacaktır. Ödemesi 10 gün içerisinde tamamlanmamış olan siparişler geçerli olmayıp işleme konulmayacaktır.

Bayi tarafından ödemenin keşide veya ciro edilecek kambiyo senetleri ile yapılması halinde, senetlerin teslimi takiben … günlük süre içerisindeki tediye/keşide tarihlerini taşımaması halinde ayrıca Sözleşme kapsamında vade farkı tahakkuk ettirilecektir. Bunu Bayi kabul eder ve taahhüt eder.

….. Bilişim vadeli ödemelerin kabulünde Bayi’nin ….. Bilişim nez-dindeki teminatını, daha önceki ödemelerini yerine getirip getirmediği hususunu göz önüne alırsak, Bayi tarafından verilen teminatın, cins ve miktarı ….. Bilişim tarafından belirlenmek üzere arttırılmasını isteme, gerekli teminat verilene kadar yukarıda tanımlanan ödeme şekli ile bağlı kalmayıp sipariş anında peşin ödeme karşılığı satış yapma hakkına sahiptir.

Bayi, Sözleşme doğrultusunda ….. Bilişim’e keşide ve ciro edilen kambiyo senetleri de dahil olmak üzere bu sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmesinde temerrüdü halinde (ciro edilen çek ve bonoların ödenmemesi ve karşılıksız çıkması hali de dahil) döviz bazında yıllık %18 KDV hariç vade farkı ödemeyi, borçlanma işlemleri Türk Lirası üzerinden yapılmış olsa dahi kur farkını karşılamayı kabul etmiştir.

Bayi, bu Sözleşme doğrultusunda ….. Bilişim’e keşide ve/veya ciro edilen, belli zaman aralığı ile düzenlenmiş, ikiden fazla, sıralı emre muharrer senetlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın mütebaki senetlerin de muaccel olacağını kabul etmiştir.

Bayi tarafından keşide ve ciro edilen kambiyo senetlerinin icra kanalıyla tahsilinde, bu madde gereğince belirlenecek vade farkı ile yasal faiz arasında oluşacak fark, Bayi’nin kusuru şartı aranmaksızın Bayi tarafından ….. Bilişim’e ödenecektir.

Bu Sözleşme hükümlerinde bir ya da birkaçını Bayi’nin ihlali halinde X Bilişim ayrıca bir hüküm alınmasına gerek kalmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ….. Bilişim’in elinde bulunan Bayi ile ilgili cari hesap kayıtlarının HMK. md. 189 gereğince yegane delil sayılacağını taraflar kabul etmiştir.

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Bu Sözleşme’de yer almayan hükümler için Türk Ticaret Kanunu’nun Cari Hesaba ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde ile onüç maddeden ibaret bu Sözleşme taraflarca okunmuş, özgür iradelerine uygunluğu görülmüş ve imza edilmiştir.

 

….. Bilişim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bayii

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Cari Hesap Sözleşmesi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.